Linux

Системна администрация, интеграция, ИТ архитектура и проектиране на системи и решения

WordPress

Инсталация, конфигурация и поддръжка на сайтове, изградени с WordPress, WooCommerce, BuddyPress и др.

Amazon WS

Проектиране, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на инфраструктура в Amazon WS, DigitalOcean и др.