Flash за Fedora Core 2

Flash за Fedora Core 2

Версията на Flash 6 за Linux изисква compat-libstdc++ затова ако не е инсталирана следва да се направи:

[root@eos root]# yum install compat-libstdc++<br></br>
Gathering header information file(s) from server(s)<br></br>
Server: Fedora Core 2 - i386 - Base<br></br>
Server: Fedora Core 2 - i386 - Released Updates<br></br>
Finding updated packages<br></br>
Downloading needed headers<br></br>
Resolving dependencies<br></br>
Dependencies resolved<br></br>
I will do the following:<br></br>
[install: compat-libstdc++ 7.3-2.96.126.i386]<br></br>
Is this ok [y/N]: y<br></br>
Downloading Packages<br></br>
Getting compat-libstdc++-7.3-2.96.126.i386.rpm<br></br>
compat-libstdc++-7.3-2.96 100% |=========================| 1.0 MB    01:53<br></br>
Running test transaction:<br></br>
Test transaction complete, Success!<br></br>
compat-libstdc++ 100 % done 1/1<br></br>
Installed:  compat-libstdc++ 7.3-2.96.126.i386<br></br>
Transaction(s) Complete```

След което:

rpm -Uvh flash-plugin-6.0.81-fc2.i386.rpm

И рестарт на Mozilla, разбира се, ако е работела междувременно.

Тъй като EULA на Macromedia не разрешава да се разпространява техния player по никакъв друг начин освен от техния сайт може всеки да си направи свой ползвайки, например, този spec-файл.

Йовко Ламбрев

Йовко Ламбрев

ИТ архитект, блогър и (все по-рядко) фотограф. Либерал. Все още вярва, че можем да направим света по-добър.
Пловдив, България