Стара, но златна…

Малко трудно си преглътнах китайската вечеря, с която пътьом се сдобих по посока към къщи. Беше досадно мазна. Затова и бързо се ориентирах към Alpha-та. Още снощи заподозрях, че малко трудно ще я устискам работеща в стаята си. При Мишинев в Цифрови системи ми се видя тихичка, но сега в къщи доста ми шуми. Особено единия диск – иначе вентилаторите са кротки. Ще взема от Весо един от двата SCSI диска, които му занесох с онзи счупен Compaq, който изхвърлихме с кеф и ще прехвърля на него ако е по-тих. Но определено в следващата ми квартира компютрите ще са в шкаф в коридора.

Както и си мислех снощи, за да мога да ползвам SRM конзолата, трябва да си дефинирам дяловете с fdisk заради BSD label-а. Иначе трябва да се ползва ARC AlphaBIOS конзолата, която не предпочитам – като ще е Alpha да е рошава. На BIOS-и съм се нагледал, а и нямам никаква идея да пускам NT, когато и да било, за да има изобщо някакъв смисъл да ползвам ARC. SRМ rulz! Това си е цял UNIX преди още да си си пуснал операционната система… Зачудих се дали да не потроша малко време с MILO, защото имам доста място в NVRAM-а и никога не съм го виждал, но мързелът отново надделя, а и за какво да се занимавам с мъртъвци.

Сложих CD-то с Debian GNU/Linux 3.0r2 за alpha, написах в SRМ промпта:


>>> boot dka600 -flags 0

… и началните съобщения на ядрото затичкаха по екрана. Инсталацията си мина съвсем гладко с тази разлика, че няма как да се ползва cfdisk, понеже той не разбира от BSD и дяловете трябва да се правят с fdisk като за FreеBSD означвайки ги с a, b, c и т.н. Забавно беше. В документацията пише, че трябва да се оставят стотина килобайта в началото на диска за aboot мениджъра, затова първия ми дял започна от втори цилиндър. Сурово! Сурово! 🙂 Направих една суперконсервативна инсталация както винаги – без нищо, без заигравки с tasksel или каквото и да било – според мен само така следва да се инсталира Debian – aboot също не се оплака. Reboot… Всичко е точно – нов-новеничък Debian за alpha се закатери пред очите ми.

echo alpha > /etc/hostname
apt-get update
apt-get install aptitude
apt-get install ssh
apt-get install console-cyrillic
apt-get install language-env
dpkg-reconfigure locales

Готово… Я, да се върна на Fedora-та си:


[yovko@eos yovko]$ ssh 192.168.0.105
The authenticity of host '192.168.0.105 (192.168.0.105)' can't be established.
RSA key fingerprint is 8e:02:f2:a2:47:fa:37:c3:18:04:1d:56:3d:56:e3:da.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '192.168.0.105' (RSA) to the list of known hosts.
yovko@192.168.0.105's password:
Linux alpha 2.2.20 #2 Wed Mar 20 19:57:28 EST 2002 alpha unknown


Most of the programs included with the Debian GNU/Linux system are
freely redistributable; the exact distribution terms for each program
are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright


Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
You have new mail.
Last login: Thu Mar 11 20:59:30 2004
yovko@alpha:~$

Я, още малко разходки…

yovko@alpha:/home$ ls -la
total 20
drwxrwsr-x  5 root   staff    4096 мар 11 20:08 .
drwxr-xr-x  20 root   root     4096 мар 11 2004 ..
drwxr-xr-x  2 test   test     4096 мар 11 20:03 test
drwxr-xr-x  2 test2  test2    4096 мар 11 20:08 test2
drwxr-xr-x  3 yovko  yovko    4096 мар 11 20:44 yovko

Български локал, кирилица… Доволен съм…


yovko@alpha:/home$ uname -a
Linux alpha 2.2.20 #2 Wed Mar 20 19:57:28 EST 2002 alpha unknown
yovko@alpha:/home$ uptime
21:36:36 up 37 min, 3 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
yovko@alpha:/home$

😉

4 мнения за “Стара, но златна…”

 1. Не, няма да се сдържа – в крайна сметка това е AlphaStation – демек workstation:

  <code>
  apt-get install x-window-system
  apt-get install wmaker
  </code>

 2. Каква точно ти е алфичката?
  Пусна ли OpenVMS? Ако не си, аз мога да ти дам OpenVMS-a 😉 Използваш openvmshobbyist лиценза, като за хоби цели се счита за легално да заемеш софтуера от друг.

  Всъщност аз имам две – PWS600 и един alphaserver 1200 – SRM-то, заедно с RCM (remote console management mай беше) наистина Rulz!

 3. P.S.

  виж и alphacore.info – това е FC4 пренесена за alpha. И работи 🙂
  Също от известно време CentOS има версия за алфа, но с него има проблем на as1200/4100 – на други платформи трябва да тръгва де.

 4. Alphastation 500 – тук бях писал повече… Имам OpenVMS върху един от дисковете на една стара DEC-3000, но няма как да го преместя… Драсни един email…

Вашият отговор на Vesko Отказ