Правителството на Холандия си е задало срок до месец април 2008 година държавните институции и агенции да използват open source софтуер. Препоръчано е също офис документите да се съхраняват в ODF-формат вместо в MS OOXML и браузърът да бъде Firefox, а не IE. Правителството е пресметнало, че ще спестява около 6 милиона евро годишно, използвайки ODF. (Препратката вече не е актуална)