На уебсайта на ComputerWorld са публикувани видеозаписи от конференцията на МДААР за използване на FOSS в ДА, която се състоя в понеделник.