Малка победа

Малка победа

За всяко нещо трябва натиск и време.
„Изкуплението Шоушенк“

Вероятно вече сте научили добрата новина, че имаше полза от общите усилия на всички, които възроптаха срещу предложеният законопроект за Електронната търговия, по отношение на неговата недостатъчна категоричност, че спамът е вреден, а вместо това дефинираше регистър, където хората да се записват за да не го получават… уж… Както и това, че сигнали за линкване на противоправно съдържание да могат да се подават от всички към доставчика и ако той не предприеме мерки се превръща в солидарно отговорен, което може да се превърне в репресивен механизъм за ограничаване на свободата на словото и за разчистване на сметки и бизнес-конкуренти.

Та новината е че водещата Комисия по въпросите на държавната администрация е приела възраженията и законопроекта ще влезе в пленарна зала БЕЗ някои от проблемните текстове и с видоизменени други, а именно…

Проблемният чл. 6, който гласеше:

Чл. 6. (1) Доставчик на услуги, който изпраща търговски съобщения по електронната поща без предварителното съгласие на получателя, е длъжен да осигури ясното и недвусмислено разпознаване на търговското съобщение като непоискано още с постъпването му при получателя.
(2) Комисията за защита на потребителите води електронен регистър на електронните адреси на лицата, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения, по ред, определен с наредба на министъра на икономиката и енергетиката.
(3) Забранява се изпращането на непоискани търговски съобщения на електронни адреси, вписани в регистъра по ал. 2.

беше предложено да бъде заменен с категорична забрана срещу SPAM и се е възприел следният текст:

Чл. 6. (1) Доставчик на услуги, който изпраща непоискани търговски съобщения по електронната поща без предварително съгласие на получателя, е длъжен да осигури ясното и недвусмислено разпознаване на търговското съобщение като непоискано още с постъпването му при получателя.
(2) Комисията за регулиране на съобщенията води електронен регистър на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения, по ред, определен с наредба на Министерския съвет.
(3) Забранява се изпращането на непоискани търговски съобщения на електронни адреси, вписани в регистъра по ал. 2.
(4) Забранява се изпращането на непоискани търговски съобщения на потребители без предварителното им съгласие.

В резюме регистърът остава само за юридически лица, а алинея 4 дефинира изрична забрана за изпращане на СПАМ. Така в България СПАМЪТ вече е престъпление, а не е разрешен по подразбиране, както допускаше предишната формулировка.

Досегашната алинея 2 на чл. 16, която вменяваше солидарна вина на доставчика ако той е узнал някак за противоправно съдържание на своите сървъри и не е предприел действия. Демек баба Пена пише писмо до доставчика, че има такова съдържание и той се е ослушал и не го е свалил. Проблемът беше, че баба Пена няма никакъв ангажимент към своя донос, а доставчика на каква база следва да прецени дали въпросното съдържание е наистина противозаконно. Ако това е очевидно (детска порнография, пиратско копие на софтуер и т.н. е лесно), но ако съдържанието не е очевидно такова по своя характер – примерно някой претендира, че тази песен е негова, а не на автора, който я е публикувал – нормално е съд или друг компетентен орган да реши какво е законно или кое не е – това не е работа на доставчика.

Е, новата формулировка на алинеята съдържа изискването компетентен държавен орган да сезира доставчиците:

Чл. 16 (2), т.2 – доставчикът е узнал или е бил уведомен за противоправния характер на информацията или дейността на получателя от компетентен държавен орган и не е предприел незабавни действия за преустановяване на достъпа до нея или за премахването и;

За жалост забележката за линкване на противозаконно съдържание, което също е сериозен проблем е била отхвърлена, но все пак от три доста сериозни проблема отпадат почти два, което определено е по-добре от нищо. А и е пример, че не всички усилия да променим държавата, законодателството и живота си към по-нормални и добри са безсмислени.

Поздравления на всички, които изразиха становища и положиха някакви усилия за тази промяна, на УС на ФОП за подкрепата на нашето становище и най-вече и специално на Пейо Попов, чийто предложения за преформулировки на текстове са били дискутирани и възприети.

Йовко Ламбрев

Йовко Ламбрев

ИТ архитект, блогър и (все по-рядко) фотограф. Либерал. Все още вярва, че можем да направим света по-добър.
Пловдив, България