Culture content filtered

Culture content filtered

Надявам се никога да нямам злощастието да работя за компания, която филтрира съдържанието, което служителите и разглеждат в Интернет. Особено Cultural Institutions сайтове. Това е любимият ми фотоблог, който реших да погледна от мрежата на клиент, докато нямах работа и чаках…

🏷 Позиция