Тук пишете текст на кирилица. Той автоматично ще бъде конвертиран в текст на латиница според правилата за транслитерация на българската азбука в латинска с отразяване на стандарта ISO 9 по Приложение 4 на Наредбата за подмяна на документите за самоличност, публикувана в Държавен вестник бр.33/2000г.


|
\/