Студ и тишина

Студ и тишина

Студено грее слънцето на февруари.
Тихо и студено преминават дните.
Сиви хора по улици и тротоари
студено и тихо отминават свити.

Студени лъжи си разменяме тихо.
Тихо обичаме със студени обятия.
Студено е… чак тишината закиха
и тихо избълва студени проклятия.

5 февруари 1994
Пловдив

P.S. Преди точно 11 години…