C3 - The movie

C3 - The movie

C3 logoIt is a pleasure for me to announce the official release of the presentation movie about the newest core project of Open Projects Foundation – „C3 – Free Culture Center“.

This is the first step only… This is the presentation of the Dream… The next step will be proof of the concept… around next spring or summer… Will you join us?… Do you C3?…

The movie “C3” is licensed under the terms of Creative Commons Attribution license. So you can freely reuse, copy, broadcast and distribute this content, also commercially, for as long you provide a proper attribution to Open Projects Foundation.

Download the movie here.

===========

Удоволствие е за мен да обявя официално изданието на филма, представящ най-новия ключов проект на Фондация „Отворени проекти“ – „C3 – Център за свободна култура“.

Това е само първата стъпка… Това е представянето на Мечтата… Следващата стъпка ще бъде да докажем, че е възможно – някъде около следващата пролет или лято… Ще се присъедините ли?… Do you C3?…

Филмът “C3” се разпространява под условията на договорa за използване Creative Commons Признание. Което означава, че свободно може да използвате, копирате, излъчвате или разпространявате съдържанието му, включително с комерсиална цел, достатъчно е единствено да окажете признание за това на Фондация „Отворени проекти“.

Можете да свалите филма тук.

Йовко Ламбрев

Йовко Ламбрев

ИТ архитект, блогър и (все по-рядко) фотограф. Либерал. Все още вярва, че можем да направим света по-добър.
Пловдив, България