Обикновено залезите се наблюдават мълчаливо. Особено, тези които си струва да запомниш.

Има залези, заради които си струва да мълчиш поне половин живот.

![Sunset](https://yovko.net/content/images/2012/08/DSF2158.jpg)
Fujifilm x100