![](https://yovko.net/content/images/2009/06/20090913193319__7002929.jpeg)
Последната ми поръчка от Fujifilm