Copyleft at *.government.bg

Copyleft at *.government.bg

copyleftДнес Фондация „Отворени проекти“ внесе предложение до Министерски съвет, Министерство на културата и Министерство на външните работи с предложение изпълнителната власт да декларира изрично под някаква форма разрешение за свободно разпространение, копиране и използване на информацията, публикувана на правителствените портали и тези на държавните агенции, вместо използваните по подразбиране декларации „Всички права запазени“.

„Настоящата ситуация, при която са запазени всички авторски права върху информация, която е създадена в полза на обществото е нелепа. Държавните институции съществуват и създават информация заради и за да служат на гражданите на Република България, които са финансирали създаването на тази информация с данъците си. Нелогично е тя да представлява обект на авторското право и използването й от българските граждани да бъде възпрепятствано със заплахата от предвидените от ЗАПСП санкции“, се казва в предложението.

В допълнение ФОП настоява правителството да упражни и правото си на законодателна инициатива и да измени действащия Закон за авторското право и сродните права така, че да бъде невъзможно съществуването на подобен парадокс занапред, и върху произведения, създадени от държавни органи принципно да не може да има запазени авторски права.

Пълният текст на предложението е публикуван на сайта на фондацията.

Входящия номер на предложениението в МС е 206/02.02.2007, а в Министерство на културата 68-00-9/31.01.2007.

Йовко Ламбрев

Йовко Ламбрев

ИТ архитект, блогър и (все по-рядко) фотограф. Либерал. Все още вярва, че можем да направим света по-добър.
Пловдив, България