Отворено писмо

Отворено писмо

ДО
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ – МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПЛАМЕН ВАЧКОВ – ДИРЕКТОР НА ДАИТС
КОПИЕ
ИВО АТАНАСОВ – КОМИСИЯ ПО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО И МЕДИИ

Относно: Обсъждания Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация от депутатите Иван Иванов и Евгени Чачев

Уважаеми г-н Министър-Председател,
Уважаеми г-н Директор на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения,

Позволявам си да ви изпратя своята позиция относно внесеният на 15 февруари 2006 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществената информация със сигнатура 654-01-19, който в момента се обсъжда в Комисията по гражданско общество и медии. Споделям личното си експертно мнение на професионалист с дългогодишен опит, за когото Информационните технологии не са просто професия, а съдба. Мога да го облека с тежестта на няколко организации, но предпочитам да използвам институционалната си тежест на гражданин и данъкоплатец, на ценен специалист, особено горд с опита си в областта на софтуера с отворен код и свободния софтуер, почти от зората на неговото съществуване. Двойно повече се гордея, че идеята за свободно споделяне на знания, технологии, код и информация, който свободния софтуер носи е моят житейски мироглед и посветих почти 7-8 години от живота си тази идея да стигне до колкото може повече хора в България, включително държавната администрация, общините, неправителствените организации, политическите партии, бизнеса, студентите, учениците, преподавателите.

Пиша горното за да декларирам своята пристрастност. Аз бях един от експертите, които помагаха за сътворяването на този законопроект, и за този преди него. И за онзи преди тези двата, който третираше използването на свободен софтуер в държавната администрация.

Идеята на този законопроект е да задължи органите, изброени в чл.3, ал.1 при обмен на данни и информация с гражданите на Република България да използват алтернативно и отворени формати. Това е възможност за по-голям избор и повече удобство за гражданите. Нещо, което не струва нищо повече от допълнително усилие на съответното техническо лице да преобразува файла в още един формат. Нещо, което се прави за Интернет сайта на Народното събрание вече няколко години на добра воля и без никакъв закон. Факт, който заслужава дълбок поклон и адмирации. За жалост това е само изключение, а не добра практика.

Забележете, че не говорим за свободен софтуер, а за отворени файлови формати, които дават независимост на данните от платформата с която биват обработвани и независимост от конкретни софтуерни производители. Отворените формати са отворен стандарт, който вече се препоръчва и от Европейския съюз. Показателно за тенденцията бе и мнозинството, с което Европейският парламент отхвърли въвеждането на софтуерните патенти в Европа.

Актуалният текст на законопроекта бе сътворен в работна група с участието на юристи и експерти от Министерство на държавната администрация и административната реформа (МДААР), Министерство на вътрешните работи (МВР), Министерство на здравеопазването (МЗ), вносителите и ИТ отдела на Народното събрание. Настоящите текстове са консенсусните такива, които бяха изработени на няколко срещи на въпросната група и бяха взети предвид всички потенциални забележки и тревожни моменти в тях.

Поводът да пиша този текст са отрицателните становища изпратени до Комисията по гражданско общество и медии от ДАИТС, подписано от заместник-директора Стойчо Стойков и от Дирекция “Стратегическо планиране и управление” към Министерски съвет, подписано от директорката и Снежана Димитрова.

Двете становища щяха да бъдат смешни ако не носеха имиджовата тежест на институциите от които идват. Тъжно е, господа, подобни текстове да издават пълното неразбиране на проблема или нежелание за такова разбиране именно от Министерски съвет и ДАИТС. Тъжно е, че вместо МС и ДАИТС сами да мислят в тази посока и да предлагат актове, които да налагат приоритетното използване на отворени формати заради по-големите възможности за избор, заради независимостта от софтуерните и хардуерните производители, заради посланието, което носи факта, че някой е помислил да бъде удобно на гражданите да общуват с държавата си – вместо това от името на МС и ДАИТС се изразяват становища, чиято некомпетентност и ретроградност е повече от показателен израз на нежелание за семпла мисъл по темата.

Господа, срамно е!

И всичко това се случва по същото време, когато International Standards Organization одобри Open Document Format (ODF) на OASIS консорциума и той вече е международен стандарт с номер ISO/IEC 26300.

Години наред, второ поредно правителство демонстрира глухота и пренебрежение, към една от най-креативните общности в българските ИТ среди. Чрез редица неправителствени организации, мероприятия и становища тази общност на привържениците на свободния софтуер и отворените стандарти и формати се опитва да подскаже на вас, взимащите решения, че пропускате нещо, че има алтернативи и че правото на избор и независимост е важно и е и наше, а не само ваше право. Тази общност все повече не желае да си говори с вас. И е трудно да бъде убедена, че има смисъл от диалози след подобни становища. Защото тя няма време за пилеене при положение, че никой не я чува. Тя твори и създава – български преводи на свободен софтуер, български проекти, операционна система на български, офис-пакет на български – тя променя нашата част от света – без никакво съдействие и помощ от вас досега. Тази общност е същата, която бяга от България, защото тази държава продължава последователно и методично да е абсурдно неадекватна на промените и темпа на развитие на ИТ по света.

Господа, аз настоявам да поискате оставките на подчинените си г-н Стойчо Стойков и г-жа Снежана Димитрова. Защото за думите си всеки държавен служител следва да носи отговорност. Защото подобни некомпетентни становища могат да заблудят Комисията по гражданско общество и медии и тя да се произнесе негативно, базирайки думите си на предположението, че двете становища са съставени от професионалисти, с нужното внимание, вглеждане и разбиране на проблематиката, а те далеч не са такива.

Единственото извинение за подобни становища са неразбиране на проблема или формално отричане на една иновативна промяна на законодателството. Едното носи вината на некомпетентността, а другото вината на чиновническото бездействие.

Ползите от тази поправка в закона е, че тя ще бъде знаков сигнал към всички малки или големи кметства, общини, институции, че държавата допуска съществуването на алтернативи, че глупавите митове за отворените стандарти са надживян детински период. Ще успокои тези, които от съображение за достъпност и по-ниска цена са предпочели решение с отворен код, което работи с отворени формати и това не е страшно или престъпно. Ще възпитава хората да не бъдат софтуерни пирати, а да потърсят нещо друго, което държавата също уважава. Ще ви гарантира собствеността върху вашите данни. Ще стимулира конкуренцията. И нещо, което е най-важно ще бъде доказателство за гъвкавост и желание за напасване на администрацията към гражданите, а не клишираното напасване на тях към изискванията на държавата.

Би било чудесно ако държавността ни е достатъчно зряла за да препоръчва употребата на отворени стандарти и формати, но това очевидно е трудно за нашата държава. Една добра първа стъпка би била, поне допускането на алтернативи.

Господа, ние всички знаем, че това не е лош законопроект и това е полезна промяна без дори да си обясняваме защо. Аз мога да подозирам, защо и как някой може да е против правото на избор, независимостта от корпорациите и бизнес-интересите и отвореността на публичната администрация. Вие и администрацията ви остава да вземете своето решение.

Надявам се, че разумът и усета ви за мъдрост, с която би следвало да е дарен всеки държавник ще ви подскажат, че становищата на Дирекция “Стратегическо планиране и управление” и ДАИТС следва да бъдат оттеглени.

Промените ще се случат, без значение дали аз или вие ги искаме. Това е еволюцията. Съвсем скоро навярно ще бъдат наложени с препоръки на Европейския съюз, каквито между другото вече има. Но вие сте тези, от които зависи дали всички ние ще живеем в една модерна държава или безлично ще следваме нечии следи. И дали ще продължаваме да се делим на съзидатели и бюрокрация.

Йовко Ламбрев, инженер, ИТ архитект,
привърженик на свободния софтуер и отворените стандарти и формати

Йовко Ламбрев

Йовко Ламбрев

ИТ архитект, блогър и (все по-рядко) фотограф. Либерал. Все още вярва, че можем да направим света по-добър.
Пловдив, България