Ако не сте гледали филма на BBC с това заглавие е добре да съберете малко кураж вътре в себе си (ще ви е нужен) и да го гледате. След това няма да ви бъде никак весело. Едва ли ще ви се говори, пише, мисли за каквото и да било. Особено ако отново проследите неадкватното поведение на институциите у нас след появата на филма.

Създаден е и блог, който се занимава с темата, отворена след филма за Могилино.