Stunning Nikon

Stunning Nikon

На сайта stunningnikon.com и по-специално в секция challenge са публикувани снимки, правени в тежки условия. Особено интересни са „замръзналите“ кадри, създадени с помощта на уникалната мобилна Nikon Creative Lighting System.