Напоследък много хора ме питат дали цитатите, които се сменят при презареждане на страницата ми са модул на WordPress. Всъщност не са… Това е един глупав и стар JavaScript, който написах още за най-първия си личен сайт през 1997-ма или 1998-ма – не помня вече.
В скрипта няма нищо оригинално и всеки би могъл да си го пресъздаде, но все пак го оставям тук за download.

Описание: Скрипта трябва да се вгради в HTML-страницата, която трябва да визуализира цитатите по посочения примерен index.html. Самите цитати се четат от външен JavaScript-файл, който представлява дефиниция на масив.
Действие: В момента на визуализация скрипта прочита текущото време и отпечатва различен цитат в зависимост от секундите на часовника.
Недостатъци: Така замислен скрипта не позволява работа с повече от 60 цитата (колкото са секундите в една минута). Този недостатък не съществува във варианта на Калоян Доганов. Виж по-долу.
Подобрения: Не е нужно цитатите да са точно 60. Ако външния файл дефинира по-малък масив, просто е нужно вместо 60 в now.getSeconds()%60 да се посочи реалната дължина на масива.

Код за сваляне:
Оригиналната описана по-горе реализация:
qoth.tar.bz2 (1K)
Подобрена версия, която вместо часовника ползва генератор на псевдослучайни числа за измъкване на случаен цитат от колекцията:
qoth-k1.tar.bz2 (1K) – Автор: Калоян Доганов