Със себе си

Със себе си

Обичам,
когато
батерията на телефона ми
свършва.

По пътя
до зарядното
съм
истински
със себе си.