Как да регистрираме ООД за 96 лева

За много хора регистрацията на нова фирма изглежда като някакво тайнство и докато тенденциите по света са това да става бързо, лесно и електронно, у нас все още хората се плашат, разчитат на посредници, подготвят се купчина документи, които се носят насам-натам на хартия, докато в същия момент това може да направи всеки сам (поне в общия случай).

Едно важно уточнение – ако не знаете какво правите или какво искате да направите – вие се нуждате не толкова от посредник, колкото от консултант. И в този случай, непременно си намерете и наемете подходящ – може да е и просто човек от бизнеса – не винаги вашият счетоводител или юрист е най-правилният човек. Да – и двамата могат да ви регистрират фирма, но както ще видим това не е нито сложно, нито страшно – експертната (консултантската) помощ ви е нужна преди и след това. Самата регистрация вече е процес, който не изисква такава.

Иначе казано, ако сте сигурни и знаете, че искате да регистрирате ООД (за ЕООД е още по-лесно), това може да се случи бързо, лесно и евтино, ако управителят (който извършва вписването) притежава т.нар. персонален електронен подпис (като физическо лице). Дори и да не притежава – покупката на такъв пак се оправдава заради спестяването на половината държавна такса за вписване (само 80лв, иначе е 160лв към днешна дата) и разходката на живо до Търговския регистър. Вече няма съдебна регистрация. Така или иначе, текстът по-надолу предполага, че Управителят, който ще вписва фирмата притежава персонален електронен подпис. Аз използвам такъв вече поне седма или осма поредна година и това ми е спестило доста чакане по гишета за данъчни декларации, различни плащания на комунални сметки и др.

Процедурата описана по-долу е изтествана само преди броени дни лично от мен и мой съдружник и след три дни, което е срок по закон, който трябва да изтече преди да се впише нова фирма, имахме готова регистрация по електронен път.

Иначе казано, всичко което е нужно, за да впишете ново Дружество с ограничена отговорност (ООД), е да подготвите комплект документи, да заверите нотариално един подпис, да посетите банка по избор за откриване на сметка и да направите вписване в Търговския регистър чрез браузър, подписвайки с електронен подпис.

Документите, които са нужни като минимум, са следните:

 • Протокол от учредителното събрание на дружеството, в който разказвате как сте се събрали и решили да работите като ООД, какви вноски сте обещали да направите и как спрямо тях се разпределят дяловете ви, включително и кой назначавате за Управител. Той е човекът, който трябва да притежава на свое име електронен подпис за да може да извърши вписването.
 • Дружествен договор, който съдружниците подписват и който е основният документ на дружеството. Много често там се преписва половината Търговски закон (ТЗ), което няма никакъв смисъл. Особено тъпо е да се напише нещо, което противоречи на ТЗ. Там трябва да фигурира нужния минимум информация за нормалната работа и управление на дружеството и отношенията между съдружниците. Едно копие ви е напълно достатъчно, макар че трябва да напишете, че е подписан в еднообразни екземпляри поне по един за всеки съдружник и за архива на дружеството. Имайте наум, че банката ще ви поиска копие (или ще си направи такова).
 • Декларация по чл. 142 от Търговския закон (от управителя).
 • Декларация по чл. 141 от Търговския закон (от управителя)
 • Декларация по чл. 13, ал.4 от Закона за търговския регистър (от управителя, който вписва)
 • Съгласие за приемане на управлението и спесимен от подписа (на управителя)
 • Документи за внесени дялови вноски (от всеки съдружник) – платежни нареждания, вносни бележки или разпечатки от електронни банкирания вършат работа
 • Документ за внесена/платена държавна такса за вписване в Търговския регистър (80лв за електронно вписване) по сметка на Агенцията по Вписванията.

Подготовката на горните документи изглежда обемна, но не е. Нужна е средна интелигентност, компютър, принтер и текстообработваща програма. Би трябвало да не ви отнеме повече от 2-3 часа. Потърсете примерни документи из Интернет, но имайте наум, че можете да попаднете на стари и дори безполезни. Добри примери има тук. Аз използвах частично протокола и договора, цитирани тук.

Разпечатвате подготвената документация на хартия и подписвате всичко, без съгласието за управление и спесимена. Последното трябва да направи управителят пред нотариус. Независимо какво ви съветват, и какво сте прочели из Интернет, единственият документ, който трябва да заверите нотариално е само и единствено този. Ако разбира се, лично управителя си вписва фирмата, но тук не дискутираме други възможни опции. Заверката на подписа ни струваше 6 лева.

След това си избирате банка. Тук също можете да си спестите доста неща, които не е нужно да правите. Не е нужно първо да откривате набирателна сметка, която после да затваряте и след това да откривате разплащателна. Всяко откриване и закриване ще ви струва пари. Открийте си направо разплащателна сметка в банката, която ще продължи да бъде вашата обслужваща фирмата банка. Ако банката ви не иска да направи това – излезте от клона и си потърсете друга. Ние избрахме ПроКредит Банк, защото е ориентирана към малкия и средния бизнес, предлага много приятни бизнес-пакети, а и сме с други добри впечатления от тях. Те ще ви открият директно разплащателна сметка, без да е нужно първо да минавате през набирателна. В ПроКредит това ще ви струва 10 лева.

След като сметката е открита съдружниците внасят дяловите си вноски в нея, кой както му е най-удобно.

Преди, за да се регистрира ООД, трябваше банката да издаде удостоверение за внесения от съдружниците капитал. И сега това е възможно, но първо ще ви струва някакви пари (според тарифата на банката ви), а вече не е необходимо. Всичко, което е нужно, е до управителя на новото ООД да достигнат сканирани копия от платежните документи (вносна бележка, касов превод, банков превод, платежно нареждане) с които всеки един от съдружниците е внесъл своя дял. Важно е в основание за плащане да е отбелязано, че това е дялова вноска на дружествен капитал и името на бъдещото ООД.

В нашия случай аз наредих превод от личната си сметка през мобилното си банкиране и после разпечатах през интернет-банкирането си нареждането в PDF. Съдружникът ми предпочете да внесе парите в брой в клон на банката и после сканирахме разписката. По-късно същия ден внесохме и държавната такса от 80 лева чрез електронен превод, като за доказателство направихме screenshot на платежното от екрана на браузъра.

Дотук всичко това ви струва:

 • Няколко часа да подготвите документите си
 • Една разходка на управителя до нотариус за заверка на подпис
 • Една разходка на управителя до банка за откриване на сметка
 • В пари сме похарчили: 6лв (за нотариална заверка) + 10лв (такса за откриване на банкова сметка) + 80лв (държавна такса за вписване в ТР) или иначе казано 96 лв.

Принципно е добре предварително да сте запазили име на фирмата си, но това също струва пари, а не е задължително. Можете просто да проверите (безплатно) в сайта на Търговския регистър дали вече има регистрирана фирма с такова име или дали някой не е запазил името за бъдеща фирма. Хитро е да търсите със специални знаци като звездичка. Например, ако ще регистрирате дружество „АБВ Проект“, можете да потърсите с АБВ* за всички имена на фирми, които започват с АБВ.

Ако се уверите, че няма регистрирана фирма със същото име, както и че то не е запазено, можете спокойно да подадете заявление за вписване. Има теоретичен риск някой да реши да прави фирма със същото име и по същото време, и затова да получите отказ, но вероятността за това е наистина теоретична. Иначе казано, не е нужно да харчите други пари, освен горните 96 лева.

За самото подаване на заявление за вписване е нужно да имате електронен подпис и работоспособен браузър, който сте се уверили, че може да работи добре със сайта на Търговския регистър. Възможно е да трябва да инсталирате Java-plugin или да конфигурирате нещо, ако вече не е направено, затова първо тествайте. На сайта на Търговския регистър можете да направите пробно подписване, преди да пристъпите към попълване на заявката, понеже не е малко работа – няколко страници електронен формуляр и качване на около десетина документа като приложение към него. Тъпо е накрая да осъзнаете, че не можете да подпишете. Аз използвах електронен подпис от B-Trust, Firefox 18.0 за Mac и бях забравил Java-plugin за браузъра, а той е нужен за сайта на ТР. Затова тествайте първо.

Два дребни детайла, които могат да ви спестят главоболия:

 • Може да трябва да посочите PKCS#11 библиотека на интерфейса за подписване. Според зависи от картата, на която стои сертификата ви, операционната система, браузъра или вашия удостоверител, тази библиотека може да се казва по един или друг начин и да стои на едно или друго място. Например, за B-Trust и Mac OS X можете да я намерите в /Library/cv cryptovision/ и да се казва libcvP11.dylib или libcmP11.dylib. Ако имате ядове – обърнете се към поддръжката на вашия доставчик на удостоверителна услуга (издателя на електронния ви подпис).
 • Когато подписвате (понеже интерфейсът е малко дървен и може да показва само един ред) – добре е да проверите какво подписвате – скролирайте надолу по имената на документите, които сте качили, докато видите „Пакет“. Така ще подпишете в пакет всички документи от заявката ви за вписване.

Иначе, това което трябва да попълните, е в секция Електронни услуги, заявление A4 (за първоначално вписване не се посочва БУЛСТАТ, така или иначе още нямате такъв). Когато качвате документите си като приложения към заявлението също има лека засада с интерфейса. Бутончето „Добави документ“ само отваря ново поле за описание на нов документ, но реално не го добавя и не го качва, дори и като натиснете „Запиши и продължи“. Вместо това срещу всеки документ има малка картинка на дискета – именно щракването върху нея качва документа ви на сървърите на Търговски регистър.

И това е всичко. След като подпишете успешно заявлението си за вписване ще получите входящ номер. Можете да проверявате по входящия си номер какво се случва със заявлението ви. Първо ще видите статус „Обработва се“. И ако сте подготвили както трябва документите си, скоро той ще се смени с „Изчаква 3-дневен срок“. След три дни ще имате вписване и БУЛСТАТ. И ще сте похарчили само 96 лв.

Успех в бизнеса! 🙂

P.S. Ако, разбира се, нещо от горният текст ви плаши или притеснява, или пък всичко това ви се струва сложно или не като за вас, тогава потърсете услугите на фирма, посредник или юрист, който да ви съдейства или да свърши вместо вас каквото е нужно.

21 мнения за “Как да регистрираме ООД за 96 лева”

 1. И внимавайте какъв телефон и email оставяте при вписването на фирмата, защото от една страна трябва да са точни, а от друга ще ви полазят с оферти. Още в деня на вписването ми се обадиха по телефона за да ми предложат касов апарат, а по email всеки ден пристига поне по една оферта за счетоводно обслужване.

 2. Аз също скоро регистрирах ООД. След изпълненията които имах с електронното издаване на ЕОРИ номер тук не ми се рискуваше и подадох заявлението на хартия, въпреки че е по скъпо. Нещата минаха добре и цялата операция по банки, нотариуси и агенцията по вписванията отне 2-3 часа, при положение, че всички документи бяха подготвени и в моя малък град имаше само 1 човек опашка в ТР :). Дори служителката беше много любезна. Все пак, радвам се, че явно електронните операции там работят и при нужда за някакви промени в бъдеще със сигурност ще ги пробвам.

  Това за телефона и пощата не го знаех и си оставих моите лични. Дано да не ме заринат сега със спам.

  Поздрави и успех в новите начинания!

  Радо

 3. Едно допълнение, което може да е от полза: в зависимост от това какъв тип дейност ще се развива е добре да се направи консултация с юрист или някой, който работи в този бранш за да се опише възможно най-добре предмета на дейност. Всичко това с цел да се избегне в последствие промяна, която ще струва още пари. Например ако човек реши да се занимава с туроператорска дейност това задължително трябва да присъства в предмета на дейност. Ако не сте сигурни как да го формулирате или имате съмнения може да проверите в сайта на Търговския регистър какъв предмет на дейност имат някои от най-известните фирми във вашия бранш (това май отскоро става с електронен подпис, но той така или иначе трябва да се извади за процедурата описана по-горе). Тук с пълна сила важи принципа на Мечо Пух – колкото повече, толкова повече. Никой няма да ви санкционира за дълъг предмет на дейност, но някой ден ако решите да предприемете ново начинание ще избегнете поне промяната в предмета на дейност, което е допълнителен разход.

 4. Не съм съгласен, освен може би за някаква специфична дейност, която подлежи на някаква по-особена регулация или примерно това да е изискване за членство в някаква браншова организация. Не съм юрист, но доколкото ми е известно предметът на дейност няма ограничителен, а по-скоро информативен характер. Не мисля, че има ограничение да не се извършва дейност, която не е вписана, стига да не е незаконна.

  Точно предметът на дейност, в общия случай, струва ми се, е сред най-маловажните неща. А така или иначе, вписване на промяна по електронен път е само 15 лева, освен ако не се променя капитала – когато е 30лв.

 5. Много точно и ясно описано, браво 🙂

  И наистина няма по-топла вода от електронния подпис. Благодарение на него от година и половина не съм стъпвал физически в държавно учреждение. Наскоро видях, че от администрацията са добавили нови услуги с него, което ме радва. Също браво за това, че продължават да го лансират с редица изгодни намаления, като се почне от отстъпката за годишните данъци до гореописаната ТР регистрация.

  А инвеститор във вашето ново ООД търсите ли си? 🙂

 6. Йовко, имаш неточности:

  1. Декл. по 142 се подписва от управителите, не съдружниците
  2. Съдружниците отиват в банката, не управителят.
  3. Предметът е важен, защото НАП могат много хубаво да те „ушият“ ако нещо не ти е в предмета, а издаваш фактури за него.

 7. @Милен, благодаря за забележките!

  По т.1 е недоглеждане от моя страна, макар че в нашия случай сме подали такава декларация и двамата съдружници и не са ни върнали за това. (Но поправям текста по-горе.)

  По т.2 в банката отидох само аз (в ролята си на управител) и открих разплащателна сметка. Не беше нужно да ходим всички.

  По т.3 съм изненадан (неприятно) да науча подобен факт, но искрено се надявам, че НАП се занимава с по-важни неща 🙂

 8. @Йовко:

  по.т2: вероятно първо си открил набирателна, а не разплащателна сметка 🙂 Все някъде внасяш капитала от 2 лв, нали? 🙂 Внасянето на капитал става нормално от съдружниците (или еднолич. собственик). Ако е ЕООД, нормално е управителят-собственик да отиде за откриване на набирателна.

  Ако пък говориш наистина за разплащателна- тогава съм съгласен – управителят се разпорежда с парите на дружеството.

 9. Открих сам празна сметка, която после остава автоматично разплащателна (банката ми предлага такава услуга) без да внасям нищо освен таксата за откриване на сметка. Това в качеството си на управител на ООД-то на база дружествения договор и нотариално-завереното съгласие за управление. След това пуснах превод за моя дял от мобилния си телефон, буквално от улицата, а моят съдружник отделно от мен довнесе другия дял на каса.

 10. Добре поднесена информация! Смятам до 1-2 седмици да мина по този път и сега минавайки го мислено в главата ми, само 1 важна стъпка не ми е ясна. Всички тези документи трябва да се подпишат на хартия, а 1 от тях трябва и да бъде заверен от нотариус. Как после тези документи ги качваме на страницата на търговския регистър по време на онлайн регистрацията? Хрумват ми 2 варианта като първият ми се струва по-вероятен:
  1. След като сме подписали всички документи и сме заверили подписа при нотариус, ги сканираме обратно всички в компютъра и прикачваме сканираните документи. С електронния подпис си спестяваме само хартиеното подписване на самото заявление А4, което е и единствения документ, който не разпечатваме на хартия (за разлика от подаването на място, където А4 също се носи подписано на хартия).
  2. Този вариант може би само аз си въобразявам, че може да е приложим, но все пак – подаването онлайн става на всички документи без хартиен подпис (директно .doc/.pdf файловете), а разпечатаните и на хартия подписани документи, заедно с нотариално заверения подпис, ги изпращаме по пощата или факс.
  Йовко, ще бъде мило от твоя страна, ако коментираш.

 11. Документите се разпечатват на хартия, подписват се ръчно, заверява се, каквото се заверява, сканират се (PDF е о’кей) и като файлове се качват през интерфейса за попълване на заявлението А4 един по един – поне аз така направих. При електронното подписване накрая има опция да избереш подписване на файл или „Пакет“ – написал съм го по-горе в текста – аз подписах „Пакет“, каквото и да означава това 🙂
  Всички копия на хартиените документи си остават при теб – забрави за втория вариант – нищо материално не се изпраща никъде.

 12. И аз да се наредя измежду собствениците на фирми, па и да се похваля, че абсолютно сама си я регистрирах. И с голямо задоволство мога да кажа, че това никога не е било толкова лесно. Преди се минаваше през съда и ставаше само чрез посредничеството на адвокат. А това сега може човек да си го спести, ако има електронен подпис и е горе-долу интернет-грамотен. Ако някой има нужда от word-файлове на разните му там учредителни договори, декларации и прочие да ми пише на kanela2011@abv.bg ще му ги изпратя.

  И аз понеже сбърках телефона при първоначалната регистрация, която сама по себе си мина без никакви колизии, та ми се наложи 4 дни след вписването да правя промяна на обстоятелствата, да кажа само че задължително трябва да има декларация за истинност на обстоятелствата и решение на собственика за промяната. Иначе отказват и губиш 15 лв.

 13. Здравейте, подадох документите точно както трябваше , но ми отказаха вписване, защото в посочените данни е имало грешка, неизправност – в документите на учредителния акт съм посочил адреса на фирмата с блок , номер и ап. а в заявлението, което се попълва онлайн фигурират само блок и номер (пропуснал съм да нанеса ап.) . Редно ли е да ми откажат вписване за това ? Получих „мотивиран отказ“ и сега излиза ,че пак трябва да заплатя таксата от 80 лв. Има ли друг начин да ги подам отново без да плащам тази такса ?

  • Не зная дали това е достатъчна причина за отказ, но мисля че трябва да имате 3 дни, или нещо такова, да върнете коригирани документи без да плащате. А при всички случаи, ако нямате такава опция – на ваше място бих подал жалба.

 14. Ами имало е такъв срок (3 дневен), но по никакъв начин не съм бил уведомен когато е започнал да тече, въпреки ,че бях оставил емайл за контакт при отказ. Изпратиха ми директно „мотивиран отказ“ за вписване. Свързах се с тях по телефона и казаха ,че ако желая мога да заведа жалба срещу Агенция по вписванията? А защо не поеме отговорност човека , който е постановил отказа ? Така ми се струва безсмислено да подавам жалба срещу институцията , едва ли ще стане нещо … Все пак ще пусна жалба и ще пиша, ако има резултат , поне да помогна в бъдеще на някой , със същия проблем…

 15. Здравейте, благодаря за изчерпателната и подробна статия! Беше ми изключително полезна и лесно практически изпълнима! Помагате на предприемчивите хора, които искат сами да си свършат работата и да минимизират разходи!

 16. Само да кажа, че нищо не стана и заплатих държавната такса отново. За жалост , се оказва ,че всяка дребна грешка явно може да коства подаване наново на документите. Така ,че искам да кажа и на другите които ще подават да бъдат много внимателни при подаването и да си проверят неколкократно всички документи преди да ги подадат.
  Поздрави.

 17. Здравейте,

  може би малко късно включване, но мисля, че темата и детайлите по нея си остават актуални.
  Искам да направя едно допълнение относно името на фирмата.
  Както пише, трябва да се провери дали името на фирмата е свободно, НО това не е достатъчно. В някои случаи има имена, които са свободни за ползване, но биха върнали отказ за тях. Примерно „Бандит ЕООД“ показва, че е свободно име, но отказват да го регистрират, защото „накърнява обществения ред и морала“. Тук се включва доста субективен фактор, който лесно може да бъде използван от служителите на Агенцията по вписванията за отказ. Примерно „Бандита“ или „Килър“ – може.
  Няма да коментирам защо, дали имат право, до колко е оправдано и т.н. просто споделям нещо, което според мен трябва да се има предвид.

 18. Здравейте,
  Попаднах тук точно при опит да намеря информация за саморегистрация :). Четох тук и там, поприготвих си документите, но срещам трудност с платежното нареждане.Ако може някой да ми разясни подробности за платежното с което се внася таксата за Търговския регистър, т.е. обикновена вноска бележка ли е или платежно за бюджет (за последното трябва и вид плащане да се впише)? В информацията на Търговския регистър видях, че трябва да пише за Такса Търговски регистър. Има ли друга подробност?

  • Аз ползвах платежно нареждане за плащане към бюджета, screenshot-нато от електронното банкиране и приложено към документите. Не знам дали става и с обикновено. Със сигурност става и с плащане през epay.bg също, чрез самата система на ТР, но последния път аз имах леки ядове и се натъкнах на технически проблеми, които не знам дали са отстранени и какъв е текущия статус на темата с е-плащанията. Иначе не е нужно да се пише вид и номер на документа в платежното, нито периоди. В основанието пиша „Такса Търговски регистър“.

Коментарите са изключени.