Какво става с книгите?

Понеже се чувствам длъжен да осведомя тези, които симпатизират на идеята за свободните електронни книги и особено тези, които дариха лични средства.

  • Преводът на първата ни книга е почти готов – 98-99%
  • Вече повече от 50% от българският текст е минал през редакция и корекции.
  • Предстои оформление и публикуване (искаше ми се да кажа, че ще смогнем с това до Коледа, но ще е по-честно да кажа, че ще пуснем e-книгата за свободно разпространение след Нова година).
  • Междувременно миналия месец проведохме учредително събрание на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, което ще се занимава с проекта. Чакаме да приключи юридическата процедура по съдебната регистрация.
  • Събраните дарения до момента се ползват само за дофинансиране на работата по книгата, като по нея работят или доброволци или хора, които са предложили услугите си на преференциални цени.

По книгата работят трима преводачи, двама редактори (единият от които и коректор) и разчитахме на няколко subject matter experts (не знам как се казва на български) за безценна помощ по отношение на специфична терминология по различни теми. Кои са те – ще научите, когато книгата види бял свят – съвсем скоро.

Остатъкът от даренията, който надхвърля нуждите по работата на книгата ще бъде прехвърлен по банковата сметка на новото сдружение за да подпомогне издаването на някоя от следващите книги.

Йовко Ламбрев

Йовко Ламбрев

ИТ архитект, блогър и (все по-рядко) фотограф. Либерал. Все още вярва, че можем да направим света по-добър.
Пловдив, България