Оставка

Оставка

До Председателя на УС на Сдружение “Свободен софтуер” – Варна

З А Я В Л Е Н И Е

С настоящето желая да уведомя УС за желанието си да напусна позицията на член на УС на Сдружението, както и самото Сдружение. Правя това като израз на категоричното ми несъгласие с начина, по който работи Управителния съвет и Сдружението в цялост през последните няколко месеца. Приемайки своята част от вината за това и съзнавайки неспособността си да го променя предпочитам да не съм част от това безсилие.

Считам, че УС носи преобладаващия дял от вината за прекалено тромавия бюрократичен стил и мързел при вземане на решения, дистанцията от обикновените членове, размиването на проблематиката, параноята от някакъв вътрешен или външен враг, неувереността в посоката на движение и целите, стила на общуване и страха от поемане на отговорност за управлението на ССС. А всъщност всеки един от членовете с действието си или бездействието си носи своята вина, че допусна това да се случи или да се прояви.

Невъзможно е отворено по замисъл Сдружение да се маргинализира до комуникационнен списък без увереност в мненията си и с лидери и членове без визия за бъдещето и минимум стабилен фундамент от хакерска култура и мироглед. Така няма как да градим върху липсваща основа и да говорим за отвореност и свободи.

Съгласно чл. 17 (1) т.1 от Устава на Сдружението имам право с едностранно волеизявление до Председателя на УС да прекратя членството си, а без да бъда член е невъзможно и да заемам позиция в Управителния съвет.

Със съжаление:
/Йовко Ламбрев/

Йовко Ламбрев

Йовко Ламбрев

ИТ архитект, блогър и (все по-рядко) фотограф. Либерал. Все още вярва, че можем да направим света по-добър.
Пловдив, България