Да помълчим

Да помълчим

Понякога мълча, защото нямам какво да кажа. Друг път, понеже няма смисъл да го казвам. Трети път, защото няма кой да ме чуе…

Понякога мълча от ярост, друг път от ступор, трети път от вълнение…

Този път мълча нарочно!