Плесник за Буш

Плесник за Буш

Федералният съд в Детройт е обявил за незаконна програмата за подслушване, която администрацията на Буш е въвела тайно още след атентатите на 11 септември 2001 и която бе разкрита неотдавна. Според съдията, Буш е надвишил правомощията си, нарушавайки Конституцията на САЩ точно три пъти – по отношение на правото на свобода на словото, личните свободи, както и правилото за разделение на властите.

Програмата позволяваше на щатското правителството да подслушва международни телефонни разговори и електронната поща на всички американски граждани, без издадена съдебна заповед, само при допускането на някаква (дори и хипотетична) връзка с някаква терористична групировка. Правителството не отрече, че използва активно програмата, но уж само срещу терористи и се оправда, че пази ли пази своите граждани…

Добре, че понякога стават чудеса и навирените носове биват шибвани както трябва с дебелата тояга, иначе тази администрация отдавна няма нищо общо с никакви демократични замисли на Америка. Браво на съдия Анна Тейлър!

Иначе, разбира се, администрацията на Буш щяла да обжалва… Ех, кой ще пази пазачите…

🏷 Позиция