Още една акция за съпричастност: http://bezbakshish.hit.bg/
Обичам такива противодействия! Жалко, че рядко ползвам такси 🙂