Стара, но златна...

Стара, но златна...

Малко трудно си преглътнах китайската вечеря, с която пътьом се сдобих по посока към къщи. Беше досадно мазна. Затова и бързо се ориентирах към Alpha-та. Още снощи заподозрях, че малко трудно ще я устискам работеща в стаята си. При Мишинев в Цифрови системи ми се видя тихичка, но сега в къщи доста ми шуми. Особено единия диск – иначе вентилаторите са кротки. Ще взема от Весо един от двата SCSI диска, които му занесох с онзи счупен Compaq, който изхвърлихме с кеф и ще прехвърля на него ако е по-тих. Но определено в следващата ми квартира компютрите ще са в шкаф в коридора.

Както и си мислех снощи, за да мога да ползвам SRM конзолата, трябва да си дефинирам дяловете с fdisk заради BSD label-а. Иначе трябва да се ползва ARC AlphaBIOS конзолата, която не предпочитам – като ще е Alpha да е рошава. На BIOS-и съм се нагледал, а и нямам никаква идея да пускам NT, когато и да било, за да има изобщо някакъв смисъл да ползвам ARC. SRМ rulz! Това си е цял UNIX преди още да си си пуснал операционната система… Зачудих се дали да не потроша малко време с MILO, защото имам доста място в NVRAM-а и никога не съм го виждал, но мързелът отново надделя, а и за какво да се занимавам с мъртъвци.

Сложих CD-то с Debian GNU/Linux 3.0r2 за alpha, написах в SRМ промпта:

<br></br>
>>> boot dka600 -flags 0<br></br>```

… и началните съобщения на ядрото затичкаха по екрана. Инсталацията си мина съвсем гладко с тази разлика, че няма как да се ползва cfdisk, понеже той не разбира от BSD и дяловете трябва да се правят с fdisk като за FreеBSD означвайки ги с a, b, c и т.н. Забавно беше. В документацията пише, че трябва да се оставят стотина килобайта в началото на диска за aboot мениджъра, затова първия ми дял започна от втори цилиндър. Сурово! Сурово! 🙂 Направих една суперконсервативна инсталация както винаги – без нищо, без заигравки с tasksel или каквото и да било – според мен само така следва да се инсталира Debian – aboot също не се оплака. Reboot… Всичко е точно – нов-новеничък Debian за alpha се закатери пред очите ми.  
echo alpha > /etc/hostname


apt-get update


apt-get install aptitude


apt-get install ssh


apt-get install console-cyrillic


apt-get install language-env


dpkg-reconfigure locales

```

Готово… Я, да се върна на Fedora-та си:

<br></br>
[yovko@eos yovko]$ ssh 192.168.0.105<br></br>
The authenticity of host '192.168.0.105 (192.168.0.105)' can't be established.<br></br>
RSA key fingerprint is 8e:02:f2:a2:47:fa:37:c3:18:04:1d:56:3d:56:e3:da.<br></br>
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes<br></br>
Warning: Permanently added '192.168.0.105' (RSA) to the list of known hosts.<br></br>
[email protected]'s password:<br></br>
Linux alpha 2.2.20 #2 Wed Mar 20 19:57:28 EST 2002 alpha unknown```
  
Most of the programs included with the Debian GNU/Linux system are


freely redistributable; the exact distribution terms for each program


are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright```

<br></br>
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent<br></br>
permitted by applicable law.<br></br>
You have new mail.<br></br>
Last login: Thu Mar 11 20:59:30 2004<br></br>
yovko@alpha:~$<br></br>```

Я, още малко разходки…

 yovko@alpha:/home$ ls -la total 20 drwxrwsr-x 5 root staff 4096 мар 11 20:08 . drwxr-xr-x 20 root root 4096 мар 11 2004 .. drwxr-xr-x 2 test test 4096 мар 11 20:03 test drwxr-xr-x 2 test2 test2 4096 мар 11 20:08 test2 drwxr-xr-x 3 yovko yovko 4096 мар 11 20:44 yovko

Български локал, кирилица… Доволен съм…
yovko@alpha:/home$ uname -a


Linux alpha 2.2.20 #2 Wed Mar 20 19:57:28 EST 2002 alpha unknown


yovko@alpha:/home$ uptime


21:36:36 up 37 min, 3 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00


yovko@alpha:/home$

```

😉

Йовко Ламбрев

Йовко Ламбрев

ИТ архитект, блогър и (все по-рядко) фотограф. Либерал. Все още вярва, че можем да направим света по-добър.
Пловдив, България