Камината 2

Камината 2

Днес гледах за втори път Камината и наистина, вече познавайки сюжета внимателно следях за метафорите и искрено им се наслаждавах. Когато я гледах за първи път не бях уловил всичките заради лутането в предположенията какво точно се случва. Пиесата е наистина една ценна колекция от метафори. А и навярно случайно, част от нея е някак пълно отражение на живота ми през тази година. Даже част от отговорите…

Интересно ми е да разбера утре резултата от експеримента с пиесата днес… 😉

🏷 Лично