Новият HTML 5

Новият HTML 5

Миналата седмица, някак тихо и незабележимо, бе публикувана първата работна чернова на новата пета версия на основния markup language, който задвижи Мрежата към очарователната лудница на хипертекста – HTML.

HTML 5 въвежда няколко нови елемента и атрибути, към досега познатия ни (X)HTML. Някои от тях са ориентирани към индексиращите функции на search-машините, други към аудио-видео поддръжката в web, а някои са в контекста на мобилните устройства и четците за хора с увредено зрение.

Много лошата новина е, че след като Nokia, Apple и Microsoft силно възроптаха и използваха подкрепата на други компании и влиянието си върху работната група и W3C-консорциума, това се оказа фатално за съдбата на контейнерните ogg-формати. Свободните Vorbis и Theora бяха препоръчваните от консорциума кодеци за публикуване на аудио и видео съдържание в Web в HTML 5 спецификацията, преди тя да бъде публикувана миналата седмица. За жалост изричната препоръка, че браузърите трябва да поддържат Ogg Vorbis и Ogg Theora, както и Ogg-контейнера по принцип, бе подменена с размития и блудкав текст

…we need a codec that is known to not require per-unit or per-distributor licensing, that is compatible with the open source development model, that is of sufficient quality as to be usable, and that is not an additional submarine patent risk for large companies…

с аргумента, че Ogg още е в „патентна възраст“ и евентуалната му употреба може да донесе неочаквани „патентни грижи“. Интересно как същите компании не намират употребата на mp3-формата за притеснителна.

Йовко Ламбрев

Йовко Ламбрев

ИТ архитект, блогър и (все по-рядко) фотограф. Либерал. Все още вярва, че можем да направим света по-добър.
Пловдив, България