Един ден
ти казах,
че те обичам.

За да те загубя.

Сърцето ми
е осеяно
с паметници.