Онази, която...

Онази, която...

На теб

Красива е…
Красива е днес вечерта
на дъното на уморената ми чаша.
Aлкохолно струи мисълта
за любовта, нарочено наша.
Започва танц в потни ритми
онази, която е винаги с мен,
онази, която мразя във рими,
самотата на всеки мой ден.
Страх ме е, убива ме бавно
времето – предаденото и предалото,
боя се от пътя към своята стая –
по пътя си ще срещна огледалото…
на истината. Ще видя… до мен…
онази, която е винаги с мен…
онази, която е винаги…
онази, която…
онази…

2 януари 1996
Пловдив

P.S. Точно преди 9 години.

🏷 Откровения