Инсталиране и конфигуриране на Tor

Инсталиране и конфигуриране на Tor

Пейо е публикувал и продължението на превода на Ани на Tor-документацията, в частта за инсталирането, използването и конфигурациите под различни операционни системи, както и конфигурация на междинна точка и скритите услуги.

Адресите на трите публикации са съответно http://blog.peio.org/?p=4357, http://blog.peio.org/?p=4383 и http://blog.peio.org/?p=4413

🏷 Технологии