Във връзка с опитите на разни електронни „медии“ да провеждат милиционерските си манипулации, държа да заявя, че заставам зад всяка своя дума и позиция, изразявам ги публично в своя сайт, и нямам (и никога не съм имал) нужда от наметалото на анонимността!

Последното е отличим похват на страхливците и подлогите на управляващото задкулисие!

P.S. Иначе винаги ми е звучало по-безобидно технократ да се упражнява в съчинения, отколкото мекотело в журналистика 🙂