По жалбата, внесена от Справедливост има движение. Прокуратурата е започнала разследване на сделката на МДААР с Microsoft.