Night Songs again

Night Songs again

– Защо винаги нещо се случва? Не знам защо… Защо винаги става така? Аз ли съм причината? Аз ли…?
– Не знам…

🏷 Лично