BPI за България

BPI за България

Чрез Нели Огнянова попаднах на това, което съдържа данни за използването на широколентов достъп до Интернет в страните от ЕС. Индексът BPI (което иде да рече Broadband Performance Index) е разписан по много интересни компоненти за всяка една от държавите и провокира към многопластови размисли.
Че индексът е най-нисък за България не е кой знае колко голяма изненада, макар и по някои цифри да може да се поспори… за мен по-интересни са именно съотношенията, взаимовръзките и нулевите (или никаквите) стойности на някои от компонентите, които съставят индекса. И кратки размишления по тях могат да доведат до много интересни (и малко тъжни) изводи къде сме и защо сме там… Ето ъгълче от една графика… без коментар…

Update: Същото изследване една година по-късно…
2009: http://nellyo.wordpress.com/2009/10/01/broadband_bg/

Йовко Ламбрев

Йовко Ламбрев

ИТ архитект, блогър и (все по-рядко) фотограф. Либерал. Все още вярва, че можем да направим света по-добър.
Пловдив, България