Lumix friendly Fedora

Lumix friendly Fedora

Всъщност новото ядро 2.6.12-1 не само ми реши ядовете с IRQ-тата нa selene, но днес ме зарадва и с още нещо. Всъщност последно бях тествал 2.6.9 или 2.6.10 (ако не се лъжа). Може и предходното 2.6.11 да е било o’kay, но не се сетих да опитам.

За какво иде реч. Като горд собственик на Lumix FZ-10 с Linux десктоп имах леки ядове с USB-то при преточване на снимките върху лаптопа си. В смисъл ставаше с едни ръчни упражнения.

Днес реших да бучна фотоапарата си в USB-то на selene като преди това бях tail-нал syslog-а си да виждам real time какво се случва:

Jul 6 22:59:18 selene kernel: usb 1-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
Jul 6 22:59:20 selene kernel: SCSI subsystem initialized
Jul 6 22:59:21 selene kernel: Initializing USB Mass Storage driver…
Jul 6 22:59:21 selene kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jul 6 22:59:21 selene kernel: usbcore: registered new driver usb-storage
Jul 6 22:59:21 selene kernel: USB Mass Storage support registered.
Jul 6 22:59:26 selene kernel: Vendor: MATSHITA Model: DMC-FZ10 Rev: 0100
Jul 6 22:59:26 selene kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Jul 6 22:59:26 selene scsi.agent[3004]: disk at /devices/pci0000:00/0000:00:07.2/usb1/1-1/1-1:1.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0
Jul 6 22:59:26 selene kernel: SCSI device sda: 499712 512-byte hdwr sectors (256 MB)
Jul 6 22:59:26 selene kernel: sda: Write Protect is off
Jul 6 22:59:26 selene kernel: sda: assuming drive cache: write through
Jul 6 22:59:26 selene kernel: SCSI device sda: 499712 512-byte hdwr sectors (256 MB)
Jul 6 22:59:26 selene kernel: sda: Write Protect is off
Jul 6 22:59:26 selene kernel: sda: assuming drive cache: write through
Jul 6 22:59:26 selene kernel: sda: sda1
Jul 6 22:59:26 selene kernel: Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
Jul 6 22:59:27 selene fstab-sync[3039]: added mount point /media/usbdisk for /dev/sda1
Jul 6 22:59:28 selene kernel: SELinux: initialized (dev sda1, type vfat), uses genfs_contexts

И преди да успея да извикам „Ура!“ над терминалчето ми изскочи gnome-ски диалог с питанка дали искам да се преточат снимките ми. Като отговорих с Yes се стартира gThumb, който избраузва файловата структура на SD-картата ми във фотоапарата, с хубавите глезотийки за разглеждане на EXIF-информацията, писане на текстчета към снимките и т.н.

Перфектно! И тука станах user – Linux-a с Lumix-а всичко сами си правят 🙂

Йовко Ламбрев

Йовко Ламбрев

ИТ архитект, блогър и (все по-рядко) фотограф. Либерал. Все още вярва, че можем да направим света по-добър.
Пловдив, България