License exception

License exception

Считано от днес – 28 септември 2006 година и часът на публикация на този пост – към лиценза, под който публикувам тук своите разсъждения и като автор и единствен притежател на авторските права върху тях, се възползвам от правото си да дефинирам следното изключение:

Договорът за използване Creative Commons, избран от мен за този сайт е валиден в пълната си сила за всички читатели и ползватели на този сайт, с изключение на журналисти, служители, управители или собственици на вестник Труд и издателска къща Труд, както и на всички компютри от мрежи в тяхното IP пространство. Последните от днес не само нямат никакво право да използват мои текстове, но също и по какъвто и да е начин да ги четат или достъпват. За тях вместо този договор е в сила пълна и абсолютна забрана.

Всеки опит за нарушение на тази моя изрична забрана ще бъде третиран като нарушение на авторските ми права, и ще бъде най-щателно документиран, записван, архивиран и разследван, след което при желание от моя страна могат да бъдат предприемани всякакви действия за спазването на това мое желание, включително съдебни, технологични или граждански.