Дефиниция за свободна култура

Дефиниция за свободна култура

Дефиниция:

Всяка творба, независимо от своя вид (аудио, видео, изображение, текст или друго), чийто автор(и) са предоставили изрично на публиката си права свободно да използват творбата им, както и да я разпространяват без ограничения, се нарича свободна творба или свободно произведение на изкуството. Свободните творби (произведения на изкуството) се наричат свободна (отворена) култура или свободно (отворено) съдържание. (ver. 0.03)

Пояснения:

Свободните творби са авторски и признанието на авторството върху тях е неотменимо право, независимо от свободното им разпространение. Авторите на свободни творби могат да разрешават или забраняват комерсиална употреба на своите творби, създаване на техни модификации (производни творби), както и да изискват тези производни модификации да бъдат възможни, само ако резултатът също е свободна творба.

Йовко Ламбрев

Йовко Ламбрев

ИТ архитект, блогър и (все по-рядко) фотограф. Либерал. Все още вярва, че можем да направим света по-добър.
Пловдив, България