Как да регистрираме ООД за 96 лева

Как да регистрираме ООД за 96 лева

За много хора регистрацията на нова фирма изглежда като някакво тайнство и докато тенденциите по света са това да става бързо, лесно и електронно, у нас все още хората се плашат, разчитат на посредници, подготвят се купчина документи, които се носят насам-натам на хартия, докато в същия момент това може да направи всеки сам (поне в общия случай).

Едно важно уточнение – ако не знаете какво правите или какво искате да направите – вие се нуждате не толкова от посредник, колкото от консултант. И в този случай, непременно си намерете и наемете подходящ – може да е и просто човек от бизнеса – не винаги вашият счетоводител или юрист е най-правилният човек. Да – и двамата могат да ви регистрират фирма, но както ще видим това не е нито сложно, нито страшно – експертната (консултантската) помощ ви е нужна преди и след това. Самата регистрация вече е процес, който не изисква такава.

Иначе казано, ако сте сигурни и знаете, че искате да регистрирате ООД (за ЕООД е още по-лесно), това може да се случи бързо, лесно и евтино, ако управителят (който извършва вписването) притежава т.нар. персонален електронен подпис (като физическо лице). Дори и да не притежава – покупката на такъв пак се оправдава заради спестяването на половината държавна такса за вписване (само 80лв, иначе е 160лв към днешна дата) и разходката на живо до Търговския регистър. Вече няма съдебна регистрация. Така или иначе, текстът по-надолу предполага, че Управителят, който ще вписва фирмата притежава персонален електронен подпис. Аз използвам такъв вече поне седма или осма поредна година и това ми е спестило доста чакане по гишета за данъчни декларации, различни плащания на комунални сметки и др.

Процедурата описана по-долу е изтествана само преди броени дни лично от мен и мой съдружник и след три дни, което е срок по закон, който трябва да изтече преди да се впише нова фирма, имахме готова регистрация по електронен път.

Иначе казано, всичко което е нужно, за да впишете ново Дружество с ограничена отговорност (ООД), е да подготвите комплект документи, да заверите нотариално един подпис, да посетите банка по избор за откриване на сметка и да направите вписване в Търговския регистър чрез браузър, подписвайки с електронен подпис.

Документите, които са нужни като минимум, са следните:

 • Протокол от учредителното събрание на дружеството, в който разказвате как сте се събрали и решили да работите като ООД, какви вноски сте обещали да направите и как спрямо тях се разпределят дяловете ви, включително и кой назначавате за Управител. Той е човекът, който трябва да притежава на свое име електронен подпис за да може да извърши вписването.
 • Дружествен договор, който съдружниците подписват и който е основният документ на дружеството. Много често там се преписва половината Търговски закон (ТЗ), което няма никакъв смисъл. Особено тъпо е да се напише нещо, което противоречи на ТЗ. Там трябва да фигурира нужния минимум информация за нормалната работа и управление на дружеството и отношенията между съдружниците. Едно копие ви е напълно достатъчно, макар че трябва да напишете, че е подписан в еднообразни екземпляри поне по един за всеки съдружник и за архива на дружеството. Имайте наум, че банката ще ви поиска копие (или ще си направи такова).
 • Декларация по чл. 142 от Търговския закон (от управителя).
 • Декларация по чл. 141 от Търговския закон (от управителя)
 • Декларация по чл. 13, ал.4 от Закона за търговския регистър (от управителя, който вписва)
 • Съгласие за приемане на управлението и спесимен от подписа (на управителя)
 • Документи за внесени дялови вноски (от всеки съдружник) – платежни нареждания, вносни бележки или разпечатки от електронни банкирания вършат работа
 • Документ за внесена/платена държавна такса за вписване в Търговския регистър (80лв за електронно вписване) по сметка на Агенцията по Вписванията.

Подготовката на горните документи изглежда обемна, но не е. Нужна е средна интелигентност, компютър, принтер и текстообработваща програма. Би трябвало да не ви отнеме повече от 2-3 часа. Потърсете примерни документи из Интернет, но имайте наум, че можете да попаднете на стари и дори безполезни. Добри примери има тук. Аз използвах частично протокола и договора, цитирани тук.

Разпечатвате подготвената документация на хартия и подписвате всичко, без съгласието за управление и спесимена. Последното трябва да направи управителят пред нотариус. Независимо какво ви съветват, и какво сте прочели из Интернет, единственият документ, който трябва да заверите нотариално е само и единствено този. Ако разбира се, лично управителя си вписва фирмата, но тук не дискутираме други възможни опции. Заверката на подписа ни струваше 6 лева.

След това си избирате банка. Тук също можете да си спестите доста неща, които не е нужно да правите. Не е нужно първо да откривате набирателна сметка, която после да затваряте и след това да откривате разплащателна. Всяко откриване и закриване ще ви струва пари. Открийте си направо разплащателна сметка в банката, която ще продължи да бъде вашата обслужваща фирмата банка. Ако банката ви не иска да направи това – излезте от клона и си потърсете друга. Ние избрахме ПроКредит Банк, защото е ориентирана към малкия и средния бизнес, предлага много приятни бизнес-пакети, а и сме с други добри впечатления от тях. Те ще ви открият директно разплащателна сметка, без да е нужно първо да минавате през набирателна. В ПроКредит това ще ви струва 10 лева.

След като сметката е открита съдружниците внасят дяловите си вноски в нея, кой както му е най-удобно.

Преди, за да се регистрира ООД, трябваше банката да издаде удостоверение за внесения от съдружниците капитал. И сега това е възможно, но първо ще ви струва някакви пари (според тарифата на банката ви), а вече не е необходимо. Всичко, което е нужно, е до управителя на новото ООД да достигнат сканирани копия от платежните документи (вносна бележка, касов превод, банков превод, платежно нареждане) с които всеки един от съдружниците е внесъл своя дял. Важно е в основание за плащане да е отбелязано, че това е дялова вноска на дружествен капитал и името на бъдещото ООД.

В нашия случай аз наредих превод от личната си сметка през мобилното си банкиране и после разпечатах през интернет-банкирането си нареждането в PDF. Съдружникът ми предпочете да внесе парите в брой в клон на банката и после сканирахме разписката. По-късно същия ден внесохме и държавната такса от 80 лева чрез електронен превод, като за доказателство направихме screenshot на платежното от екрана на браузъра.

Дотук всичко това ви струва:

 • Няколко часа да подготвите документите си
 • Една разходка на управителя до нотариус за заверка на подпис
 • Една разходка на управителя до банка за откриване на сметка
 • В пари сме похарчили: 6лв (за нотариална заверка) + 10лв (такса за откриване на банкова сметка) + 80лв (държавна такса за вписване в ТР) или иначе казано 96 лв.

Принципно е добре предварително да сте запазили име на фирмата си, но това също струва пари, а не е задължително. Можете просто да проверите (безплатно) в сайта на Търговския регистър дали вече има регистрирана фирма с такова име или дали някой не е запазил името за бъдеща фирма. Хитро е да търсите със специални знаци като звездичка. Например, ако ще регистрирате дружество „АБВ Проект“, можете да потърсите с АБВ* за всички имена на фирми, които започват с АБВ.

Ако се уверите, че няма регистрирана фирма със същото име, както и че то не е запазено, можете спокойно да подадете заявление за вписване. Има теоретичен риск някой да реши да прави фирма със същото име и по същото време, и затова да получите отказ, но вероятността за това е наистина теоретична. Иначе казано, не е нужно да харчите други пари, освен горните 96 лева.

За самото подаване на заявление за вписване е нужно да имате електронен подпис и работоспособен браузър, който сте се уверили, че може да работи добре със сайта на Търговския регистър. Възможно е да трябва да инсталирате Java-plugin или да конфигурирате нещо, ако вече не е направено, затова първо тествайте. На сайта на Търговския регистър можете да направите пробно подписване, преди да пристъпите към попълване на заявката, понеже не е малко работа – няколко страници електронен формуляр и качване на около десетина документа като приложение към него. Тъпо е накрая да осъзнаете, че не можете да подпишете. Аз използвах електронен подпис от B-Trust, Firefox 18.0 за Mac и бях забравил Java-plugin за браузъра, а той е нужен за сайта на ТР. Затова тествайте първо.

Два дребни детайла, които могат да ви спестят главоболия:

 • Може да трябва да посочите PKCS#11 библиотека на интерфейса за подписване. Според зависи от картата, на която стои сертификата ви, операционната система, браузъра или вашия удостоверител, тази библиотека може да се казва по един или друг начин и да стои на едно или друго място. Например, за B-Trust и Mac OS X можете да я намерите в /Library/cv cryptovision/ и да се казва libcvP11.dylib или libcmP11.dylib. Ако имате ядове – обърнете се към поддръжката на вашия доставчик на удостоверителна услуга (издателя на електронния ви подпис).
 • Когато подписвате (понеже интерфейсът е малко дървен и може да показва само един ред) – добре е да проверите какво подписвате – скролирайте надолу по имената на документите, които сте качили, докато видите „Пакет“. Така ще подпишете в пакет всички документи от заявката ви за вписване.

Иначе, това което трябва да попълните, е в секция Електронни услуги, заявление A4 (за първоначално вписване не се посочва БУЛСТАТ, така или иначе още нямате такъв). Когато качвате документите си като приложения към заявлението също има лека засада с интерфейса. Бутончето „Добави документ“ само отваря ново поле за описание на нов документ, но реално не го добавя и не го качва, дори и като натиснете „Запиши и продължи“. Вместо това срещу всеки документ има малка картинка на дискета – именно щракването върху нея качва документа ви на сървърите на Търговски регистър.

И това е всичко. След като подпишете успешно заявлението си за вписване ще получите входящ номер. Можете да проверявате по входящия си номер какво се случва със заявлението ви. Първо ще видите статус „Обработва се“. И ако сте подготвили както трябва документите си, скоро той ще се смени с „Изчаква 3-дневен срок“. След три дни ще имате вписване и БУЛСТАТ. И ще сте похарчили само 96 лв.

Успех в бизнеса! 🙂

P.S. Ако, разбира се, нещо от горният текст ви плаши или притеснява, или пък всичко това ви се струва сложно или не като за вас, тогава потърсете услугите на фирма, посредник или юрист, който да ви съдейства или да свърши вместо вас каквото е нужно.

Йовко Ламбрев

Йовко Ламбрев

ИТ архитект, блогър и (все по-рядко) фотограф. Либерал. Все още вярва, че можем да направим света по-добър.
Пловдив, България