Същите са

Същите са

Тази седмица беше много показателна. Още повече след като преди около 2-3 седмици Малина Петрова ми предостави да чета и разглеждам фотокопия и телеграми, които преди 10 ноември 1989 са били във фонда на Върховния съд, и които тя лично е преписвала (като старателно е запазила неграмотността и правописните грешки на оригиналите). Те са в контекста на филма за делото срещу Трайчо Костов.

Колкото повече четях, толкова повече се подтисках, защото – по-долу може всеки да се увери сам – нещата са тъжни и страшни. Една система, която не може да извади истински доказателства, вместо това манипулира общественото настроение, което само на база обвиненията (и без доказателства) иска смъртна присъда, за да може това обществено настроение да бъде превърнато в ключово оръжие на съда. Включително деца. Деца, които обещават да следят за врагове сред приятелчетата си. Деца, които доносничат… Не се чете добре, но изречението „Това научих от мама и татко, които общуват с тях“… казва всичко…

Звучи ли познато? Актуално някак…

И най-страшното е, че тази седмица чугунените глави около Станишев, Миков и Манолова говореха с опорни точки, които са по-долу в телеграмите от онова време… Едно към едно…

        ЯМБОЛ

20 7.ХІІ.49

Днес събрани на махленско заседание І-ви блок ІІ тройка 22 район. Като изслушахме обвинителния акт на Главния прокурор за извършените престъпления от шпеонина? На Тито и предателя Трайчо Ксотов и кликата му, която сега е на подсадимата скамейка. Съвещанието биде дълбоко възмутено от делата на предателите, за което иска най-строго наказание да приложи съда.

              /три подписа/

        * * *

44 7.ХІІ.1949
Рeзолюция

До главния прокурор на народна република България

Днес 4.ХІІ 1949 год. свикахме махленско съвещание тройка от 2 блок при 22 район и след като прочетохме обвинителният акт срещу предатела и шпионина Трайчо Костов и неговите съмишленици решихме единодушно да бъде наказан чрез смърт.

агитатори:

        * * *

52 7.ХІІ.49
Телеграма
До Главния Прокурор
На Н.Република България
София

Днес 4.ХІІ.1949 г.Ямбол избирателите…….х.Илиева кв.22 блок 6 събрани на махленско съвещание след като прочетохме обвинителния акт на Трайчо Костов и неговата банда изказваме нашето дълбоко презрение към предателите. Искаме най-строго и безмилостно наказание за народните врагове. Ние заявяваме да изпълняваме заветите на нашия обичан учител и вожд, др.Георги Димитров и ще укрепваме още повече дружбата С СССР наш освободител и покровител.

          За събранието: М.Чаушева

Ямбол 23 О.Ф.район

126
Резолюция
До
Главния прокурор на
НароднаРепублика България
София

Днес, 4.ХІІ.1949 год. жителите на 23 О.Ф. район гр.Ямбол събрани на махленско събрание, изслушвайки доклада по обвинителния акт на Трайчо Костов и бандата му. Възмутени от пъклените им намерения, настояваме за най-сурово наказание.

            За събранието: Димитрова
         * * *

127 4.ХІІ.49
Резолюция
До
Главния прокурор на
НароднаРепублика България
София

Днес, 4.ХІІ.1949 год. събрани на махленско събрание жителите на 23 О.Ф. район гр.Ямбол, изслушвайки доклада по обвинителния акт на Трайчо Костов и бандата му. Възмутени от кървавите злодеяния, които са грозяли българския народ, искаме най-сурово наказание за предателите и шпионите.

гр.Ямбол
За събранието: Кабокова


127 4.ХІІ.49
Резолюция До Главния прокурор на Народна Република България
София

Днес, 4.ХІІ.1949 год. събрани на махленско събрание жителите на 23 О.Ф. район гр.Ямбол, изслушвайки доклада по обвинителния акт на предателя Трайчо Костов и бандата му. Възмутени от пъклените им намерения, искаме най-сурово наказание на предателите.

                  За събранието: Дечев
        * * *

128 4.ХІІ.49
Резолюция
До
Главния прокурор на
Народна Република България
София

Днес, 4.ХІІ.1949 год. събрани на махленско събрание жителите на 23 О.Ф. район гр.Ямбол, изслушвайки доклада по обвинителния акт на Трайчо Костов и бандата му. Възмутени от кървавите злодеяния, които са подготвяли българския народ, настояваме да бъдат наказани най-сурово. 
            За събранието:Костов

         * * *

129
Резолюция
До
Главния прокурор на
Народна Република България
София

Днес, 4.ХІІ.1949 год. събрани на махленско събрание жителите на 23 О.Ф. район гр.Ямбол, изслушвайки доклада по обвинителния акт на предателя Трайчо Костов и бандата му. Възмутени от пъклените им намерения, искаме най-сурово наказание за предателите и шпионите.

            За събранието:Киров
        * * *

131
Резолюция
До
Главния прокурор на
Народна Република България
София

Днес, 4.ХІІ.1949 год. събрани на махленско събрание жителите на 23 О.Ф. район гр.Ямбол, изслушвайки доклада по обвинителния акт на предателя Трайчо Костов и бандата му. Възмутени от пъклените им намерения, искаме най-сурово наказание за предателите и шпионите.

            За събранието: Плочев


       * * *

132
Резолюция
До
Главния прокурор на
Народна Република България
София

Днес, 4.ХІІ.1949 год. жителите на 23 О.Ф. район гр.Ямбол събрани на махленско събрание, изслушвайки доклада по обвинителния акт на Трайчо Костов и бандата му. Възмутени от пъклените им намерения, настояваме за най-сурово наказание.

            За събранието:Тодорова
         * * *

132
Резолюция До
Главния прокурор на
Народна Република България
София

Днес, 4.ХІІ.1949 год. събрани на махленско събрание жителите на 23 О.Ф. район гр.Ямбол, изслушвайки доклада по обвинителния акт на предателя Трайчо Костов и бандата му. Възмутени от пъклените им намерения, искаме най-сурово наказание за предателите и шпионите.

            За събранието: Купнева               * * *

133
Резолюция
До
Главния прокурор на
Народна Република България
София

Днес, 4.ХІІ.1949 год. събрани на махленско събрание жителите на 23 О.Ф. район гр.Ямбол, изслушвайки доклада по обвинителния акт на Трайчо Костов и бандата му. Възмутени от кървавите злодеяния, които са подготвяли на българския народ, настояваме да бъдат наказани най-сурово.

За събранието:Атанасов

          * * *

134
Резолюция До
Главния прокурор на
Народна Република България
София

Днес, 4.ХІІ.1949 год. събрани на махленско събрание жителите на 23 О.Ф. район гр.Ямбол, изслушвайки доклада по обвинителния акт на Трайчо Костов и бандата му. Възмутени от кървавите злодеяния, които са подготвяли на българския народ, искаме най-сурово наказание за предателите и шпионите.

Гр.Ямбол
За събранието:Киров

        * * *

135
Резолюция
До
Главния прокурор на
Народна Република България
София

Днес, 4.ХІІ.1949 год. събрани на махленско събрание жителите на 23 О.Ф. район гр.Ямбол, изслушвайки доклада по обвинителния акт на предателя Трайчо Костов и бандата му. Възмутени от пъклените им намерения, искаме сурово наказание на предателите.

            За събранието: Дечев

         * * *

136
Резолюция
До
Главния прокурор на
Народна Република България
София

Днес, 4.ХІІ.1949 год. събрани на махленско събрание жителите на 23 О.Ф. район гр.Ямбол, изслушвайки доклада по обвинителния акт на предателя Трайчо Костов и бандата му. Възмутени от пъклените им намерения, искаме най-сурово наказание за предателите и шпионите.

            За събранието:Имандиева

           * * * 

137
Резолюция До
Главния прокурор на
Народна Република България
София

Днес, 4.ХІІ.1949 год. събрани на махленско събрание жителите на 23 О.Ф. район гр.Ямбол, изслушвайки доклада по обвинителния акт на Трайчо Костов и бандата му. Възмутени от кървавите злодеяния, които са грозяли българския народ, искаме най-сурово наказание за предателите и шпионите.

гр.Ямбол
За събранието:Иванова

        * * * 

139
Резолюция До
Главния прокурор на
Народна Република България
София

Днес, 4.ХІІ.1949 год. жителите на 23 О.Ф. район гр.Ямбол събрани на махленско събрание, изслушвайки доклада по обвинителния акт на Трайчо Костов и бандата му. Възмутени от пъклените им намерения, искаме най-сурово наказание.

            За събранието: Андреев

        * * *

140
Резолюция До
Главния прокурор на
Народна Република България
София

Днес, 4.ХІІ.1949 год. събрани на махленско събрание жителите на 23 О.Ф. район гр.Ямбол, изслушвайки доклада по обвинителния акт на Трайчо Костов и бандата му. Възмутени от кървавите злодеяния, които са подготвяли на българския народ, настояваме да бъдат наказани най-сурово.
            За събранието:Чирпанлиев

                       * * *                 

141
Резолюция
До
Главния прокурор на
Народна Република България
София

Днес, 4.ХІІ.1949 год. събрани на махленско събрание жителите на 23 О.Ф. район гр.Ямбол, изслушвайки доклада по обвинителния акт на предателя Трайчо Костов и бандата му. Възмутени от пъклените им намерения, искаме сурово наказание на предателите.

            За събранието:Главчева

142
Резолюция До
Главния прокурор на
Народна Република България
София

Днес, 4.ХІІ.1949 год. събрани на махленско събрание жителите на 23 О.Ф. район гр.Ямбол, изслушвайки доклада по обвинителния акт на Трайчо Костов и бандата му. Възмутени от кървавите злодеяния, които са подготвяли на българския народ, настояваме да бъдат наказани най-сурово.

За събранието: Пашов


143
Резолюция
До
Главния прокурор на
Народна Република България
София

Днес, 4.ХІІ.1949 год. събрани на махленско събрание жителите на 23 О.Ф. район гр.Ямбол, изслушвайки доклада по обвинителния акт на Трайчо Костов и бандата му. Възмутени от пъклените им намерения, настояваме за най-сурово наказание.

            За събранието: Йорданов

144
Резолюция

   До
               Главния прокурор на
       Народна Република България
              София

Днес, 4.ХІІ.1949 год. събрани на махленско събрание жителите на 23 О.Ф. район гр.Ямбол, изслушвайки доклада по обвинителния акт на Трайчо Костов и бандата му. Възмутени от кървавите злодеяния, които са подготвяли на българския народ, искаме най-сурово наказание за предателите и шпионите.

Тр.Ямбол
За събранието: Недялков


374
До Главния Прокурор на
Народна Република България
гр.София

Избирателите от блок 6 при 22 О.Ф. район от гр.Ямбол събрани на махленско съвещание в домът на др.Стефанка Георгиева. След излушване на доклада по обвинителния акт на Трайчо Костов се възмущавам от предателските му дала, искаме неговото най-тежка наказание.

СМЪРТ НА ПРЕДАТЕЛИТЕ И ШПИОНИТЕ.

4.ХІІ.1949 год За махленските съвещания:
гр.Ямбол Ст.Георгиева


598 8.ХІІ.49г.

          До Главния Прокурор
          на Народната Република България

      Резолюция

Днес 4-ти Декември 1949 год. гр.Ямбол съкварталците от 16 О.Ф. район …Бело море, на махленското съвещание по случай изборите на 18 Декември т.г. След изслушване на доклада по ………тането на нашия народ и възникналите дебати по него, вземахме следната резолюция.
1.Одобряване единодушно взетите мерки от Ц.К. на народната власт за подвеждането на Трайчо Костов и неговата банда под отговорност за изнесените обвинения.
2.Изказваме благодарноста към Ц.К. на Б.К.П., който разкри и не се подаде на Трайчо Костов, който искаше присъединяването на България към Югославия и от там към лагера на Империалистите.
3.Нашата воля е твърда и непоколебима да вървим смело с Великия Съвет.Съюз и вожда на прогресивното човечество др.Сталин.
4.Да засилим бдителноста към народните врагове като искаме сурово, но справедливо наказание за тях.
Напук на враговете ще се борим……………………………………

        * * *

338 13.ХІІ.49

         Резолюция

Днес 5 дек.1949 г. гр.Ямбол ул.Цар Петър №2 събраните 9 души съседи в домът на Къню Ст.Генов, като изслушахме обвинителния акт на Трайчо Костов и неговата група възмутени от подлите им предателски постъпки спрямо др.Георги Димитров и нашата родина както и против братския Съветски съюз, изказваме нашето презрение към тях и строгото им наказание. Смъртта, казаха присъствуващите, е леко за тях, но да чукат камъни до смърт, за да видят, как с черен труд се изкарва прехраната и как се предателства.

          За събранието Ив.К.Генова


        * * *

371 8.ХІІ.1949
Резолюция

Днес 5.ХІІ.49 год. гр.Ямбол граждани от ул.Г.Ковачев сабрани на махленска конференция разгледахме обвинителния акт за шпионския акт начело с Трайчо Костов. С възмощение заклеймихме предателскато им дейност настояваме пред Ц.К. на Б.К.П. искаме да им се даде най-тежкото наказание. Като обещаваме да следваме пътя на БКП начело с нейния централен комитет

              За събранието:
                      Павлова Попова

   * * *

372 8.ХІІ.49 г.
Резолюция

Узнавайки за предателската и шпионска дейност на Трайчокостовата банда гражданите от ул. От.Паисий в гр.Ямбол, изразяваме възмущение и погнуса от нейните гадни планове срещу вожда на българския народ др.Георги Димитров и за готвената от същите робска участ на народа ни. Българския народен съд ще ни задоволи ако произнесе най-тежка присъда на предателите и шпионите.


          За събранието:

            * * *

414 9.ХІІ.49

 До Главния прокурор    на народна република
              София

               Резолюция

Днес 5.ХІІ.1949 год Ямбол групата тройка №9 свика на махленско съвещание другарите от 7-ми район за прочитане и разискване върху обвинителния акт на Трайчо Костов и неговата банда. След като изгледаха въпросния акт, всички благодариха на Б.К.П. за проявената бдителност чрез която навреме успя да разкрие това възмутително дело и не позволи на предателите да изпълнят своя пъклен план.
Затова най-строгото наказание на престъпниците ще бъде единственото възмездие решиха те.

          От събранието

433 9.ХІІ.49

         Резолюция

Днес 5.ХІІ.1949 г. съкварталците от ул.”Ангел Кънчев” 6-та тройка след изслушване доклада по обвинителния акт против Трайчо Костов и групата му. Единодушно удобряваме взетите мерки от Народната власт за ….ледяването предателите, шпионите и бандитите, които са целили откъсването на Българския народ от братската дружба с С.С.С.Р и подчиняването политически и икономически на Англо-Американския империализъм.
Искаме най-строго и справедливо наказание на тези предатели.

За събранието: Присъстват 21 човека на събранието.

         * * *

519 8.ХІІ.49
Резолюция

Днес 5.ХІІ 1949 год гр.Ямбол 14 блок при VІІ О.Ф. район има махленско съвещание, на което след дълго обсъждане подлото и престъпно дело на Трайчо Костов и неговата банда взема следната резолюция:
Безпощаден съд над народните предатели, борба с саботьорите и осторожна бдителност към враговете. Да бием врага и го разобличаваме където и да е той за да можем на 18.ХІІ. да се поздравим с бляскава изборна победа.
Да живее нашата славна Б.К.П.!
Да живее Отечествения фронт!
Да живее гениалния Сталин вожда и учителя на прогресивното човечество.

  За 14 блок : два подписа
    За събранието: подпис

        * * *

575 8.ХІІ.49
Резолюция

От тройка № 24 ул.Ан.Кънчев. Днес 5.ХІІ.1949 год. се проведе махленско събрание при дневен ред: Обвинителният акт против Трайчо Костов и групата му. Събранието изслуша добре обвинителния акт и остана покрусено от неговата предателска шпионска дейност, събранието единодушно протестира за неговата гнусна вредителска дейност към народа. Искаме най-сурово наказание на изменниците и предателите Трайчо Костов и групата му. В чест даваме обещание пред др.Сталин – Ц.К. Б.К.П. и Н.К.О.Ф, че ще гласуваме 100% с листата за О.Ф.

5.ХІІ.1949 год. от тройката
Ямбол Златаров


Секц. №15……… Кръстев гр.Ямбол 6.ХІІ.949 г.

Ний събраните 22 другари и другарки Порицавами и настоявами за най тешката присъда да се наложи на Агентите на Англо.Американския Империализъм, Титовия Националшувинизъм, и предателите на нашата свобода и независимост: над съботьорити и убийците на нашите бойци от съпротивата: Ний дадохме клетва че ще отсечем всяка предателска ръка от където и да идва тя, която посегне на дружбата ни с Великия Съветски съюз наш двоен освободител и Венеца учителя и вдъхновителят на цялото прогресивно човечество на земното кълбо.

С Дружески привет


591 8.ХІІ.1949 г.

         Резолюция

Днес 5 декемврий 1949 г.блок “Д.Манолов” Е.О.П.О. гр.Ямбол, проведе махленско съвещание в домът на Иван Коняров.
След като разгледахме обвинителния акт срещу Т.Костов и съмишлениците му, събранието порицава тяхната постъпка и иска най-тежко наказание за тяхната постъпка.

5.ХІІ.1949 г. От събранието
Ямбол


594
8.ХІІ.49 г.
До Главния Прокурор
по тежките обвинения срещу
ТРАЙЧО КОСТОВ и неговата
банда
София

      Резолюция
  взета на махленското съвещание на
    ул.”Хр.Ботев” от гр.Ямбол

Ние махленците от ул.Хр.Ботев в гр.Ямбол като разгледахме на махленско събрание обвинителния акт срещу Трайчо Костов и неговата банда поздравяваме Ц.К. на Б.К.П., който можа навреме да открие змийското гнездо в своята пазва и да го изправи на подсъдимата скамейка пред очите на народа.
Затова, че др.Трайчо Костов и бандата му са искали:
1/да завържат страната ни за колесницата на империалистите и така да я навлекат в пропаст;
2/че заедно с Тито са се готвили да унищожат нашата национална независимост, народната ни власт, дори да убият живия тогава Димитров;
3/че са били предатели и шпиони на англоамериканците
4/че искаха да ни откъснат от братския Съветски съюз

–––––-незавършена


195 15.ХІІ.49

      Днес 6.ХІІ 1949 год.
  При махленско съвещание на V ти тройка №5 се взе следната резолюция:
  Изказваме презрения към предателя Трайчо Костов и неговата шпионска банда, като единодушно желаеме най-тежката , строга и безпощадна присъда на англоамериканските лакеи.

              От събранието
               гр.Ямбол

        * * *

329
5.ХІІ.49

        Резолюция

От общоселското събрание, състояло се на 30.ХІ.1949 год. в с Мечкул, околия Горно-Джумайска.
Ние, всички членове на Е.О.П.О. , на Б.К.П., на Д.С.Н.М. и безпартийни от с.Мечкул, събрани на съвместно общо събрание, на което се изнесе доклад на тема: “Процеса срещу предателя Трайчо Костов”, единодушно приемане следната резолюция;
Одобряваме обвинителния акт срещу юдата Трайчо Костов и неговата клика - шпионска банда, готова да прикачи родината ни към колесницата на империализма като превърне народа ни в безправен роб на юда Тито.
Порицаваме всички народни продажници и изменници на социалистическото дело и на могъщия Съветски съюз, от типа на Тито, Райк, Трайчо Костов и др.
Народните продажници като Трайчо Костов и сие искаме да бъдат най-строго наказани съобразно законите в републиката и изградени върху Димитровската конституция.
Единодушно заявяваме, че ще стегнем здраво бойните редове на нашите организации под ръководството на славната Б.К.П., ще засилим бдителността си спрямо народните врагове и ще се борим за изборната победа на 18.ХІІ.1949 год. При избирането на народни представители и окръжни народни съветници, с което ще нанесем още един съкрушителен удар над врага и реакцията и ще направим решителна крачка към изграждането на социализма в народната ни република.
Позор на народните предатели и изменници на марксизъма и на великия Съветски съюз от типа на Тито, Колишевски, Райк, Трайчо Костов и др.
Борчески привети на славния димитровски Ц.К. на мощната БКП - верна последователка на В.К.П./б/.
Вечна дружба с великия Съветски съюз - гарант за мира и щастието на трудящето се човечество.
Да живее учителя и вожда на прогресивното човечество - великия Сталин.

          От събранието
        * * *

Стара Загора, кв.”Георги Димитров”

309 12.ХІІ.49

            Телеграма

              До
              Главната прокуратура
              София

Днес 8 декември 1949 год. група граждани събрани в домът на Джана М.Минева кв.”Георги Димитров” на конференция за да изслушат обвинителния акт срещу Трайчо Костов и кампания дълбоко се възмощават и искат най-строгото им наказание.

Ст.Загора от конференцията

             * * *

310 12.ХІІ.49
Телеграма

              До
              Главната прокуратура
              София

Днес 8 декември 1949 год. група граждани събрани в домът на Марко Матев кв.”Георги Димитров” на конференция за да изслушат обвинителния акт срещу Трайчо Костов и кампания дълбоко се възмощават и искат най-строго наказание на предателите на народа.
Ст.Загора                       от конференцията


         * * *

379 9.ХІІ.49

         Телеграма

Днес на 7.ХІІ.1949 год. на ул.”Марко Иванов” ІІІ блок се състоя конференция за разясняване обвинителния акт на главната прокуратура срещу бандата на Трайчо Костов. След изслушването на доклада изнесен от другаря Пеню Кръстев - конференцията единодушно заявява:
1.Застава твърдо зад водената от Б.К.П. и О.Ф. и народното правителство политика.
2.Порицаваме и дълбоко се възмощаваме от предателската- шпионска дейност на Трайчо Костов и компанията.
3.Искаме най-справедлива присъда срещу шпионите събутюрите-предатели на нашата родина.
4.Ще следваме заветите на другаря Димитров ще пазим, като зеницата на очите си единството с С.С.С.Р. начело с др.Сталин.
5.Ще положим всички усилия за преизпълнението на 5 годишния народно стопански план за изграждане основите на социализма в нашата прекрасна родина.
6.Ще се явим до един на 18 декември с О.Ф. бюлетина в ръка да докажем на враговете, че българския народ е за мир, демокрация и социализъм.
Смърт на предателите.
Да живее Б.К.П. ръководителса на българския народ.
Да живее дружбата с великия Съветски съюз начело с другаря Сталин.

            От конференцията
        * * *
                             Стара Загора

393 9.ХІІ.49
Резолюция

Днес 6.ХІІ. 1949 год. група граждани събрани на блокова конференция от кв.”Георги Димитров” І-ви западен сектор, след като изслушахме обвинителния акт против предателя Трайчо Костов прочетен от др.Коста Ципоранов, дълбоко се възмощаваме от предателската дейност на Трайчо Костов и искаме строго но справедливо наказание.
                               от конференцията

394 9.ХІІ.49
Резолюция

Днес, 6.ХІІ.1949 год. група граждани от кв.Георги димитров І-ви западен сектор, събрани на блокова конференция след като изслушаха обвинителния акт срещу предателя Трайчо Костов прочетен и разяснен от Г.Пенев, дълбоко се възмощаваме от предателя на своя народ Трайчо Костов и искаме строго наказание.

                 от конференцията
        * * *

395 9.ХІІ.49
Резолюция

Днес, 6.ХІІ. 1949 год. група граждани от кв.Георги Димитров І-ви западен сектор, събрани на блокова конференция след като изслушаха обвинителния акт срещу предателя Трайчо Костов прочетен от др.Самоил Москона, дълбоко се възмущаваме от предателя на своя народ Трайчо Костов и искаме строго наказание.

                       от конференцията
             * * * 

397 9.ХІІ.49

   Резолюция

Днес, 6.ХІІ. 1949 год. група граждани от кв.Георги Димитров І-ви западен сектор, събрани на блокова конференция след като изслушаха обвинителния акт срещу предателя Трайчо Костов прочетен и разяснен от др.Самоил Москона, дълбоко се възмощаваме от предателя на своя народ Трайчо Костов и искаме строго наказание.

                      от конференцията
          * * *

480
Телеграма

Днес, 7 декември 1949 год. група граждани и гражданки събрани на блокова квартална конференция в домът на Иван Кирчев - 10.ХІІ.49 г. След изслушване на обвинителния акт срещу Трайчо Костов и неговата банда дълбоко се възмущаваме. Искаме най-строго наказание за предателите на народа.
Ст.Загора                 от конференцията
           * * *

Квартал Георги Димитров западен І сектор

482 10.ХІІ.49
Телеграма

Днес, 7.ХІІ.1949 год. група граждани и гражданки събрани на блокова конференция в домът на Деню Тошовски след като изслушахме обвинителния акт срещу Трайчо Костов и компания дълбоко се възмущаваме и искаме най-тежко наказание на предателите на народа.
               от конференцията

Квартал Георги Димитров западен І сектор


484 10.ХІІ.49
Телеграма

Днес, 7 декември 1949 год. група граждани и гражданки събрани на блокова конференция в домът на Стоянова след изслушахме на обвинителния акт срещу Трайчо Костов и банда му дълбоко се възмущаваме и искаме най-сурово наказание за предателите на народа.
                        от конференцията

Квартал Георги Димитров западен І сектор

             * * *

484 / повторение на горния номер / 10.ХІІ.49

  Телеграма

Днес, 7 декември 1949 год. група граждани и гражданки събрани на блокова конференция в домът на Димитър Белов след изслушване обвинителния акт срещу Трайчо Костов и бандата му дълбоко се възмущаваме и искаме най-сурово наказание за предателя на народа.
                             от конференцията

Квартал Георги Димитров западен І сектор

     * * *

485
Телеграма

Днес, 7 декември 1949 год. група граждани и гражданки събрани на блокова конференция след изслушване обвинителния акт срещу Трайчо Костов и неговата банда се дълбоко се възмущаваме и искаме най-строго наказание за предателите на народа.
                                      от конференцията

Квартал Георги Димитров западен І сектор

             * * *

601
Резолюция

Днес, 5.ХІІ.1949 год. група граждани от кв.Георги Димитров І-ви западен сектор, събрани на квартална конференция, след като изслушахме обвинителния акт срещу Трайчо Костов и компания прочетен и разяснен от др. Иван Драганов, дълбоко се възмущаваме и искаме най-строго наказание за предателите на народа.

5.ХІІ.1949 год.                 От конференцията:
Ст.Загора
          * * *

602 8.ХІІ.49
Резолюция

Днес 5.ХІІ. 1949 год. група граждани събрани на блокова конференция от кв.”Георги Димитров” І-ви западен сектор, след като изслушахме обвинителния акт срещу Трайчо Костов и компания, дълбоко се възмущаваме и искаме най-строго наказание за предателите на народа.
                        От Конференцията

  * * *

603 8.ХІІ.49 г.
Резолюция

Днес, 5.ХІІ. 1949 год. група граждани от кв.Георги Димитров І-ви западен сектор, събрани на квартална конференция след изслушване на обвинителният акт, прочетен от др.Соломон Москона за Трайчо Костов и компания, дълбоко се възмущаваме и искаме най-строго наказание за предателите на народа.

               От конференцията

  * * *

604
Резолюция

Днес, 5.ХІІ.1949 год. група граждани събрани на блокова конференция от кв.Георги Димитров западен сектор гр.Ст.Загора. След като изслушахме обвинителния акт срещу Трайчо Костов прочетен и разяснен от др. Георги …..ев, дълбоко се възмущаваме и искаме най-строго наказание за предателите на народа.

                      От конференцията
          * * *

Горно Оряховска околия

502
8.ХІІ.1949 г.
Резолюция

Днес 5 декември 949 година с Николаево, Гор.Ореховска околия се състоя мяхленска седянка 17 мъже и 10 жени.
След като изслушахме доклада на обвинителния акт срещу Трайчо Костов и неговата банда, гласувахме следната резолюция.

1/С погнуса посрещаме предателската дейност на Трайчо Костов и неговата банда и опитът да продаде нашия народ на подпълвачите на нова война- Англоамериканците.
2/Одобряваме единодушно взетите мерки от ЦК на БКП и народната власт за подвеждане под отговорност на престъпниците.
3/Нашата воля е непоколебима да вървим с Великия СССР и вожда на прогресивното човечество др.Сталин.
4/Ще се борим за бляскава победа в изборите на 18 декември и ще гласуваме 100% за народните представители и окръжни народни съветници.
5/Искаме смъртна присъда на Трайчо Костов и неговите първи съветници.
6/Да живее ЦК на БКП
Да живее ВКП/б/ начело с вожда на прогресивното човечество др.Сталин.
Да живее единството на демократичните народи начело с СССР, фактор на мира на целия свят.

          От махлянската седянка:
        * * *

502 8.ХІІ.49 г.

         Резолюция

Днес 5 декември 1949 година с.Николаево, Г.Оряховска околия , се състоя махленска седянка 13 мъже и 16 жени.
След като изслушаха доклада по обвинителния акт срещу Трайчо Костов и неговата банда, гласувахме следната резолюция.
1/Одобряваме единодушно взетите мерки от ЦК на БКП и народната власт за подвеждане под отговорност на престъпниците.
2/Искаме смъртни присъди на Трайчо Костов и неговите първи помощници.
3/Нашата воля е непоколебима да вървим с Великия СССР и вожда на прогресивното човечество др.Сталин.
4/Ще се борим за бляскавата победа в изборите на 18.ХІІ и ще гласуваме 100% за народните представители и окръжни народни съветници.
Даживее ЦК на БКП.
Да живее ВКП/б начело с вожда на прогресивното човечество др.Сталин.
Да живее единството на демократичните народи начело с СССР фактор на мир в целия свят.

          От махленската седянка:

           * * *

503
8.ХІІ.1949 г.
Резолюция

Днес 5 декември 949 година с Николаево, Гор.Ореховска околия се състоя махленска седянка……мъже и ….жени.
След като изслушахме доклада на обвинителния акт срещу Трайчо Костов и неговата банда, гласувахме следната резолюция.

1/С погнуса посрещаме предателската дейност на Трайчо Костов и неговата банда и опитът да продаде нашия народ на подпълвачите на нова война- англоамериканците.
2/Особенно потресяюще впечатление ни направи покушението, което Трайчо Костов по заповед на Тито са готвили срещу живота на скъпия наш учител и вожд др.Г.Димитров.
3/Единодушно искаме най-строго и сурово наказание за предателите и враговете на родината ни.
4/Ние здраво държим за дружбата с могъщия СССР, която ни е толкова скъпа и необходима както слънцето и въздуха.
Да живее ЦК на БКП.
Да живее ВКП/б/ начело с вожда на прогресивното човечество др.Сталин.
Да живее единството на демократичните народи начело с СССР, фактор на мира на целия свят.

          От махленската седянка:
         * * *

527 и 528 – еднакви
527 8.ХІІ.49

 Резолюция

Днес 5 декември 949 година с Николаево, Гор.Ореховска околия се състоя махленска седянка 16 мъже и 12 жени.
След като изслушахме доклада по обвинителния акт срещу Трайчо Костов и неговата банда, гласувахме следната резолюция.

1/С погнуса посрещаме предателската дейност на Трайчо Костов и неговата банда и опитът да продаде нашия народ на подпълвачите на нова война- англоамериканците.
2/Особенно потресяюще впечатлене ни направи покушението, което Трайчо Костовисти по заповед на Тито са готвили срещу живота на скъпия наш учител и вожд др.Г.Димитров.
3/Единодушно искаме най-строго и сурово наказание за предателите и враговете на родината ни.
4/Ние здраво държим за дружбата с могъщия СССР, която ни е толкова скъпа и необходима както слънцето и въздуха.
Да живее ЦК на БКП.
Да живее ВКП/б/ начело с вожда на прогресивното човечество др.Сталин.
Да живее единството на демократичните народи начело с СССР, фактор на мира в целия свят.

          От махленската седянка:
        * * *

528
8.ХІІ.1949 г.
Резолюция

Днес 5 декември 949 година с Николаево, Гор.Ореховска околия се състоя мяхленска седянка 17 мъже и 19 жени.
След като изслушахме доклада на обвинителния акт срещу Трайчо Костов и неговата банда, гласувахме следната резолюция.

1/С погнуса посрещаме предателската дейност на Трайчо Костов и неговата банда и опитът да продаде нашия народ на подпълвачите на нова война- Англоамериканците.
2/Одобряваме единодушно взетите мерки от ЦК на БКП и народната власт за подвеждане под отговорност на престъпниците.
3/Нашата воля е непоколебима да вървим с Великия СССР и вожда на прогресивното човечество др.Сталин.
4/Ще се борим за бляскава победа в изборите на 18 декември и ще гласуваме 100% за народните представители и окръжни народни съветници.
5/Искаме смъртна присъда на Трайчо Костов и неговите първи съветници.
6/Да живее ЦК на БКП
Да живее ВКП/б/ начело с вожда на прогресивното човечество др.Сталин.
Да живее единството на демократичните народи начело с СССР, фактор на мира на целия свят.
От махлянската седянка:


Неврокоп

282
БЪЛГАРСКА
КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ

2 ДЕКЕМВРИЙ 1949
НЕВРОКОП ДО
ГЛАВНАТА ПРОКУРАТУРА
СОФИЯ

Другари,

Приложени представяме Ви 13 броя резолюции взети на общи събрания на служителите и работниците при отделните събрания на служителите и работниците при отделните учреждения и предприятия в града ни, състояли се веднага след оповестяване обвинителния акт против предателската група на Трайчо Костов.
Молим да бъдат взети под внимание исканията в същите резолюции.
Приложение: 13 броя.


285

       РЕЗОЛЮЦИЯ

Днес 30.ХІ.1949 г., в гр. Неврокоп, работниците и служащите при Българския държавен тютюнов монопол, след изслушване доклада на др.Георги Лаков в връзка с обвинителния акт срещу Трайчо Костов и с-ие, решихме:
1/Осъждаме шпионската дейност на англо-американския империализъм насочен срещу народната власт и националната независимост на Народна Република България;
2/Осъждаме англо-американскат агентура на Тито-Джилас, която с действията си е целяла откъсването на Пиринския край от България и присъединяването му към Вардарска Македония, както и присъединяването на България към Югославия, както и присъединяването на България към Югославия под благовидната форма на югославянската федерация впоследствие да бъде включена в вражеския лагер срещу Съветския съюз.
3/Искаме и одобряваме предвиденото наказание в обвинителния акт - смърт за Трайчо Костов и компанията му за тяхната шпионска, изменическа и саботьорска дейност.
4/Верни на клетвата дадена пред др.Георги Димитров ние стоим твърдо на позициите на Димитровския Ц.К. на Б.К.П. вНародната ни правителство - и ще водим безпощадна борба срещу всяка вражеска проява подобна на Титовата, Тр.Костова и др. , като положим всички усилия за изборната ни победа на 18.ХІІ.т.г.

                     Председател:
                     Секретар:
            * * *

287
РЕЗОЛЮЦИЯ

Работниците и служителите при профорганизацията на Стройгрупа Неврокоп събрани на общочленско събрание на 30.ХІ.1949 год. след изслушване доклада във връзка обвинителния акт на предателя Трайчо Костов и неговата група гласува следната резолюция:
1.Имайки предвид империалистическата политика на англоамериканските тръстове от Уолт-стрит и Лондон, политика на война, робство и предателство на интересите на работническата класа от цялото земно кълбо, ние с възмущение изучаваме проводниците на тази смъртна на народните демокрации експанзия, в нашата страна.
Трайчо Костов и Трайчо Костовци в продължение на повече от осем години системно и упорита са служили за агенти на англоамериканците предавайки интересите на работническата класа у нас и утвърждавайки се по този начин като верни сътрудници на Тито и неговата клика. Предвид на това единодушно одобряваме обвинителният акт настоявайки за смъртна присъда на предателите.
Ние обещаваме, че още по-здраво ще стегнем нашият юмрук тук на нашата граница, ще откриваме и заклеймяваме предателите от типа на Костовци устоявайки по този начин интересите на трудещите си в нашата страна начело с авангарда на работническата класа любимият Димитровски централен комитет.
Ще гласуваме на 18-ти на Отечествения фронт. Ще унищожаваме предателите, ще построим СОЦИАЛИЗМА в нашата страна, за вечна дружба с народите на великият съюз на съветските социалистически републики.

              За събранието: 1.
                     2.
                     3.
          * * *

289
Резолюция

Пощенци от Неврокоп събрани на общочленско събрание, след изслушване доклада от др. Никола Карталов по обвинителния акт срещу вредителската, шпионска и предателска група на Трайчо Костов - гласува следната:

        Резолюция

1.Единодушно порицаваме и изказваме нашето най-голямо възмущение спрямо опитите на Англо- Американския империализъм да откъсне страна ни от страните с народна демокрация начело с великия Съветски Съюз.
2.Порицаваме опитите на Титовци, Колишевци и тяхните агенти в България - да присъединят пиринския край на Македония към Титова Югославия.
3.Заявяваме, че ще сплотим още по-здраво наще редове и под ръководството на Б.К.П. и нейния болшевишки Ц.К. - ще изпълним до край заветите на др.Димитров - ПОСТРОЯВАНЕ СОЦИАЛИЗМА И КОМУНИЗМА В НАЩА СТРАНА.
4.Под ръководството на Б.К.П., под знамето на О.Ф. - не ще пожалим труд и сили за спечелване на БЛЯСКАВА ИЗБОРНА ПОБЕДА НА 18 ДЕКЕМВРИЙ.
5.Презираме всякакъв национален шовинизъм и стоим здраво на позициите на пролетарския интернационализъм.
6.Ще отдадем всички сили за укрепване на дружбата ни с страните с народна демокрация начело с ВЕЛИКИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ - така необходими за запазване на националната ни независимост.

  СМЪРТ НА ПРЕДАТЕЛИТЕ И ШПИОНИТЕ ТРАЙЧО КОСТОВЦИ.

  ЗА СЪБРАНИЕТО:
        /Милотов/

         * * *

290

ДО ЦК на БКП София

        РЕЗОЛЮЦИЯ

Днес 30 ноември 1949 год. работниците при обущарска Кооперация “Прогрес” Неврокоп събрани на общочленско събрание и които изслушаха доклада на Председателя на кооперацията относно процеса за шпионската дейност на предателите на нашия народ реши:
Заклемява англоамериканските подпалвачи на нови войни и тяхните слуги и шпиони от рода на Титовци и Трайчо Костовци. С погнуса посрещаме противо-народната подмолна дейност на народните врагове и изказваме най-тежкото наказание за подла измяна на своя народ.
Заявяваме, че ще следваме твърдо пътя начертан от др.Г.Димитров - и на вечна дружба с Съветските народи, авангарда на мира и демокрацията в целия свят.
Декларираме, че на 18 декември т.г. с масово участие ще осигорим пълна изборна победа за Укрепване на мира и демокрацията в нашата родина.
Смърт на предателите и шпионите на нашия народ.

30 ноември 1949 год.           Председател:
гр.Неврокоп

    * * *

291

       РЕЗОЛЮЦИЯ

на поделенията на М.В.Р. в гр.Неврокоп.
След изслушване кратката информация в връзка с шпионската, предателска и вражеска дейност на Трайчо Костов Джунев и неговата клика събранието единодушно взе следната резолюция:
1.Англо Американският шпионаж се опита чрез продажниците на нашия народ воглаве - Трайчо Костов да откъснат страната от братския Съветски съюз и да я тласнат по пътя по който тръгна агента на Тито.
2.Отвращаваме се от престъпните опити на изменника Тито за реставрация в нашата страна и аспирациите му за самовластен фюрер на Балканите.
3.Искаме смърт на предателите на Българския народ които са служили верно на Тито и на Англо-Американският империализъм.
4.След разкриване шпионската дейност на нашия народ, които бяха намерили продажни елементи и в нашата околия ние с още по-голяма твърдост, последователност, постоянство и самоотверженост ще следваме пътя на нашия славен Димитровски Ц.К. за вечна дружба и признателност към Съветския съюз.
5.Ще засилим нашата зорка бдителност за пълното разобличаване на Трайчо Костовските остатъци и с необходимото мъжество и бойкост ще гарантираме пълната свобода на населението в околията за спечелване на изборите на 18 декември за народни представители и окръжни съветници.
6.Ще разкриваме и бием враговете на нашия народ където и да се скриват те, както ни учеше Др.Димитров.
Да живее вечната ни дружба с Великия Съветски съюз начело с великия Сталин.

              ОТ СЪБРАНИЕТО

* * *

292 Резолюция

Взета на протестното събрание свикано по случай четене обвинителния акт на народния предател Трайчо Костов и неговата компания от учителите и учениите при Народно основно училище “Кирил и Методи”, Неврокоп.
Учителите и учениците при Народно основно училище “Кирил и Методи” събрани на протестен митинг след изслушване краткия доклад от др.Директор по повод четенето по радио София на обвинителния акт по процеса Трайчо Костов гласувахме единодушната резолюция:
1.Изразяваме нашето безмерно презрение към Англоамериканските империалисти и техните слуги и блюдолизци - Титовата клика и предателите на Македонския народ …….евци и Влаховци, които искат да откъснат нашия Македонски край и да го присъединят към Югославска Македония спекулирайки с заветите на Македонските революционериГоце Делчев и Яне Сандонски.
2.Дълбоко сме възмутени от Англоамериканския агент рафиниран подлец и предателТрайчо Костови неговата клика, които са искали да убият физически нашия непрежалим и любим учител на всички учители и септемврийчета др.Г.Димитров, като ни откъснат от Съветския съюз и присъединят към Анголамериканския империализъм.
3.Ние заявяваме на Англо Американците и технитепредатели и шпиони - Титовци и Трайчо Костовци и Николовци, че нищо не е в състояние да ни откъсне отВеликия Съветски Съюз начело с любимеца на цялото прогресивно човечество др.Сталин в отговор на техния шпионаж и предателство към нашия народот името на нашите синове и бащи обещаваме, че на 18 декември т.г. ще гарантираме бляскавата изборна победа.
Настояваме пред Върховния Народен Съд да бъдат изправени пред народа и искаме смъртно наказание на всички народни предатели от типа на Т.Костов.
Смърт на народните предатели .
Да живее Великия Съветски съюз и вожда на прогресивното човечество др. Й.В.Сталин.
Да крепне дялото на ОФ начело с Българската комунистическа партия.

            За събранието:
              /Дим.Измирлиев/
        * * *

294
РЕЗОЛЮЦИЯ

Профорганизацията при районната болница - гр.Неврокоп на съвместно събрание с болните състояло се на 30.ХІ. т.г. след като изслушахме информацията на представителя на О.К. на Б.К.П. другарката Ангела Тупарова - върху обвинителния акт срещу Трайчо Костов единодушно издигаме гласно обвинение, против Англоамериканските империалисти - подпълвачи на нови войни и техните слуги титовци и шпионите и предателите в нашата страна Трайчо Костовци.
Нека всички отклонения от пътя начертан от др.Георги Димитров отклонения в буржоазно националистически уклон бъдат най-сурово и строго наказани.
Обещаваме да засилиме нашата бдителност и разобличаваме навсякъде и всякога диверсантите, шпионите и изменниците от типа на Трайчо Костовци.
В предстоящите избори, чрез масово гласуване и подкрепа прогламата на О.Ф. ще покажем нашата готовност и жертва за укрепване на отечеството ни.
Смърт за шпионите и предателите - само тъка ще бъде пресечено посегателството върху националния ни суверинитет.

      ЗА СЪБРАНИЕТО:
            /Г.Стоянов/
            /Зл.Попова/
            /К.Нечева/
          * * *

Протестна Телеграма: До Върховния Съд
София
15.ХІІ.1949 копие: Ц.К. на Д.С.Н.М.
София
копие: О.К. на Д.С.Н.М.
Неврокоп

Септемврийчетата и учителите ръководители при училище Г.Делчев - Неврокоп, събрани днес 2.ХІІ.1949 год. на протесно събрание поради започването процеса срещу предателската банда на Трайчо Костов, след като изслуша доклада на др.Директор, взе следната резолюция:
Ние Септемврийчетата сплотени в Димитровската организация съвместно с своите народни учители-ръководители издигаме глас на възмущение срещу подлата и предателска дейност на англоамериканските империалисти, в лицето на Трайчо Костов и тяхната клика.
Те, които се опитаха да подведат нашия народ в лагера на войната и мизерията, да го откъснат от нашия искрен двоен освободител Великия Съветски Съюз, които ни подпамага всякога в изграждането на социализма.
Ние най-младите граждани - септемврийчетата от Пиринския край на Македония с двойно по-голямо възмущение порицаваме Трайчо Костовци, които са в тясна връзка с агента-шпионин Тито, който изкуствено и насила раздели македонския народ от Вардарска Македония.
Ние заставаме още по-твърдо зад героичната БКП в борбата срещу предателите на родината ни.
Обещаваме, че ние Септемврийчетата ще превърнем в живо дяло клетвата дадена пред светлата памет на любимия незабравим вожд Г.Димитров.
Ние настояваме другарите съдии да имат предвид нашето възмущение и наложат строго, заслужено наказание - смърт на Трайчо Костовци.

      За събранието: септемврийчетата: Т.Илчева
                И.Мавродиева
                   Божов

Фъревска народна община, Дряновска околия

554
8.ХІІ.1949
Резолюция

Жителите на село Павлевци, Фъревска народна община, Дряновска околия, събрани на общо селско предизборно събрание 

днес 2, декемврий 1949 година, узнавайки за предателската дейност на Трайчо Костов и кликата около него.
1/Изказваме сърдечно благодарност към Централния комитет на БКП за откриване предателя на Българския народ Трайчо Костов и неговата банда.
2/ Ние се възмощаваме от тяхната гнусна постъпка и искаме тяхното най-строго наказание предвидено в законите на народното ни правосъдие – Смърт.
3/Протестираме най-енергично против намесата на Англоамериканците и Титовата банда в вътрешните работи на Народната ни РЕПУБЛИКА и с най-голямо възмощение посрещаме пъкленната им пропаганда.
4/Ние заставаме без резервно зад Цека на славната БКП и ОФ и ще следваме неотклонно заветите на покойния наш любим Минис.Председател ДРУГАРЯ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, за по-скорошното изграждане Социализма у нас.
5/Ние сме благодарни на нашия двоен освободител – братския нам Съветски съюз и обещаваме, че ще му останем верни във правдивата му борба за Социализъм, демокрация и мир на земята.
6/Обещаваме, че в настоящите избори за Народни представители и окръжни съветници ще гласуваме 100% за отечествения фронт.
7/Ние упорито ще строим социализма и зорко ще бдим против врага от където и да се покаже той, като ще го унищожаваме още в самия му зародиш.

ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКИЯТ СТАЛИН - ПОКРОВИТЕЛ И ЗАЩИТНИК НА ЦЯЛОТО ПРОГРЕСИВНО ЧОВЕЧЕСТВО.

  За председател на събранието

        * * *

556
8.ХІІ.1949
Резолюция

Жителите на село Миковци и Никачковци, Фъревска народна община, Дряновска околия, събрани на общо селско предизборно събрание днес 2, декемврий 1949 година, узнавайки за предателската дейност на Трайчо Костов и кликата около него.
1/Изказваме сърдечно благодарност към Централния комитет на БКП за откриване предателя на Българския народ Трайчо Костов и неговата банда.
2/ Ние се възмощаваме от тяхната гнусна постъпка и искаме тяхното най-строго наказание предвидено в законите на народното ни правосъдие - Смърт.
3/Протестираме най-енергично против намесата на Англоамериканците и Титовата банда в вътрешните работи на Народната ни РЕПУБЛИКА и с най-голямо възмощение посрещаме пъкленната им пропаганда.
4/Ние заставаме без резервно зад Цека на славната БКП и ОФ и ще следваме неотклонно заветите на покойния наш любим Минис.Председател ДРУГАРЯ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, за по-скорошното изграждане Социализма у нас.
5/Ние сме благодарни на нашия двоен освободител - братския нам Съветски съюз и обещаваме, че ще му останем верни във правдивата му борба за Социализъм, демокрация и мир на земята.
6/Обещаваме, че в настоящите избори за Народни представители и окръжни съветници ще гласуваме 100% за отечествения фронт.
7/Ние упорито ще строим социализма и зорко ще бдим против врага от където и да се покаже той, като ще го унищожаваме още в самия му зародиш.

ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКИЯТ СТАЛИН - ПОКРОВИТЕЛ И ЗАЩИТНИК НА ЦЯЛОТО ПРОГРЕСИВНО ЧОВЕЧЕСТВО.

  За председател на събранието

        * * *

557
8.ХІІ.1949
Резолюция

Жителите на село Рашевци, Фъревска народна община, Дряновска околия, събрани на общо селско предизборно събрание 

днес 2, декемврий 1949 година, узнавайки за предателската дейност на Трайчо Костов и кликата около него.
1/Изказваме сърдечно благодарност към Централния комитет на БКП за откриване предателя на Българския народ Трайчо Костов и неговата банда.
2/ Ние се възмощаваме от тяхната гнусна постъпка и искаме тяхното най-строго наказание предвидено в законите на народното ни правосъдие – Смърт.
3/Протестираме най-енергично против намесата на Англоамериканците и Титовата банда в вътрешните работи на Народната ни РЕПУБЛИКА и с най-голямо възмощение посрещаме пъкленната им пропаганда.
4/Ние заставаме без резервно зад Цека на славната БКП и ОФ и ще следваме неотклонно заветите на покойния наш любим Минис.Председател ДРУГАРЯ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, за по-скорошното изграждане Социализма у нас.
5/Ние сме благодарни на нашия двоен освободител – братския нам Съветски съюз и обещаваме, че ще му останем верни във правдивата му борба за Социализъм, демокрация и мир на земята.
6/Обещаваме, че в настоящите избори за Народни представители и окръжни съветници ще гласуваме 100% за отечествения фронт.
7/Ние упорито ще строим социализма и зорко ще бдим против врага от където и да се покаже той, като ще го унищожаваме още в самия му зародиш.

ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКИЯТ СТАЛИН - ПОКРОВИТЕЛ И ЗАЩИТНИК НА ЦЯЛОТО ПРОГРЕСИВНО ЧОВЕЧЕСТВО.

С.Рашевци, 2.ХІІ.1949 год.

  За председател на събранието.
            Димо Иванов
        * * *

558
8.ХІІ.1949
Резолюция

Жителите на село Йовчевци, Фъревска народна община, Дряновска околия, събрани на общо селско предизборно събрание 

днес 2, декемврий 1949 година, узнавайки за предателската дейност на Трайчо Костов и кликата около него.
1/Изказваме сърдечно благодарност към Централния комитет на БКП за откриване предателя на Българския народ Трайчо Костов и неговата банда.
2/ Ние се възмощаваме от тяхната гнусна постъпка и искаме тяхното най-строго наказание предвидено в законите на народното ни правосъдие – Смърт.
3/Протестираме най-енергично против намесата на Англоамериканците и Титовата банда в вътрешните работи на Народната ни РЕПУБЛИКА и с най-голямо възмощение посрещаме пъкленната им пропаганда.
4/Ние заставаме без резервно зад Цека на славната БКП и ОФ и ще следваме неотклонно заветите на покойния наш любим Минис.Председател ДРУГАРЯ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, за по-скорошното изграждане Социализма у нас.
5/Ние сме благодарни на нашия двоен освободител – братския нам Съветски съюз и обещаваме, че ще му останем верни във правдивата му борба за Социализъм, демокрация и мир на земята.
6/Обещаваме, че в настоящите избори за Народни представители и окръжни съветници ще гласуваме 100% за отечествения фронт.
7/Ние упорито ще строим социализма и зорко ще бдим против врага от където и да се покаже той, като ще го унищожаваме още в самия му зародиш.

ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКИЯТ СТАЛИН - ПОКРОВИТЕЛ И ЗАЩИТНИК НА ЦЯЛОТО ПРОГРЕСИВНО ЧОВЕЧЕСТВО.

  За председател на събранието

        * * *

559
8.ХІІ.1949
Резолюция

Жителите на село Стражата, Фъревска народна община, Дряновска околия, събрани на общо селско предизборно събрание 

днес 2, декемврий 1949 година, узнавайки за предателската дейност на Трайчо Костов и кликата около него.
1/Изказваме сърдечно благодарност към Централния комитет на БКП за откриване предателя на Българския народ Трайчо Костов и неговата банда.
2/ Ние се възмощаваме от тяхната гнусна постъпка и искаме тяхното най-строго наказание предвидено в законите на народното ни правосъдие – Смърт.
3/Протестираме най-енергично против намесата на Англоамериканците и Титовата банда в вътрешните работи на Народната ни РЕПУБЛИКА и с най-голямо възмощение посрещаме пъкленната им пропаганда.
4/Ние заставаме без резервно зад Цека на славната БКП и ОФ и ще следваме неотклонно заветите на покойния наш любим Минис.Председател ДРУГАРЯ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, за по-скорошното изграждане Социализма у нас.
5/Ние сме благодарни на нашия двоен освободител – братския нам Съветски съюз и обещаваме, че ще му останем верни във правдивата му борба за Социализъм, демокрация и мир на земята.
6/Обещаваме, че в настоящите избори за Народни представители и окръжни съветници ще гласуваме 100% за отечествения фронт.
7/Ние упорито ще строим социализма и зорко ще бдим против врага от където и да се покаже той, като ще го унищожаваме още в самия му зародиш.

ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКИЯТ СТАЛИН - ПОКРОВИТЕЛ И ЗАЩИТНИК НА ЦЯЛОТО ПРОГРЕСИВНО ЧОВЕЧЕСТВО.

  За председател на събранието

        * * *

560
8.ХІІ.1949
Резолюция

Жителите на село Дамяновци, Фъревска народна община, Дряновска околия, събрани на общо селско предизборно събрание 

днес 2, декемврий 1949 година, узнавайки за предателската дейност на Трайчо Костов и кликата около него.
1/Изказваме сърдечно благодарност към Централния комитет на БКП за откриване предателя на Българския народ Трайчо Костов и неговата банда.
2/ Ние се възмощаваме от тяхната гнусна постъпка и искаме тяхното най-строго наказание предвидено в законите на народното ни правосъдие – Смърт.
3/Протестираме най-енергично против намесата на Англоамериканците и Титовата банда в вътрешните работи на Народната ни РЕПУБЛИКА и с най-голямо възмощение посрещаме пъкленната им пропаганда.
4/Ние заставаме без резервно зад Цека на славната БКП и ОФ и ще следваме неотклонно заветите на покойния наш любим Минис.Председател ДРУГАРЯ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, за по-скорошното изграждане Социализма у нас.
5/Ние сме благодарни на нашия двоен освободител – братския нам Съветски съюз и обещаваме, че ще му останем верни във правдивата му борба за Социализъм, демокрация и мир на земята.
6/Обещаваме, че в настоящите избори за Народни представители и окръжни съветници ще гласуваме 100% за отечествения фронт.
7/Ние упорито ще строим социализма и зорко ще бдим против врага от където и да се покаже той, като ще го унищожаваме още в самия му зародиш.

ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКИЯТ СТАЛИН - ПОКРОВИТЕЛ И ЗАЩИТНИК НА ЦЯЛОТО ПРОГРЕСИВНО ЧОВЕЧЕСТВО.

  За председател на събранието
        * * *

560
Национален комитет на О.Ф. София
Резолюция

3 декември 1949 год. жители на с.Белчевци Фъревско събрани на общо събрание в връзка с ОБВИНИТЕЛНИЯ АКТ срещу предателската банда на Трайчо Костов, след като изслуша доклада изнесен от др.Ангел Джуров, агитатор на Градския комитет на отечествения фронт гр.Трявна и направените разисквания и изказвания от страна на присъствуващите, събранието взема следната

    РЕЗОЛЮЦИЯ:

Другарите и другарките от с.Белчевци Фъревско, протестираме за извършената гнусна и предателска дейност на Трайчо Костовската банда, която е водила англо-американска политика съвместно с предателската клика на Тито, Ранкович и Кардел .

` Протестираме за гнусната замисал на Трайчо Костов и предателя Тито за физическото унищожение на най-предания и любим вожд и учител на българския трудящ се народ др.Георги Димитров.
За тази предателска политика ръководена от Трайчо Костов, която води до заробването на работническата класа и унищожаване правата и свободата на трудещия се Български народ, ние искаме от нашата партия и нашето народно правителство най-строго наказание на Трайчо Костов и неговата шпионска и предателска банда.

            За събранието

Председател:

563
8.ХІІ.1949
Резолюция

Жителите на село Радневци, Фъревска народна община, Дряновска околия, събрани на общо селско предизборно събрание 

днес 2, декемврий 1949 година, узнавайки за предателската дейност на Трайчо Костов и кликата около него.
1/Изказваме сърдечно благодарност към Централния комитет на БКП за откриване предателя на Българския народ Трайчо Костов и неговата банда.
2/ Ние се възмощаваме от тяхната гнусна постъпка и искаме тяхното най-строго наказание предвидено в законите на народното ни правосъдие – Смърт.
3/Протестираме най-енергично против намесата на Англоамериканците и Титовата банда в вътрешните работи на Народната ни РЕПУБЛИКА и с най-голямо възмощение посрещаме пъкленната им пропаганда.
4/Ние заставаме без резервно зад Цека на славната БКП и ОФ и ще следваме неотклонно заветите на покойния наш любим Минис.Председател ДРУГАРЯ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, за по-скорошното изграждане Социализма у нас.
5/Ние сме благодарни на нашия двоен освободител – братския нам Съветски съюз и обещаваме, че ще му останем верни във правдивата му борба за Социализъм, демокрация и мир на земята.
6/Обещаваме, че в настоящите избори за Народни представители и окръжни съветници ще гласуваме 100% за отечествения фронт.
7/Ние упорито ще строим социализма и зорко ще бдим против врага от където и да се покаже той, като ще го унищожаваме още в самия му зародиш.

ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКИЯТ СТАЛИН - ПОКРОВИТЕЛ И ЗАЩИТНИК НА ЦЯЛОТО ПРОГРЕСИВНО ЧОВЕЧЕСТВО.

За председател на събранието

8.ХІІ. 1949
Резолюция

Жителите на село         , Фъревска народна община, Дряновска околия, събрани на общо селско предизборно събрание 

днес 2, декемврий 1949 година, узнавайки за предателската дейност на Трайчо Костов и кликата около него.
1/Изказваме сърдечно благодарност към Централния комитет на БКП за откриване предателя на Българския народ Трайчо Костов и неговата банда.
2/ Ние се възмощаваме от тяхната гнусна постъпка и искаме тяхното най-строго наказание предвидено в законите на народното ни правосъдие – Смърт.
3/Протестираме най-енергично против намесата на Англоамериканците и Титовата банда в вътрешните работи на Народната ни РЕПУБЛИКА и с най-голямо възмощение посрещаме пъкленната им пропаганда.
4/Ние заставаме без резервно зад Цека на славната БКП и ОФ и ще следваме неотклонно заветите на покойния наш любим Минис.Председател ДРУГАРЯ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, за по-скорошното изграждане Социализма у нас.
5/Ние сме благодарни на нашия двоен освободител – братския нам Съветски съюз и обещаваме, че ще му останем верни във правдивата му борба за Социализъм, демокрация и мир на земята.
6/Обещаваме, че в настоящите избори за Народни представители и окръжни съветници ще гласуваме 100% за отечествения фронт.
7/Ние упорито ще строим социализма и зорко ще бдим против врага от където и да се покаже той, като ще го унищожаваме още в самия му зародиш.
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКИЯТ СТАЛИН – ПОКРОВИТЕЛ И ЗАЩИТНИК НА ЦЯЛОТО ПРОГРЕСИВНО ЧОВЕЧЕСТВО.

За председател на събранието


282 12.ХІІ.49

        До Националния съвет на отечествения
фронт
Копие: Главният прокурор на народната република България

          София
        Копие: До Ц.К. на Б.К.П.

              София

    Резолюция

  Днес 7 декември 1949 година жителите от с. Горна Росица, ок. Севлиевска, събрани на общоселско събрание, след като изслушаха доклада на представителя от ок.комитет Др.Борис Михов за разобличаване шпионската и предателска дейност на Трайчо Костов.

    РЕШИ:

  Порицава с възмущение предателската дейност на Трайчо Костов.
  Настоятелно иска най-строго, но справедливо наказание на народните предатели.
  Обещаваме на 18 декемврий 1949 година 100 процентово да подкрепим едината листа на О.Ф. с която ще утвърдиме единството на българския народ и ще прикове на позорния стълб народните врагове.

        За събранието

            Христо Петров Янев

256 10.ХІІ.49

          ДО ПРОКУРОРА НА
          ВЪРХОВНИЯ СЪД
            СОФИЯ

  ТЕЛЕГРАМА

Членовете на С.Б.П.Ф. с.В.Левски Търговишко като разгледаха престъпната дейност на бандита Трайчо Костов и неговата шайка преценихме за най-зловредна на целия български народ и за тия му злодеяния искаме незабавно неговата смъртна присъда.

7 декемврий 1949 год.
с.В Левски                        С.Б.П.Ф.

257 10.ХІІ.49

  ТЕЛЕГРАМА

        ДО ДРУГАРЯ ПРОКУРОР
        НА ВЪРХОВНИЯ СЪД
        СОФИЯ

7 ДЕКЕМВРИ 1949 ГОД. с.В Левски

Членовете на ЕОПО О.Ф. разглеждайки престъпната дейност на шпионската дейност на бандата тр.костовци решихме те да бъдат осъдени на смърт и незабавно се изпълни тази присъда.

Е.О.П.О. О.Ф.

248 10.ХІІ.49

  РЕЗОЛЮЦИЯ

взета на общо работническо събрание на 3.ХІІ.1949 год.
при Д.М.П. “Родопски метал” с Средногорци Смолянско


Работниците и служащите при “Родопски метал” Средногорци, Смолянско, събрани на общо работническо събрание, а така също и миньорите от мина “Страшимир” с.Боево Златоградско, след като научихме за шпионската и предателска дейност на Трайчо Костов и неговата група, които са готвили да забият нож в гърба на нашия народ и да погребат всичките ни придобивки от 9-ти септември 44 г. , като ни хвърлят в ново още по-страшно робство, сме дълбоко възмутени от гнусните дела на тия шпиони и предатели. Нека върху главите им се стовари юмрука на народното правосъдие, налагайки им заслужено най-сурово наказание.
Към тия продажни души и жалки слуги на враговете общочовешки англо-американските капиталисти и подпалвачи на нова война, ние отправяме нашето презрение и погнуса. С такива недостойни за човека приоми на борба може да си служи само една умираща класа отречена от историята и презряна от народа, каквато е буржоазията.
Не ще ни спре нищо по пътя към социализма, основите на който уверено и сега градим, ръководени от чиличената Б.К.П. и О.Ф. под знамето на който още по-здраво ще се сплотим, а на 18 декември ще гласуваме до един с О.Ф. листа. Нека беснеят враговете на радио Лондон и Америка.
Сърдечен привет на Съветските народи и любимият вожд др.Сталин!
Да живее Ц.К. на Б.К.П. и народната милиция, които разкриха шпионите и техните планове и спасиха народа и страната ни от нови беди!

      За събранието Вангелов - Атанасов

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

59 7.ХІІ.49

ДО ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БКП

ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СТОЛИЧНАТА ПРЕСА

Артистите и театралните служители от столичните театри единодушно изразяват възмущенията си от предателската и шпионска дейност на Трайчо Костов и неговата банда и искат за тях най-сурово наказание. Сплотени около народното правителство и под мъдрото ръководство на БКП театралните дейци в София заявяват, че ще дадат всички свои сили за да подпомогнат изграждането на социализма на нашата страна, за създаване социалистическо театрално изкуство. Ще съдействат за още по-здравото укрепване на културните връзки на нашата страна с нашия съюзник и освободител Великия Съветски Съюз.

      За събранието: Ст.Великов

секретар на парт. организация на БКП

60

        Резолюция

Събранието на артистите и театрални служители от Столичните театри свикани на събрание днес 5 декември в салона на Народния театър, след като изслуша доклада на др.Рубен Леви на тема “Предателската дейност на Трайчо Костов и неговата банда” и Резолюцията на Информбюро, взе следната резолюция:
Артистите и театралните служители изказват своето дълбоко възмущение и погнуса от шпионската и предателска дейност на Трайчо Костов и неговата престъпна банда.
Ние посрещаме с облекчение разкриването на тая предателска банда - оръдие на Англо-американските империалисти и придатък на Титовата агентура за реставрация на капитализма и откъсване на нашата страна от единня фронт на мира и демокрацията начело с великия Съветски съюз.
Ние заявяваме твърдо, че заставаме още по-единни и сплотени около Димитровския Централен Комитет на Б.К.П, Правителството на Народната Република България начело с др.Васил Коларов, за вярност до смърт на дружбата ни с Съветския съюз.
Ще вложим всички сили и способности за осъществяване мъдрите завети на нашия непрежалим учител и вожд др.Георги Димитров за построяване на социализма в нашата страна.
За предателите на родината искаме най-сурово наказание.
Да живее и крепне Б.К.П. и нейния Димитровски централен комитет.
Да живее Народната Република България.
Да живее вожда и учителя на съветските народи и цялото прогресивно човечество Великия Сталин.

82 7.ХІІ.49

О.Р.П.С. – ПРОФДРУЖЕСТВО НА ПОРТИЕРИТЕ УЛ.”ПОЗИТАНО”- СОФИЯ

          ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА
        НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    РЕЗОЛЮЦИЯ

          За събранието:

          Председател:М.Йорданова

90 4.ХІІ.49

О.Р.П.С. -ПРОФДРУЖЕСТВО НА ДОМАШНИТЕ РАБОТНИЧКИ “ПОЗИТАНО” 10 – СОФИЯ
До
Главния Прокурор на
Н.Р.Б.
Резолюция

Днес на 1.ХІІ.1949 год. домашните работнички от ІІ-ра профорганизация при дружеството от гр.София свикани на общо събрание изслушахме доклада за подлата и предателска дейност на изменика и полицейския провокатор Трайчо Костов и неговата банда и с голямо възмущение от неговите долни дела изказваме нашето най-голямо желание, той и съмишлениците му да получат сурово и справедливо наказание.
Няма вина по-голяма от тая да потъпчеш кръвта на хилядите убити от фашистките палачи герои за свободата на нашия народ и през неговото желание да построи за себе си щастливия живот в социалистическа България да подадеш ръка на кървавите от пресна човешка кръв ръце на подпалвачите на нова война. Такова престъпление заслужава най-голямото наказание и ние искаме то да им се наложи.
Ние изказваме нашата голяма благодарност към нашия славен Димитровски Ц.К. на Б.К.П. който проявява голяма бдителност и зорко пази народната свобода от хищната националистическа ръка.
ДА ЖИВЕЕ ДИМИТРОВСКИЯ Ц.К. НА Б.К.П!
СУРОВО НАКАЗАНИЕ ЗА ПРЕДАТЕЛЯ НА ДЕЛОТО НА СОЦИАЛИЗМА - ТРАЙЧО КОСТОВ И БАНДАТА МУ!

                                   От събранието:
                  /М.Иванова/

124 17.ХІІ.49
Съюза До Държавната
на Прокуратура
Бойците против фашизма София

Членовете на съюза на бойците против фашизма на Х .р.профорганизация, събрани на организационно събрание на 13.ХІІ.1949 г., в връзка с изборите за народни представители и окръжни съвенвици на 18.ХІІ.49 г. след като изслушахме краткия доклад на др.Д.Г.Дяконов относно предателската и шпионска дейност на Трайчо Костов и неговата банда от предатели, шпиони и изменици на родината ни, искаме да бъде извадена най-строга присъда срещу предателя, шпионина и изменника Трайчо Костов и неговите съподсъдими и за всички онези, за които в бъдеще се установи, че имат връзка с горното гнусно предателство.

Секретар-протоколчик: Председател:

149 14.ХІІ.49

      РЕЗОЛЮЦИЯ

Днес 5.ХІІ.1949 год. съкварталците на ул. “Антим”1 VІІ О.Ф. Район, събрани в домът на Екатерина Драганова на махленско съвещание изслушаха доклад по обвинителни акт срещу предателската група на Трайчо Костов и резолюцията на коминформбюро.
1.След като се изтъкнаха предателските и вражески постъпки на Трайчо Костовци и пораженията в стопанският ни живот присъствуващите единодушно осъждат Трайчо Костовщината у нас и искат най-суровото им наказание.
2.Удобряваме стопанската политика на нашата народна власт и пожелаваме да върви твърдо по пътя начертан от нашия велик вожд и учител - др.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ.
3.Ние съкварталците от ул.”Антим”1 заставаме твърдо зад политиката на О.Ф. подкрепяйки безрезервно нашия славен Димитровски Ц.К. обещаваме, че ще отдадем всички сили за разгромяването на врага, където и да се появи той.
4.Като вложим всички сили в изборната борба за 100% победа на О.Ф. и за достойно чествуване на великата 70 год. на нашия вожд ГЕНИАЛНИЯ СТАЛИН.

5.ХІІ.49

  ТЕЛЕГРАМА
        До Главния прокурор на Републиката
            Тук

Протестното събрание на хиляда и петстотин служители при централния кооперативен съюз изразява своето възмущение и погнуса от Трайчо Костов и неговата престъпна банда настоява за безмилостна и най-тежка присъда наз разобличените народни врагове декларира безрезервната готовност на цялото кооперативно движение да следва правителстовото и славната Българска комунистическа партия в героичните им усилия за построяване основите на социализма в нашата страна, за мир и вечна дружба с всички свободолюбиви демократични народи начело с великия Съветски съюз.
На позорния стълб предателите, шпионите и вредителите.
Да живее Отечествения фронт и единната по-крепка от всякога…..

ДЪРЖАВЕН
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ПРОФОРГАНИЗАЦИЯ До
ЦК на БКП
НС на ОФ

               Главния прокурор на НРБ

Предизборната събрание на служителите при ДЗИ и национализираните презастрахователни дружества от 5 декември т.г. заклеймяват с печата на позора шпионската клика на изменника Трайчо Костов. Заявяваме високо, че нито тая групичка от предатели, нито господарите им във Вашингтон, Лондов и Белград могот да убият нашият ентусиазъм в изграждането на народната държава и преданноста им към правителството на ОФ и БКП, ръководна сила в него.

Искаме безпощадна присъда над групата от гробокопачите на народната демокрация и социализъма, възглавявана от Трайчо Костов, знаменосец на престъпната вражда срещу великия СССР.

            За служителите при ДЗИ.

Соколов

205 6.ХІІ.49
ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА
НАР.Р-КА БЪЛГАРИЯ

          ДО ПРАВИТЕЛСТВОТО НА НРБ                

ЦК НА БКП

          НАЦ. СЪВЕТ НА О.ФРОНТ
            СОФИЯ

    РЕЗОЛЮЦИЯ

Днес 3.ХІІ.949 год. работниците и работничките от текстилна ф-ка “Левски”, свикани на общо събрание, след като изслушахме доклада от директора на ф-ката относно гнусния заговор на империалистическите агенти у нас кликата на Трайчо Костов,

    РЕШИХМЕ

Възмутени сме от гадното предателство на Трайчо Костов и сие, които са замислили пъкленият заговор да унищожат физически учителя и вожда на българския народ др.Димитров. Да откъснот нашата родина и я прикрепят към колесницата на експлоататорите капиталисти за вечно робуване на работническата класа. Възмутени сме от всички ония съботьори и диверсанти, които чрез замисленият заговор искаха да хвърлят нашата родина в нечувана вътрешна борба и кланета.
Ние искаме най-строго наказание за народните предатели и диверсанти, абсолютно никакво снизхождение към народните врагове. Ние заявяваме , че стоим здраво на поста си зад верният Ц.К. на Б.К.П. Правителството и О.Фронт. Ние също заявяваме, че на 18.ХІІ.т.г. до един ще гласуваме с бюлетината на О.Фронт, за позор на враговете и за щастие на трудещите се у нас.
Да живее Ц.К. на Б.К.П. да живее Правителството на Нар.република България, начело с др.Коларов.
Да живее Отечественият Фронт.

          Пред.Проф. ком.:

/Д.Баларев/

258 10.ХІІ.49г.
ТЕЛЕГРАМА

ДО ДРУГАРЯ ПРОКУРОР
НА ВЪРХОВНИЯ СЪД
СОФИЯ

7 дек.1949 год.
Членовете на ДСНМ след като разгледаха престъпната дейност на бандита Костов и неговата шайка решиха да бъде осъден на смърт и да последва незабавно й испълнение.

Д.С.Н.М.

260 10.ХІІ.49
ТЕЛЕГРАМА

          ДО ДРУГАРЯ ПРОКУРОР
          НА ВЪРХОВНИЯ СЪД
          СОФИЯ

7 Дек.1949 год.
  Членките на Б.Н.Ж.С. след като разгледахме престъпната дейност на шайката Тр.Костовци решихме да бъдат осъдени на смърт и незабавно да се изпълни тази присъда.

              Б.Н.Ж.С.

283

  Днес на 30 ноември 1949 година съдебните служители от Областни и Околийски съд, прокуратурата, Съдия иследовател и Съдия изпълнител, събрани в залата на Областния Съд, след като изслушаха краткия доклад по обвинителния акт на ТРАЙЧО КОСТОВ единодушно приехме и гласувахме следната

        РЕЗОЛЮЦИЯ

  1/Осъждаме дейността на Англоамериканския империализъм насочен срещу народната власт и националната независимост, чрез организиране на шпионски групи в вътрешността на Народна Република Бългаия за откъсването и от лагера на мира и социализма и пресъйденяването и към Англоамериканския империализъм.
  2/Осъждаме шпионската агентура на Англоамериканския империализъм – ТИТО, ЖИЛАСТ, РАНКОВИЧ, КАРДЕЛ и др., които чрез своите агенти Трайчо Костов и др. в България, са целяли откъсването на България и конкретно на Пиринския край от Мкедония, от лагера на мира и демокрацията начело с Великия Съветски Съюз , присъйденяването и към Югославия и нареждането и в лагера на Англоамериканския империализъм.
3/Верни на клетвата дадена пред тленните останки на др. ДИМИТРОВ като един застанали зад Ц.К. на БКП и стоим твърдо на страната на лагера на мира и социализма начело с Великия Съветски Съюз и ще водим решителна борба против империалистическите подпалвачи на нова война начело на които стои Англоамериканския империализъм и неговите слуги - Тито, Трайчо Костовци и др.
4/Искаме смъртно наказание на Трайчо Костов и неговите колеги, шпиони посочени в обвинителния акт, които с своята предателска дейност са искали да продадат националната независимост и наредят България в лагера на подпалвачите на готвящата се нова империалистическа война.
5/Изказваме своята признателност на В.К.П./б/ е Великиь СТАЛИН които с своята прозорливост ни помогна и спаси от хауса на гражданската война и гарантира спокойствието на народа ни и неговата национална независимост. Заявяваме, че ще работтим за разширяване и заякчаване на вечната Българосъветска дружба и не ще позволим враговете да ни разделят.

ЗА СЪБРАНИЕТО:

284 София – Върховния съд

      Резолюция

Служителите при градския народен съвет съвместно с тия при ОСП ХОРЕМАГ свикани на събрание днес 30.ХІ.949 год., по повод предадения по радио София обвинителен акт срещу предателите и изменниците на Българския народ начело с ТРАЙЧО КОСТОВ и след изслушване доклада на др.Пандо Биков в връзка с горното взе следната

    РЕЗОЛЮЦИЯ

1.Порицаваме най-остро предателската и шпионската дейност на Англоамериканските агенти – Трайчо Костов и Сие целящи да откъснат България от лагера на демокрацията начело с ВЕЛИКИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ и да го хвърлят отново във политическо, економическо и духовно робство в лапите на империализма.
2.Бидейки на южната ни граница – граница между двата лагера ние заставаме още по-твърдо на позициите на Демократичните народи, които водени от ВЕЛИКИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ са в непрестанна борба за траен мир, като още повече заостряме нашата бдителност срещу народните врагове.
3.Искаме смъртни присъди на народните предатели.
4.Заставаме още по-здраво зад ДИМИТРОВСКИЯ ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА БКП и декларираме, че на 18 Декемврий всички до един ще гласуваме за листата на Отечествения фронт.

За събранието Ангел Гущанов

305 12.ХІІ.49

      Резолюция

Другарите от Б.Е.Н.О.П.О УЛ.”Екз.Йосиф” тройка №19 събрани на махлянско съвещание разгледахме обвинителния акт но Трайчо Костов, в който се разкрива неговата предателска и шпионска дейност спрямо Народната Република България. Събранието порицава предатела Трайчо Костов заради гнусната му шпионска дейност спрямо българския народ и иска да ме бъде възложено най-строго наказание.

          За събранието: 1.
                 2.Д.Воденичаров

3. Попова

325 15.ХІІ.49

        До 
        Главния Прокурор на Народната
        Република

        До Върховния съд на Народната 
        Република

        и Националния съвет на Отечествения
                      фронт

Членовете на 115 Е.Н.П.О. - ІV -ти район - Квартал “Зоологическа градина”, събрани на организационно събрание на 11.ХІІ.1949 год по повод положението на членът на организацията - народен враг и предател Георги Петров и неговата другарка, изслушаха направения доклад по процеса на Трайчо Костов и участието на Георги Петров в предателското дело на народните врагове.
След като събранието констатира, че Георги Петров е проникнал в редовете на организацията с груби кариерстически цели, че е бил лесно завербуван като отявлен враг на правилната политика на О.Ф. за дружба със Съветския Съюз, че е прокарвал дълбока вражеска и противонародна шпионска и вредителска дейност в услуга на враговете на мира и демокрацията - англоамериканските империалисти, същото единодушно намира, че местото на подобни предатели не може да бъде в редовете на организацията на Е.О.П.О. и че отношението към тях трябва да бъде такова на безпощадна ликвидация в духа на законите на страната.
Събранието намира, че при сегашната международна обстановка трябва да се заостри до най-висока степен бдителността срещу проявите на всички скрити врагове на народа.
Вземайки предвид изнесените факти за огромното значение, което ще има присъдата срещу предателя и шпионина Георги Петров, събранието реши да бъдат изключени Георги Петров и неговата съпруга Донка Г.Петрова от редовете на организацията и настоява за смъртна присъда срещу народните врагове.

      За събранието  Председател:

Секретар:

356 13.ХІІ.49

              ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР
              ПРИ ВЪРХОВНИЯ СЪД - Н.Р.Б.
              ТУК

        РЕЗОЛЮЦИЯ

Днес на 5.ХІІ.1949 год се състоя събрание на ІІІ-а профорганизация, при профдружеството на Портиерите, на което бе изнесено доклад в връзка с процеса на Трайчо Костовата банда от др.Христев.
Който доклад бе изслушан от членовете на портиерските работници при ІІІ-а профорган. С голямо внимание, като останахме дълбоко възмутени от подлите замисли и шпионска дейност, с която целеше да откъсне нашата страна от Съветския съюз и страните с Народна демокрация, даже и да посегне на живота на покойния вожд и учител на трудящите се в нашата страна др.”Георги Димитров”, с обещаната му помощ от предателя на Югославските Народи - Тито, Кардел и др.
За което ние изказваме благодарност към Димитровския Ц.К. на Б.К.П. за навременната бдителност и откриването на шпионската дейност на Трайчо-Костовата банда, с което предотврати опасността която готвеше Трайчо Костов и неговите сътрудници.
Ние Портиерските работници от ІІІ-а профорганизация изкаме най-сурово наказание, да се наложи на Трайчо Костов и неговата банда, като обещаваме че ще засилим бдителността и сплотим под знамето на О.Ф.

За събранието:

356а 13.ХІІ.49

О.Р.П.С. ПРОФДРУЖЕСТВО НА ПОРТИЕРИТЕ – СОФИЯ

    Резолюция

Днес 7.ХІІ.1949 год.общоселското събрание на Ангелари - Тервелско, след като изслуша доклада на др.Ганчо Димитров Радев - представител на О.К. ОФ Тервел - прие единодушно следната резолюция:
1.Да изнесем стопроцентово възложения ни наряд зърнени храни
2.Искаме най-тежко наказание на участниците от противодържавния заговор - с главен виновник предателя Трайчо Костов.
3.Обещаваме да дадем всички усилия за бляскавата изборна победа на О.Ф. на 18 декември.
4.Обещаваме да спечелим съревнованието обявено от нашата околия на Толбушка, Н.Пазарска и Карловска околии.

          За събранието:

Б.Иванов

357 13.ХІІ.49

О.Р.П.С. ІV-А ПРОФОРГ. ПРИ ПРОФДРУЖ. НА ПОРТИЕРИТЕ – СОФИЯ

          ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА
        НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    РЕЗОЛЮЦИЯ

Днес на 7.ХІІ.1949 год. се състоя събрание на ІV-а профорганизация, при профдружество на портиерите, на което събрание зр.Христев, изнесе обстоен доклад, в връзка с процеса на Трайчо Костов и неговата шпионска и предателска банда.
След като изслушахме доклада за подлата дейност на Трайчо Костовата банда, ние Портиерските работници сме дълбоко възмутени от шпионската му дейност, с която целеше да откъсне нашата страна от Великия Съв.Съюз и от страните с Народна Демокрация.
За което ние изказваме голяма благодарност на Димитровския Ц.К. на Б.К.П. за голямата бдителност и навременно откриване на шпионската дейност на Трайчо Костов и бандата му, която даже имаше за цел, да посегне на живота на покойния др. “Г.ДИМИТРОВ”.  
Ние портиерските работници от ІV-а профорганизация искаме да се наложи най-суровото наказание на предателската и шпионска банда на чело на която е Трайчо Костов, ние обещаваме че ще бъдем още повече единни и сплотени, под знамето на О.Ф. и увеличим бдителността.

    ДА ЖИВЕЕ ДИМИТРОВСКИЯ Ц.К. на БКП.

ДА ЖИВЕЕ ДРУЖБАТА НИ С ВЕЛИКИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ, НАЧЕЛО С ВЕЛИКИЯ УЧИТЕЛ И ВОЖД НА
ЦЯЛОТО ПРОГРЕСИВНО ЧОВЕЧЕСТВО ДР.СТАЛИН.

    За събранието:

/Д.Н.Сираков/

358 8.ХІІ.49

О.Р.П.С. ПРОФДРУЖЕСТВО НА ПОРТИЕРИТЕ – СОФИЯ

          До Главния Прокурор
        при Върховния съд - Н.Р.Б.
            Т у к

Резолюция

Днес на 6.ХІІ.949 год. се състоя събрание на ІІ-а профорган. При профдружество на портиерите на което бе изнесен доклад в връзка с процеса на Трайчо Костов и неговата банда, от др.Христов, който доклад бе изслушан от членовете на Портиерските работници при ІІ-а профорганизация, с голямо внимание, като останахме дълбоко възмутени от делата на Трайчо Костов и неговите сътрудници, които са вършили шпионска дейност и предателство, с която си дейност целеха да откъснат нашата страна от Съв. Съюз и страните с Народна демокрация, като е присъединят на колесницата на империализма, даже са имали замисли да посегнат върху живота на покойния вожд и учител на трудящите се в нашата страна др. “ГЕОРГИ ДИМИТРОВ”, като за целта , предателя на Югославските Народи Тито, им обещал неговата помощ.
За което ние портиерските работници от ІІ-а профорганизация изказваме голяма благодарност към Ц.К. на Б.К.П. за проявената голяма бдителност и навременното откриване на шпионската банда на Трайчо Костов, с което се предотврати опасността която готвеше Трайчо Костов за нашата страна.
Ние портиерските работници от ІІ-а профорганизация, искаме най-суровото наказание да се наложи на предателската шпионска клика на Трайчо Костовата банда, като обещаваме че ще засилим бдителността и сплотим под знамето на О.Ф.

              За събранието:

/Васил Благоев/

359 13.ХІІ.49

О.Р.П.С. – Профдружество на домашни работнички “Позитано” 10 – София

          До Главния Прокурор
        при Върховния съд - Н.Р.Б.

  Резолюция

Днес на 7.ХІІ.1949 год. домашните работнички от І-ва и ІV-та профорганизации при профдружеството от София свикани на общо събрание изслушахме доклада на др.Фроска Бонева за подлата и предателска дейност на изменика Трайчо Костов и неговата банда и с голямо възмущение от неговите долни дела изказваме най-голямо желание, той и съмишлениците му да получат сурово и справедливо наказание.
Тази гнусна банда, която си беше поставила за цел да унищожи физически ръководителите на нашия народ и преди всичко нашия покоен и незабравим вожд и учител ДРУГАРЯ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ се откъсне нашия народ от дружбата с ВЕЛИКИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ и страните с народна демокрации и да го присъедини към лагера на империализма.
Няма вина по-голяма от тая да потъпчеш кръвта на хилядите убити от фашистките палачи герои за свободата на нашия народ и през неговото желание да построи за себе си щастлив живот в социалистическа България, да подадеш ръка на кървавата от прясна човешка кръв ръка на подпалвачите на нова война.
Такова престъпление заслужава най-голямото наказание и ние изкаме то да им се наложи.
Ние изказваме нашата голяма благодарност към нашия славен ДИМИТРОВСКИ Ц.К. на партията, която проявява голяма бдителност и зорко пази наподната свобода от хищната националистическа ръка.
ДАЖИВЕЕ ДИМИТРОВСКИЯ Ц.К. НА Б.К.П.
СУРОВО НАКАЗАНИЕ ЗА ПРЕДАТЕЛЯ НА ДЕЛОТО - ТРАЙЧО КОСТОВ И БАНДАТА МУ!

          За събранието:
              /Мария Маринова/  

387

Народен съюз за спорт и техника – Градски съвет – София

          София, 7 декември 1949 год.

        Тук - ЦК на БКП - копие - Прокуратура на
          Народната Република България

Другари,

Ние, работниците членове на профорганизацията при Градския съвет Спорт и техника след като изслушахме кратък доклад за предателската и шпионска дейност на Трайчо Костов и неговата тбанда, заявяваме:
Изказваме дълбоката си благодарност към ЦК на БКП за проявената бдителност към народните врагове. Ние сме дълбоко убедени, че само по пътя на нерушимата дружба с Великия Съветски Съюз ще запазим нашата национална независимост. На 18 декември - деня на изборите и в чест на рождения ден на вожда и учителя на прогресивното човечество др.Сталин, гласувайки до един за Отечествения фронт ще нанесем още един съкрушителен удар върху предателите на Родината.
Сплотявайки се още по-здраво около ЦК на БКП и нашето народно правителство ние искаме да се наложи най-сурово и тежко наказание на мръсната и предателска клика на Трайчо Костов.

ГОСТ

402
ТУК – ЦК на БКП
Копие: ТУК – Прокурора на НРБ
Копие: ТУК – Редакцията на в.”Работническо дело”

      РЕЗОЛЮЦИЯ


Войниците от поделение 6000 - София, събрани на митинг по случай излизане обвинителния акт срещу групата продажници и шпиони на Тр.Костов гласува и одобри следната резолюция:
След като изслуша доклада на др. Подпоручик Григоров, за предателската дейност на Тр.Костов и групата, с дълбоко възмущение порицава противонародната дейност, заклеймява дейноста на групата предатели и слуги на хищническия империализъм, продали се за 30 кървави сребърника.
ОБЕЩАВАМЕ,да засилим своята революционна бдителност, да сплотим редовете си около славния ЦК на БКП, който мъдър и всепризнат вожд бе др.Г.Димитров.
ОБЕЩАВАМЕ, в чест на 70 годишнината на др.СТАЛИН да усвоим до съвършонство военното дяло и се подготвим като добри бранители на строящия се социализъм.
За народните врагове от кръга на Тр.Костов събранието иска най-строго наказание и народно възмездие.
СМЪРТ НА ПРЕДАТЕЛИТЕ! СВОБОДА И ЩАСТИЕ НА НАРОДА!

За събранието: Узунов

425 ДО
ГЛАВНАТА ПРОКУРАТУРА НА Н.Р.БЪЛГАРИЯ

  Другари,

Ние членовете на профорганизацията в Софийската духовна семинария на специално събрание изслушахме доклад за дейността на ТРАЙЧО КОСТОВ и неговата престъпна група и сме погнусени от тяхното предателство, шпионаж и всестранно вредителство, затова поздравяваме народното правосъдие за изправянето им пред съда на народа и искаме да се наложи най-строго наказание на тези продажни агенти на престъпника Тито и на неговите господари империалистите от Англия и Америка.

        Председател:
           За събранието:

Секретар:


426 9.ХІІ.49

  Другарю главен прокурор,

Ние, най-малките защитници на нашата скъпа република България, се възмущаваме от подлото предателство на Трайчо Костов и неговата банда. Искаме тези предатели да се накажат най-строго.
Ние обещаваме, че ще следим неприятеля на всяка стъпка, ще го търсим в нашите редове, в своя другар.
Другарю прокурор, ние още веднъж Ви молим да бъдат наказани.

            Септемврийчета
            дружинка “Левски”
            ХІХ у-ще София

428 9.ХІІ.49

        Резолюция

До Главната прокуратура на Народна Република България

1.Разглеждайки подлите престъпни деяния на шпионската Трайчо Костова банда, жителите на кв.Малашевци, настояваме за справедлива присъда - смърт на Трайчо Костов и неговата компания.
2.Обещаваме че ще заострим още повече нашата революционна бдителност с всички сили ще подпомагаме нашето народно правителство, правосъдие и народна власт, за издирването и заляването на предателите, шпионите и диверсанти.
3.Да пребъде дружбата ни с великия Съветски съюз. Да живее великия учител и вожд на нашия народ и на цялото прогресивно човечество др.СТАЛИН.
С блескава изборна победа на 18 декември ще нанесем нов удар на нашата вътрешна реакция и подпалвачите на нови войни.

От събранието кв. Малашевци - ІІ район -София

5 декември 1949 г.

459 9.ХІІ.49

До Ц.К. на Българската Комунистическа Партия
копие: Главната Прокуратура на Републиката
копие: Вестник “Отечествен фронт”

Присъствуващите на жилищната конференция в ж илищния дом - Г.С. “Ралица” - бул. “Генер.Вл.Заимов” № 54, след изслушване доклада в връзка с процеса на предателите от кликата на Трайчо Костов, изказваме възмущението и презрението си от тяхната вредителска и шпионска дейност, насочена срещу благополучието на целия български народ.
Изказваме същевременно с това горещата си благодарност на Димитровския Ц.К. на Българската комунистическа партия и на Главната прокуратура на Републиката - неуморния страж над съдбините на българските граждани от всяко престъпно посегателство, за разобличаването и обезвредяването на тази предателска банда.
Едновременно с това заявяваме, че сплотени под знамето на Отечествения фронт, ние ще засилим нашата бдителност и ще работим неуморно за пълната изборна победа на Отечествения фронт на 18 декември, което ще бъде последния съкрушителен удар за външната и вътрешна реакция.

            За конференцията:

К. Караваневски

488
До др.Главен Прокурор
на Народната Република България
Тук

      Резолюция

на Профгрупа при Д-во Алианс Франсез по предателската дейност 
на бандата на Трайчо Костов

Профгрупата при Д-во Алианс Франсез, събрана на извънредно заседание днес, вторник, 6 декември 1949 г., след като изслуша краткия доклад от секретаря на профгрупата, взе единодушно следната резолюция:
Настоява за строго и безпощадно наказание на продажниците на народните интереси и агенти на англо-американския империализъм.
Изказва отвращението си от гнусния план на трайчокостовци да се посегне на любимия вожд и учител на българския народ др.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ.
Изказва признателност на Централния комитет на БКП и Отечествения фронт, която ни води към социализъм и вечна и ненарушима дружба с Великия Съветски Съюз.
За блестяща изборна победа на 18 декември, която ще нанесе съкрушителен удар на вътрешните и външни врагове!

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:

София, 6 декември 1949 г.

493
ДО ЦК НА БКП
ГЛАВНАТА ПРОКУРАТУРА НА
НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО РАДИО СОФИЯ, В.”ТРУД” И
“РАБОТНИЧЕСКО ДЕЛО”

450 работници и служители при Държавно издателство “Народна просвета” изказваме нашето презрение към отвратителната и престъпна Трайчокостовска клика.

    НИЕ ИСКАМЕ:
Народното првосъдие да издаде най-строга и безпощадна при съда за предателите и шпионите на Работническата класа и Родината ни.

    НИЕ ЗАЯВЯВАМЕ:
Че стоим здраво зад железния Димитровски ЦК и се възхищаваме от неговата бдителност и твърдост.
Ще засилим нашата революционна бдителност, където и да се намираме.
Ще разобличаваме всеки опит за увреждане дружбата ни с Великия и непобедим Съветски съюз.
На шпионите и предателите и тяхните англо-американските господари отговоряме - ще заработим още по-упорито и ентусиазирано за изпълнение на поставените ни задачи за бляскава изборна победа с листата на ОФ - за изпълнение поетите обещания пред нашия любим Вожд и покровител, покровител на трудещите се от целия свят - др.Сталин за изпълнение на 5-годишния стопански план и построяване на социализма в нашата страна.
Да живее изпитаната БКП - ръководител на ОФ и победите на българския народ!
Да живее нерушимата дружба със Великия Съветски съюз!
Да живее защитника на мира и социализма зр.Сталин!

499 6.ХІІ.49

    телеграма

Служителите при Индустриалимпорт посрещат с възмущение и погнуса предателските планове на англоамериканския шпионин Трайчо Костов и неговата банда стоп те настояват на същите да се наложи най-сурово наказание стоп същевременно те заявяват че от своя страна най-добър отговор ще дадат на вдъхновителите на всички шпиони и предатели като още по-здраво се сплотят зад ръководството на героичната БКП и водят непрестанна борба за изпълнение заветите на другаря Димитров стоп
Смърт на предатемите и техните вдъхновители
Да живее ЦК на героичната БКП
Да живее ВКП/б/ и Великия Сталин
Да живее НС на ОФ

Членовете на профорганизацията при Индустриалимпорт


510 7.ХІІ.49

            До
          Главния Прокурор на Н.Р.
        Копие: До Ц.С на О.Р.П.С.

    Резолюция

Днес 6.ХІІ.1949 г.членовете на профгрупата при Дневни детски ясли №5, се събраха на извънредно протестно събрание, на което след като изслушаха доклада на др. Председател Димитър Танчев “Изменици на социализма” и след сстаналите изказвания пропити с отвращение и омраза към народните врагове, гласуваха единодушно следната резолюция:
Ние членовете на прогрупата при Дневни детски ясли №5, с тежка и дълбока ненавист заклеймяваме народните предатели начело с изменика Трайчо Костов и единодушно се присъединяваме към общата всенародна вълна от негодувание, издигайки глас за най-тежко и справедливо наказание на дезертьорите в лагеря на империализма и подпалвачите на нова война.
От друга страна, ние поздравяваме гениалния Димитровски Ц.К на героичната Б.К.П. за проявената остра бдителност за навременно откриване предателското гнездо и осуетяване опита за връщане нашата скъпа и обична родина в лагера на презрения и порочен капитализъм.
В навечерието на изборите за Народни Представители, Окръжни Съветници и в чест на 70 год. на Великия Световен вожд и учител др.Сталин, ние служителите при дневни детски ясли №5 обещаваме че ще приобщим своите усилия към всенародното движение за пълна изборна победа - победа на Мира, народна демокрация и социализъм.
Срещу опитите на външните и вътрешни врагове ние ще противопоставим нашата вярност към Ц.К. на Б.К.П. нашата любов къв Великия наш двоен освободител -непобедимия С.С.С.Р. нашата упоритост за изпълнение заветите на др.Георги Димитров.
На позорния стълб народните врагове!
На борба за окончателно изкореняване предателския национализъм.
Напред към построяване СОЦИАЛИЗМА В НАШАТА СТРАНА.

Председател:                      Секретар:

6.ХІІ.1949 г.
София

Народен съюз за София 14 декември 1949 г.
Спорт и техника
ТУК – Председателя на Върховния съд
на Републиката

Другарю,

Инструкторите по парашутизъм при Народния съюз за спорт и техника на своята втора национална конференция по отчитане резултатите от извършената работа през изтеклата година и начертаване на бъдещите задачи, изказва своето най-дълбоко възмущение от предателската, шпионска и подривна дейност на Трайчо Костов и бандата му.
От името на парашутистите и парашутистките в нашата страна искаме най-строго наказание за предателите на нашата Родина.
На позорния стълб предателите и шпионите от типа на Трайчо Костов!

За конференцията:

590 8.ХІІ.49
До Главния Прокурор
на НРБ
др.Димитър Георгиев
София

        РЕЗОЛЮЦИЯ

Ние кварталците от ул.Раковски и Левски събрани на махленско съвещание след като изслушахме доклада по обвиненията на шпионската банда на Трайчо Косотв, изказваме най-гневното си възмущение от престъпните им дела, да ни откъснат от братския Съветски Съюз и ни въвлекат в водите на англоамериканския империализъм. Да ликвидират нашия любим учител и вожд др.Георги Димитров.
Одобряваме взетите мерки за съденето им и искаме най-строго наказание на всички подсъдими.
Ние още по-здраво се нареждаме под знамето на ОФ и ръководящата БКП, ще засилим нашата бдителност и ще бъдем безпощадни разобличители на народните врагове.
Обещаваме, че непоколебимо ще вървим с Великия Съветски Съюз и вожда на цялото прогресивно човечество др.СТАЛИН.
Обещаваме, че на 18 декември до един ще гласуваме за единната ОФ листа начело на която стоят изпитаните борци в окръга ни за траен мир, благоденствие и социализъм.

За събранието: Дим.Овчаров

592 8.ХІІ.49

        Резолюция

взета от избирателите в ХVІІІ Район на ул.”Карагьозов” на махленско събрание - 5 дек. Т.г.

Днес, 5 дек. т.г., група избиратели от ХVІІІ ОФ? Райони живущи на ул.”В.Карагьозов” разгледахме обвинителния акт срещу бандата на Трайчо Костов. Сега е разкрита изцяло пристъпната и предателска дейност на Трайчокостовци. Под формата на федерация са искали да присъединят Българие към Югославия с цел да ни откъснат от СССР и ни присъединят заедно с Югославия към блока на империалистите. Следователно за нас е ясно, че Трайчокостовщината не е нищо друго освен Титовщина на българска почва. Особено дълбоко сме възмутени от решението на предателите да убият вожда на бълг.народ др.Г.Димитров.Ето защо ние единодушно решихме:
1.Поздравяваме нашето нар.правителство и БКП за днешното издирване и заляване на престъпниците.
2.Настояваме за най-строгото им наказание.
3.Стоим твърдо под знамето на О.Ф. и ръководството на БКП - за вечната дружба с СССР и за изпълнението на 5-годишния народостопански план.
4.Обещаваме всички до един на 18 дек. да гласуваме за единната листа на О.Ф.
            За събранието:

595 8.ХІІ.1949 г.

До
Главния Прокурор
на Народна република
България

Резолюция

Днес на 4.ХІІ.949 год. съмахленците от ул.Славянска , събрани на махленско съвещание, след като изслушаха доклада и също така узнали от публикувания обвинителен акт за предателската дейност на Трайчо Костови, изказват своята погнуса към подлото дело на народните изменици и искат най-строго наказание за престъпниците.
Съмахленците изказват своята готовност, да дадът всички свои сили за пълна изборна победа на О.Ф. и да изпълнят заветите на нашия безсмъртен вожд и учител др.Георги Димитров, който има най-голяма заслуга за предотвратяване на пъклените планове на платените чужди агенти и шпиони в нашата страна.
Ще пазим дружбата с Великия Съветски съюз.

  За махленското съвещание:

М.Стойчева

Момчилградска околия, Мишевска община

360 8.ХІІ.49

      Резолюция

Днес 2 декември 1949 година жителите на с.Щерна Мишевска община, Момчилградка околия, събрани на общо селско събрание на което присъстваха 46 члена и след изслушването на др.докладчик Борис Георгиев Дюкянджиев чрез гласуване единодушно взехме следната резолюция.
1.Одобряваме проекто листата за окръжни съветници и народни представители.
2.Искаме най-строга присъда да се даде на Трайчо Костов “смърт” и неговите сътрудници.
3.Порицаваме остро Тито и неговата клика, който отдели Югославския трудящ се народ от Съветския съюз и страните с народни демокрации и го тласна в лагера на империалистите.
4.Изявяваме най-голяма благодарност на др.Сталин и на Великия Руски народ двоен освободител на Бъргарския народ.
5.Одобряваме комюникето на Информбюро.
6.В чест на изборите обещаваме, че ще пасталираме тютюна предсрочно в определен срок като изчистим всички негодни листа.

Смърт на Фашизма и подпалвачите на нови войни.

За събранието Мустафа Юзеиров Мустафов

361 8.ХІІ.49

      Резолюция

Днес 2 декември 1949 година жителите на с.Велишане Мишевска община Момчилградка околия, събрани на общо селско събрание на които присъстваха 46 члена и след изслушването на др.докладчик Юмер Мехмедов Шабанов чрез гласуване единодушно взехме следната резолюция.
1.Одобряваме проекто листата за окръжни съветници и народни представители.
2.Искаме най-строга присъда да се даде на Трайчо Костов и неговите сътрудници.
3.Порицаваме остро Тито и неговата клика, които отделиха трудящия се Югославски народ от Съветския съюз и страните с народни демокрации.
4.Одобряваме комюникето на Информбюро.
5.В чест на изборите обещаваме, че ще пасталираме тютюна пресрочно и ще изчистим всички негодни листа.

Смърт на Фашизма и подпалвачите на нови войни.

За събранието Мюмюн Мехмедов Шакиров

362 8.ХІІ.49

      Резолюция

Днес на 2 декември 1949 година жителите на с.Житорник Мишевска община, Момчилградса околия, се събраха на общоселско събрание на което присъстваха    -     члена след изслушване на докладчика присъстващите взеха следната резолюция.
1.Одобряване проекто листата за окръжни съветници и народни представители.
2.Да се осъди най-строго продажника на нашата родина Трайчо Костов, и неговите сътрудници.
3.Обещаваме най-тържествено, че всички до един ще гласуваме за О.Ф. и ще пасталираме тютюните в най-скоро време.

Смърт на подпалвачите на нови войни.

376 8.ХІІ.49 г.

    Резолюция
Днес на 2 декември 1949 година жителите на с.Търновци Мишевска община, Момчилградса околия, се събраха на общоселско събрание на което присъстваха 96 члена след изслушванена докладчика присъстващите взеха следната резолюция.
1.Одобряване проекто листата за окръжни съветници и народни представители.
2.Да се осъди най-строго протажника на нашата родина Трайчо Костов, и неговите сътрудници.
3.Обещаваме най-тържествено че всички до един ще гласуваме за О.Ф. и ще пасталираме и денкираме тютюните в най-скоро време.

Смърт на подпалвачите на нови войни.

За събранието Илияз Юсеинов Хасанов

377 8.ХІІ.49

      Резолюция

Днес на 2.ХІІ.949 год.вечерта жителите на село Църквица об.Мишевска ок.Момчилградска събрани на общоселско събрание на което присъствуваха 48 души, след изслушване на другаря докладчик /Виктор Андреев Тодоров/ чрез гласуване единодушно взема следната резолюция.
1.Одобряваме утвърдената листа за народни представители и народни съветници.
2.Искаме най-строга присъда /смърт/ на шпионина Трайчо Косотв и неговите сътрудници, чужди агенти на англо американския империализъм, които с своята подла политика се строиха да откъснат нашата страна от Великия Съветски Съюз и я тласнат в лагера на империализма.

СМЪРТ НА ПОДПАЛВАЧИТЕ НА НОВА ВОЙНА.  

За събранието Адем Фейаулов Шакиров

378 8.ХІІ.49

  СОФИЯ

ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА Б.К.П.
КОПИЕ: МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА О.ФРОНТ
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  РЕЗОЛЮЦИЯ

На 2 декември 1949 година жителите на Мишевската община Момчилградска околия се събраха на общоселско събрание на което присъствуваха над 600 души мъже и жени. След като бе разгледан обвинителния акт срещу шпионина ТРАЙЧО КОСТОВ и НЕГОВИТЕ ПРИВЪРЖЕНИЦИ събранието чрез гласуване единодушно прие следната

    РИЗОЛЮЦИЯ    
1.Искаме най-строга присъда “СМЪРТ” на предателя Трайчо Костов и неговите сътрудници, чужди агенти на англоамериканския империализъм които с тяхната подла политика се стремели откъсването на нашата страна от Великия С.Съюз и я тласнат в лагера на империализма.
2. Порицаваме титовата клика които отделиха Югославския трудящ се народ от С.Съюз и страните с народна демокрация и го хвърлиха в лапите на англо-американския империализъм.
3.Изявяваме най-голяма благодарност на другаря СТАЛИН и Съветските народи за указаната ни политическа и стопанска помощ.
4.Одобряваме изцяло комюникето на Информбюро.
5.Изказваме нашата искренна благодарност на Димитровския централен комитет на Б.К.Партия за навременното разскриване шпионската банда Костов.
6.Жителите на Мишевската община обещаваме най-тържествено, че ние сплотени под ръководството на Б.К.Партия всички до един да гласуваме за листата на О.Фронт и ще пасталираме тютюна качественно до 30 т.м.
СМЪРТ НА ПОДПАЛВАЧИТЕ НА НАВИ ВОЙНИ.

      За събранието:

/Бейтула Файзулов Мехмедов/

12.ХІІ.49

    Резолюция

      До Националния съвет на Отечествения фронт

            копие:

Главния прокурор на народната република

            копие:
    Ц.К. на Българската комунистическа партия

            София

Ние селяните от с.Гол.Раковица Новоселско събрани днес 9.ХІІ.49 г. на публично събрание след като изслушахме доклада по обвинителния акт но Трайчо Костов се възмощаваме от неговите шпионски дела и заедно с нето и от делато на неговата банда в лицето на Стефанов, Павлови и др. и искаме най-строгото и сурово наказание на предателите. Ние изказваме благодарност на ЦК на БКП за навременното разкриване на намеренията на тази шпионска банда, която е искала да ни продаде на англоамериканците за шепа леща, и да ни откъсне от Великия Съветски съюз и от Великия Сталин. Ние вярваме в ЦК на БКП и обещаваме, че на 8.ХІІ.т.г. до един ще гласуваме за листата на Отечествения Фронт за пълна победа над враговете на нашата родина.

6.ХІІ.1949 год.             1.Председател:
с.Гол.Раковица                        Спас В.Спасов
ок.Новоселска      

За събранието:

Кърджалийска околия

451 9.ХІІ.49

    Резолюция
Турското население в с.Звъника Бойновска общ. Кърджалийска околия, което много добре помни ужасите през Черното фашистко робство, днес 2.ХІІ.1949 год. Присъствуваха /42/ мъже и /31/ жени, всичко /73/ души жители от всичките махли на селото, взе следната резолюция.

Одобрява резолюцията на Комин форма.
Гарантира 100% успех в изборите на 18.ХІІ. за нар. представители и окръж.съветници.
Обещаваме, че ще се включи в стопанския план на страната, по следния начин.
На временно елпизиране и денкиране на тютюните.
200% изпълнявам наредбата за дълбока оран и залесяването.
Изказваме благодарност на Б.К.П. за усилията по разкриване и демаскирането бандата на Трайчо Костов.
Да живея и пребъде делото на безсмъртния наш Учител др.Георги Димитров
Да живее О.Ф.

От Комитета при събранието

453 9.ХІІ.49 г.

Резолюция
Днес на 1.ХІІ.1949 год. населението на с.Каменарци, Кържалийска околия събрано на общо селско събрание, след като изслуша доклада по обвинителния акт на Трайчо Костов предател и шпионин и неговата банда взе следната резолюция.
1.Одобрява резолюцията на коминформа.
2.Обещава, че до края на този месец ще пасталира и денкира тютюна.
3.Също така обещава, че до 7 т.м. ще преизпълнят плана по залесяването.
4.Дълбоката есена оран ще преизпълнят с 200% до края на този месец.
5.Обещаха, че ще гласуват всички на изборите които ще се произведат на 18 т.м. и то 100% на О.Ф.листа.
6.Поздравлява и изказва искрена благодарност на Централния комитет на Б.К.П. за разкритието на Трайчо Костов и неговата банда.
7.Също така изказва искрена благодарност на С.С.С.Р. и другаря Сталин, който подпомогна за откриването на Трайчокостовата банда.
8.Обещаха, че винаги ще работят от сърдце за преизпълнението на тазгодишния народостопански план.

За събранието: Делчо Петров

454 9.ХІІ.49

Резолюция

Днес 2.ХІІ.1949 год. населението на с.Тополчане, Кържалийска околия събрано на общо селско събрание след като изслушаха доклада по обвинителния акт на Трайчо Костов предател и шпионин и неговата банда взе следната резолюция.
1.Одобрява резолюцията на Инфон.бюро на Комунистическата и работническата партия по вътрешната и външна политика и решенията за изменника Тито.
2.Обещава, че до края на годината ще пасталира и денкира тютюна.
3.До 5.ХІІ. ще преизпълним плана по залесяването.
4.До деня на изборите ще удвоим дълбоката есена оран.
5.Обещаваме, че ще гласуваме за листата на О.Ф. 100%.
6.Поздравлява чиличения централен комитет на Б.К.П. за бдителноста по разкриването и разоблекчяването изменика и предателя на социализмаТрайчо Костов и неговата банда.
7.Изказва искрена благодарност към болшевишката партия и лично на вожда ни и учителя др.СТАЛИН за неговите бащински грижи за нашата страна. И пазител и покровител на целия български народ.

За събранието: Хасан Юсейнов

455 9.ХІІ.49

    Резолюция
Днес 2.ХІІ.1949 год. населението на с.Кобиляна, Кържалийска околия събрани на общо селско събрание след като изслушаха доклада по обвинителния акт на Трайчо Костов предател и шпионин и неговата банда взе следната резолюция.
1.Одобрява резолюцията на коминформа по вънкашната и вътрешната политика и решенията за изменника Тито.
2.Обещава, че до края на годината ще пасталира и денкира тютюна.
3.До 6.ХІІ. ще преизпълним плана по залесяването.
4.До деня на изборите ще удвоим есенната дълбока оран.
5.Обещаваме, че ще гласуваме за листата на О.Ф. 100%.
6.Поздравлява централния комитет на Б.К.П. за бдителноста по разкриването и разоблекчяването изменика и предателя Трайчо Костов и неговата банда.
7.Изказва искрена благодарност към болшевишката партия и нейния ръководител др.СТАЛИН.

      За събранието: Камил Ахмедов

Ардинска околия

71 До Председателя на
върховния Съд на Н.Р.Б.
София

      РЕЗОЛЮЦИЯ

Младежите членове на ДСНМ от с.Дойранци -Ардинско, събрани на предизборно събрание след като разгледахме вредителската и шпионска дейност на Костов изкаме смъртна присъда на предателя и злодея Трайчо Костов. Сплотени под своя Димитровски СНМ под ръководството на ЦК на Б.КлП. ще хвърлим всичките си сили за пълна изборна победа на 18.ХІІ.т.г. с 100%.

        С.Дойранци 8.ХІІ.1949 год.

С бодри младежки поздрави от събранието на ДСНМ

73
До Председателя на
върховния Съд на Н.Р.Б.
София

        РЕЗОЛЮЦИЯ

Ние младежите, членове на ДСНМ с.Русалско, Ардинска околия, излизаме с настоящата резолюция за да изкажем благодалност си за бдителноста на Б.К.П. за разкритието на противонародната дейност на Трайчо Костов, вмъкнал се лицемерно в налродното Димитровско правителство за да руши строящия социализъм у нас.
За целта ние младежите изкаме смъртна присъда на предателя, на шпионина, на мушеника Трайчо Косотв. Като обещаваме пред ЦК на ДСНМ, пред ЦК на Б.К.П. и пред народното правителство начело с др.Васил Коларов на 18 декмври тази година ще дадем гласа си за………

74 До Председателя на
Върховния Съд на Н.Р.Б.
София

    РЕЗОЛЮЦИЯ
Днес 2.ХІІ.1949 год.младежите членове на ДСНМ от село Горна Сполука, Ардинска околия се събрахме на предизборно събрание на което след като разгледахме предателската дейност на измамника Трайчо Костов, събранието единодушно гласува следната резолюция:
Младежите на ДСНМ от селото ни порицавеме предателската и шпионска дейност на Трайчо Костов настояваме за издаване на смъртна присъда.
Смърт на предателите и шпионите!
Да живее ДСНМ под мъдрото ръководство на Б.К.П.
  с.Горна Сполука 8.ХІІ.1949 год.

    С другарски привети от 

събранието на ДСНМ

76 До Председателя на
Върховния Съд на Н.Р.Б.
София

      РЕЗОЛЮЦИЯ

Днес 8.ХІІ.1949 год. младежите членове на ДСНМ с.Ненково околия Ардинска събрани на предизборно събрание след като разгледахме предателската дейност на изменника Трайчо Костов единудушно гласувахме следната резолюция.
Младежите членове на ДСНМ от селото ни порицаваме предателската и шпионска дейност на Костов и настояваме за издаване на смъртна присъда.
Смърт на предателите и шпионите.
Да живее ВСНМ под мъдрото ръководство на др.Васил Коларов.
С младежки поздрав от събранието.


77 До Председателя на
Върховния Съд на Н.Р.Б.
София

        РЕЗОЛЮЦИЯ

Младежите членове на ДСНМ от с.Аврамово, Ардинско събрани на предизборно събрание след като изслушахме доклад за предателската и шпионска дейност на Костов единудушно решаваме смъртна присъда на предателя и шпионина Трайчо Костов, като обещаваме, че ще дадем всички сили в предизборната борба за спечелването изборите 100% на 18 декември т.г.

        с.Авраново 2.ХІІ.1949 год.

        С младежки поздрави от събранието на

ДСНМ

79
До Председателя на
Върховния Съд на Н.Р.Б.
София

    РЕЗОЛЮЦИЯ

Девойките членове на ДСНМ с.Аврамово, Ардинска околия събрани на организационо събрание на което след като разгледахме предателската дейност на Трайчо Костов, благодарим от всесърдце на ЦК на БКП за неговата бдителност чрез която съумяха навреме да откриет вражеската дейност на Костов който съботираше стопанския план - бригадирството, където нашите младежи дават своя труд и пот, в главата на който е била залегнала престъпната мисъл да обие нашия скъп и никога незабравим учител др.Димитров, и ни укачи на колесницата на Тито. Ние девойките се сплотяваме още повече около своя славен ДСНМ като обещаваме, че на 18 декември т.г. ще гласуваме 100% за Отечествения Фронт и изкаме смъртна присъда за злодея и предателя Трайчо Косотв.

8.ХІІ.1949 год. С другарски поздрав от

с.Аврамово събранието на ДСНМ

80 До Председателя на Върховния Съд
на Народна Р.България
София

    РЕЗОЛЮЦИЯ

Днес 8 Декември 1949 год. с. Русалско, Ардинска околия жителите на Русалската община събрани на многолюдно предизборно събрание и отчитайки предателската дейност на ТРАЙЧО КОСТОВ и камарилата му настояваме да му се наложи смъртно наказание, като обещаваме да ме се наложи смъртно наказание, като обещаваме 100% изборна победа на О.Ф. и Б.К.П. в предстоящите законодателни избори.

С.Русалско
8.ХІІ 1949 год. За събранието:

            Рюстем Аф.Руфатов

Димитър Петлешков

78 СОФИЯ

    ВЪРХОВЕН СЪД НА РЕПУБЛИКАТА

Учителите, родителите и настойниците на ученичките при Шуменската народна девическа гимназия, страни на съвместно предизборно събрание, изпращат своето презрение на шпионите и народните предатели от бандата на Трайчо Костов и настоятелно моля за най-строга присъда за тях.

        За събранието:

      ДИРЕКТОР НА ГИМНАЗИЯТА: В.Атанасова

Неизвестна околия

415 9.ХІІ.49 г.
Резолюция

Днес 5 декемврий 1949 година жителите на с. Козарово след като изслушахме доклада по обвинителния акт на Трайчо Костов и кликата му и решихме:
1.Възмущаваме се от предателската дейност на Трайчо Костов и бандата му и изменниците на югославския народ начело с Тито които са работили по тъмни пътища за възвръщане капитализма и откъсването ни от Съветския съюз.
2.Одобряваме решението на Информбюро на комунистическите партии - за борба против подпалачите на нова война и запазване на мира;
3.Настояваме за налагане на строга присъда за изменниците на българския народ - Трайчо Костов и кликата му, които за постигане на пъклените си намерения са имали решение да убият вожда на нашия народ - другаря Георги Димитров.
4.Обещаваме на другаря Сталин че ще пазим като зеницата на окото си единството и дружбата ни с братския руски народ - наш двоен освободител и покровител;
5.Обещаваме че на 18.ХІІ всички до един ще гласуваме с листата на Отечественния фронт и подкрепим делото на социализма.

От събранието:

416 9.ХІІ.49
Резолюция

Днес 5 декемврий 1949 година жителите на с.Костел след като изслушахме доклада по обвинителния акт на Трайчо Костов и кликата му и решихме:
1.Възмущаваме се от предателската дейност на Трайчо Костов и бандата му и изменниците на югославския народ начело с Тито които са работили по тъмни пътища за възвръщане капитализма и откъсването ни от Съветския съюз.
2.Одобряваме решението на Информ бюро на комунистическите партии - за борба против подпалачите на нова война и запазване на мира;
3.Настояваме за налагане на строга присъда за изменниците на българския народ - Трайчо Костов и кликата му, които за постигане на пъклените си намерения са имали решение да убият вожда на нашия народ - другаря Георги Димитров.
4.Обещаваме на другаря Сталин че ще пазим като зеницата на окото си единството и дружбата ни с братския руски народ - наш двоен освободител и покровител;
5.Обещаваме че на 18.ХІІ всички до един ще гласуваме с листата на Отечественния фронт и подкрепим делото на социализма.

От събранието:

417 9.ХІІ.49

Резолюция

Днес 5 декемврий 1949 година жителите на с. Граматици след като изслушахме доклада по обвинителния акт на Трайчо Костов и кликата му и решихме:
1.Възмущаваме се от предателската дейност на Трайчо Костов и бандата му и изменниците на югославския народ начело с Тито които са работили по тъмни пътища за възвръщане капитализма и откъсването ни от Съветския съюз.
2.Одобряваме решението на Информбюро на комунистическите партии - за борба против подпалачите на нова война и запазване на мира;
3.Настояваме за налагане на строга присъда за изменниците на българския народ - Трайчо Костов и кликата му, които за постигане на пъклените си намерения са имали решение да убият вожда на нашия народ - другаря Георги Димитров.
4.Обещаваме на другаря Сталин че ще пазим като зеницата на окото си единството и дружбата ни с братския руски народ - наш двоен освободител и покровител;
5.Обещаваме че на 18.ХІІ всички до един ще гласуваме с листата на Отечественния фронт и подкрепим делото на социализма.

От събранието:

418 9.ХІІ.49
Резолюция

Днес 5 декемврий 1949 година жителите на с. Зеленик след като изслушахме доклада по обвинителния акт на Трайчо Костов и кликата му и решихме:
1.Възмущаваме се от предателската дейност на Трайчо Костов и бандата му и изменниците на югославския народ начело с Тито които са работили по тъмни пътища за възвръщане капитализма и откъсването ни от Съветския съюз.
2.Одобряваме решението на Информбюро на комунистическите партии - за борба против подпалачите на нова война и запазване на мира;
3.Настояваме за налагане на строга присъда за изменниците на българския народ - Трайчо Костов и кликата му, които за постигане на пъклените си намерения са имали решение да убият вожда на нашия народ - другаря Георги Димитров.
4.Обещаваме на другаря Сталин че ще пазим като зеницата на окото си единството и дружбата ни с братския руски народ - наш двоен освободител и покровител;
5.Обещаваме че на 18.ХІІ всички до един ще гласуваме с листата на Отечествения фронт и подкрепим делото на социализма.

      От събранието:

375
Българска комунистическа партия гара Върбанова Дряновско

           Гара Върбаново, 5 декември 1949 г.

        До Другаря Прокурор
        при Върховния народен съд
          София

Другарю Прокурор,
Събрани на организационното събрание, членовете на Б.К.П. гара Върбаново Дряновско след като изслушаха с необходимото внимание изнесените в обвинителния акт гнусни деяния на Трайчо Костовият бандитски замисъл за ликвидация суверинитета на страната и физическото унищожение на безсмъртният наш учител Димитров, взеха резолюцията, с която на свой ред като клетка от българската общественост да поискат от вас другарю прокурор, ВИЕ ДА УПРАЖНИТЕ НАЙ-ЧИСТОСЪРДЕЧНО ПРАВАТА СИ НА НАРОДЕН ЗАЩИТНИК В ОБЛАСТТА НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО И ОТРЕДИТЕ НАЙ-ТЕЖКОТО НАКАЗАНИЕ, КОЕТО ЗАКОНА ПОЗНАВА ПРИ ПРЕДАТЕЛСТВОТО И ИЗМЯНАТА.

Другарски поздрави Ви пращат членовете на организацията с.Върбаново
Агитпроп НАЧЕВ


374 8.ХІІ.49

Българска Комунистическа Партия гара Върбаново Дряновско


465 9.ХІІ.49 г.

        До Главната прокуратура
          на Н.Р.Б.
          София

Ние, жителите на с.Драгоево, Преславска околия, събрани на митинг по случай изнасянето обвинителния акт против предателската и шпионска група на Трайчо Костов се възмущаваме от престъпната им и противонародна дейност, с която са целели да ни откъснат от нашия освободител и защитник Великия Съветски Съюз, да продадат националната ни независимост и държавен суверенитет на англоамериканския империализъм и неговия агент на Балканите - Титовата клика и да унищожат всички завоевания на Великия 9 септември, извоювани от нашия народ с толкова свидни жертви.
Заявяваме, че ще останем докрай верни на фронта на мира и демокрацията, на непобедимия Съветски съюз, на др.Сталин, и ще се борим по Димитровски за изграждането на социализма в нашата родина. А на предателите и шпиони Трайчокостовци искаме най-строгото и справедливо наказание.

        За събранието: В.Каров

608 8.ХІІ.49

    Резолюция
        До Главния Прокурор
        На Н.Р.България
          София

Ние младежите от Пиринският край на Македония обединени под знамето на славният ….в село Горно Лявски Неврокопско, ислушвайки доклада по обвинителният акт на “Трайчо Костов” и провежданата от него вражеско и шпионска дейност спрямо Македонският и Българския народ, искаме най-тежкото наказание - Смърт.
Защото знаейки, че чистейки се от предателите ние по уверено и смело ще вървим напред към изграждането на Социализъма в нашата страна.

        От младежкото събрание
        в село Горно-Лявски
          Неврокопско

        Председател:
        Секретар:

451 9.ХІІ.49

    Резолюция
Турското население в с.Звъника Бойновска общ. Кърджалийска околия, което много добре помни ужасите през Черното фашистко робство, днес 2.ХІІ.1949 год. Присъствуваха /42/ мъже и /31/ жени, всичко /73/ души жители от всичките махли на селото, взе следната резолюция.

Одобрява резолюцията на Комин форма.
Гарантира 100% успех в изборите на 18.ХІІ. за нар. представители и окръж.съветници.
Обещаваме, че ще се включим в стопанския план на страната, по следния начин.
На временно елпизиране и денкиране на тютюните.
200% изпълняваме наредбата за дълбока оран и залесяването.
Изказваме благодарност на Б.К.П. за усилията по разкриване и демаскирането бандата на Трайчо Костов.
Да живее и пребъде делото на безсмъртния наш Учител др.Георги Димитров
Да живее О.Ф.
От Комитета при събранието


391 9.ХІІ.49

            До Върховния съд
              на НРБ
            Главния прокурор на
            републиката
            София

  Другари,

Членовете на ДСНМ - VІІ кл. При мъжка гимназия гр.Търново събрани на месечно отчетно събрание, изказваме нашето безгранично възмущение спрямо предателската и шпионска банда на Трайчо Костов. Искаме смъртно наказание за изменниците на народа и партията.
Ние обещаваме, че ще изострим нашата бдителност не ще позволим в никакъв случай на такива агенти, шпиони и предатели като Трайчо Костов и неговите съучастници да откъснат нашата страна от страните с народна демокрация начело със Великия СССР и я хвърлят в блатото и кървавите лапи на англо-американските империалисти. Никаква милост към бандата на Трайчо Костов!

Борчески привети на славния Димитровски ЦК на БКП!

206 До върховния
народен съд
София

    Резолюция

Взета на организационото събрание на Д.С.Н.М. с.Студена Свиленградско на 11.ХІІ.1949 год.
След като беше изнесен доклад за вражеската дейност на Трайчо Костов и неговата банда, като предатели, изменници, спирачки за стопанския фронт и за убиването съвеста на българския народ в лицето на др.Димитров, младежите и девойките единодушно гласуваха:
1/Искаме час по-скоро налагането на най-тежката присъда на предателя Костов - смърт.
2/Народния съд да даде правилна и заслужена присъда на Стефанов, Павлов, като първи негови помощници и всички участващи в нелегалния заговор.
3/Ние като село в погранична зона обещаваме, че не ще допуснем нито един враг да премине границата и да шпионира за сметка на Англо-американските империалисти.

          За събранието: Маринов.

380 9.ХІІ.49

          ДО ГЛАВНАТА ПРОКУРАТУРА
              СОФИЯ

Актива на С.Б.П.Ф. - гр.Димитрово на събранието от 5.ХІІ.1949 год. изказвайки своите възмущения на предателската шайка оглавявана от Трайчо Костов за тяхните пъклени планове, които са искали присъединяването на Нашата Народна Република към Титова Югославия и предаването и от там в лагера на империализма, искаме строго сурово наказание на предателите шпиони.
СМЪРТ НА ФАШИЗМА, СМЪРТ НА ПОДПАЛВАЧИТЕ НА НОВИ ВОЙНИ, СВОБОДА, МИР И ЩАСТИЕ НА НАРОДИТЕ!

                               ОТ СЪБРАНИЕТО!

171 5.ХІІ.49

        До Главната 
        Прокуроратура на Н.Р.
        България
          София

ТЕЛЕГРАМА

След като разгледахме на публично събрание престъпланията на Трайчокостовци, ние жителите на с.Мартиново Михайловградско , намираме, че няма и не е имало по-подли престъпници в наща история, искаме най-строгото им наказание – СМЪРТ ЧРЕЗ ОБЕСВАНЕ с което ще се удовлетвори желанието на нашия народ да се бори за посторояването на социализма в наща страна.

От събранието


54 стр.53

Днес 9.ХІІ.1949 год. жените от гр.Тетевен организирани в женското д-во “П.Михайлова” уредиха общоградска седянка, на която взеха следната резолюция, в връзка с процеса срещу бандата на Т.Костов от предатели, шпиони и вредители.

Следейки с жив интерес процеса Т.Костов жените от Тетевен изразяват дълбокото си възмущение от противонародната му дейност и искат най-строгото му наказание. Ние вярваме, че върховния съд на Републиката, ще даде заслужено възмездие за гнусното предателсдтво на Трайчокостовата банда.
Но още по-тежка присъда, ще произнесе бълг.народ на 18.ХІІ 1949 год.

Жените от Тетевен обещават да осигурят блестяща победа на О.Ф. и още един път ще потвърдят своята непоколебима вярност към клетвата пред паметта на неприжалимия учител и вожд др.Г.Димитров и ще укрепват с всички сили нерушимата дружба с великия Съвет.Съюз, който е главната упора на мира и демокрацията в света – гаранция за нашата национална независимост. Да бъде дълго още жив великия Сталин.

607 8.ХІІ.49 г. стр.607

Всестранна кооп.”Победа” – с.Безмер, Ямболско от 5.ХІІ.49 г.

    Резолиция
След излушване на доклада излизаме с своето искане 
1.смъртна присъда на Трайчо Костов и неговата банда
2.Вечна дружба с СССР.
3.Ще вземем изборите с 100%.
4. Пет годишния план и ОФ - единство
Присъствали:

/следват подписи/

592 8.ХІІ.49

    Резолюция

взета от избирателите в ХVІІІ Район на ул.”Карагьозов” на махленско събрание - 5 дек. Т.г.

Днес, 5 дек. т.г., група избиратели от ХVІІІ ОФ? Райони живущи на ул.”В.Карагьозов” разгледахме обвинителния акт срещу бандата на Трайчо Костов. Сега е разкрита изцяло пристъпната и предателска дейност на Трайчокостовци. Под формата на федерация са искали да присъединят Българие към Югославия с цел да ни откъснат от СССР и ни присъединят заедно с Югославия към блока на империалистите. Следователно за нас е ясно, че Трайчокостовщината не е нищо друго освен Титовщина на българска почва. Особено дълбоко сме възмутени от решението на предателите да убият вожда на бълг.народ др.Г.Димитров.Ето защо ние единодушно решихме:
1.Поздравяваме нашето нар.правителство и БКП за днешното издирване и заляване на престъпниците.
2.Настояваме за най-строгото им наказание.
3.Стоим твърдо под знамето на О.Ф. и ръководството на БКП - за вечната дружба с СССР и за изпълнението на 5-годишния народостопански план.
4.Обещаваме всички до един на 18 дек. да гласуваме за единната листа на О.Ф.
            За събранието:

–––––––––––––––––––––––––––––––––-275 12.ХІІ.49

    Резолюция

          До другаря
          главен прокурор
          на Н.Р.България
          София

Жителите на с.Козарево, ок.Н.Загорска събрани на общоселско събрание на 6.ХІІ.1949 г. , след като изслушаха обвинителния акт заведен срещу Трайчо Костов и неговата банда за предателство и подлост към нашето нашето народно правителство и като порица тяхната постъпка, гласува следната
    Резолюция

1/Порицаваме предателската и шпионска клика на Трайчо Костов, които със своите пъклени планове са се мъчили да откъснат България от лагера на мира, демокрацията и социализма начело с великия съветски съюз и да я прикачат на Титовата колесница и вмъкнат в лагера на империализма, подпалвачите на нова война.
2/В нашата Н.Р.България за шпиони и предатели място няма. Затова настояваме за най-строга справедлива присъда на предателите.

3/Заявяваме, че под знамето на О.Ф. и ръководен от Б.К.П., изпълнявайки заветите на др.Георги Димитров, ще укрепваме още повече нерушимата дружба с страните с народна демокрация, начело с великия съветски съюз. Наред…..

522 8.ХІІ.49

        До
        Ц.К. на Б.К.П.
        Н.С. на О.Ф. и
        Главния прокурор на Н.Р.България
        София

  Другари,

Ние турското малцинство от гр.Варна на учредително събрание за изграждане на читалище, изказваме към правителството на О.Ф. и Димитровския Ц.К. на Б.К.П.безграничната си благодарност за свободата, равноправието и куртурно просветническите грижи които получихме след 9.ІХ. благодарение на братската помощ на съветските народи и на най-големия покровител на малцинствата и подтиснатите народи , вожда на прогресивното човечество - СТАЛИН.
Изказваме дълбоко възхищение от престъпните деяния на Трайчо Костов и неговата банда които се целели да ни хвърлят в лапите на империализма, искаме най-сурово наказание на предателите.
Заявяваме, че ще стоим здраво под знамето на О.Ф., за което на 18 Декемврий т.г. ще гласуваме до един и ще следваме неотклонно пътя начертан от славната Димитровска партия - за мир, демокрация, социализъм и дружба с съветските народи.

Гр.Варна 4 Декемврий 1949 г- За събранието

Председател:Г.Мехмедов

591 8.ХІІ.1949 г.

    Резолюция

Днес 5 декемврий 1949 г.блок “Д.Манолов” Е.О.П.О. гр.Ямбол, проведе махленско съвещание в домът на Иван Коняров.
След като разгледахме обвинителния акт срещу Т.Костов и съмишлениците му, събранието порицава тяхната постъпка и иска най-тежко наказание за тяхната постъпка.

5.ХІІ.1949 г. От събранието

Ямбол

299
……………………
народната Република
София

Членове на Димитровският съюз на народната младеж І год стопански факултет гр.Варна на протестното събрание изказват своето дълбоко възмущение против агентите на англоамериканският империализъм. Трайчо Костов и неговата банда.
За агентите, предателите и шпионите на нашата страна няма място в строежа на социализма.
Осъждайки подбудителите на заговорниците - Титовата банда, поздравяваме борците за нова Югославия.
Стоим здраво на страж на мира и не ще позволим на англоамериканските империалисти да превърнат нашата страна в колония. 
Заставаме още по-здраво зад славната Димитровска Партия и обещаваме, че на 18 декември ще гласуваме до един за ОФ.
А за предателите и шпионите Трайчокостовци, искаме смъртно наказание(

    За събранието:

  /И.Русинов/            /Н.Желязков/

414 9.ХІІ.49

         До Главния 
      прокурор на народна република
        София

  Резолюция

Днес 5.ХІІ.1949 год Ямбол групата тройка №9 свика на махленско съвещание другарите от 7-ми район за прочитане и разискване върху обвинителния акт на Трайчо Костов и неговата банда. След като изгледаха въпросния акт, всички благодариха на Б.К.П. за проявената бдителност чрез която навреме успя да разкрие това възмутително дело и не позволи на предателите да изпълнят своя пъклен план.
Затова най-строгото наказание на престъпниците ще бъде единственото възмездие решиха те.

          От събранието

–––––––––––––––––––––––––––––––––433 9.ХІІ.49

    Резолюция

Днес 5.ХІІ.1949 г. съкварталците от ул.”Ангел Кънчев” 6-та тройка след изслушване доклада по обвинителния акт против Трайчо Костов и групата му. Единодушно удобряваме взетите мерки от Народната власт за ….ледяването предателите, шпионите и бандитите, които са целили откъсването на Българския народ от братската дружба с С.С.С.Р и подчиняването политически и икономически на Англо-Американския империализъм.
Искаме най-строго и справедливо наказание на тези предатели.

За събранието: Присъстват 21 човека на събранието.

                        5.ХІІ.49  стр.328

“ОСВОБОЖДЕНИЕ” – сладкарска трудова производителна кооперация

            Пловдив 30 ноем.949
        До Държавния Прокурор на Републиката
            гр.София

Работниците при Сладкарскат кооперация – Освобождение гр.Пловдив, събрани днес на събрание изказват своето възмущение от предателскат дейност на Трайчо Костов и неговите съпомагаче. Желаят наказанието им, като се приложат законите на народната ни република в най-остра форма. Благодарят на Ц.К. на Б.К.П. че е положил грижи за откриване на заговорниците. Заявяваме, че с всички сили ще подкрепим народното ни правителство, като засилим бдителността къв народните врагове за запазване на независимостта ни, гаранция за траен мир.

От събранието

350
До Централния Комитет на Българската
Комунистическа Партия

До Главната Прокуратура на Република
България

До Министерския Съвет на Народна Република
България

Копие:Администрацията на в.”Труд”

    РЕЗОЛЮЦИЯ

Събранието на Язмаджийската Труд.Производ.Сооп.”СЕЛСКА ЗАБРАДКА” -Пловдив, днес на 30 Ноември 949 год., след като изслуша доклада на другаря Ефтим …ев в връска с връчването на обвинителния акт на предателя Трайчо Костов и компанията му, реши:
Да изкаже своето най-голямо негодувание и възмущение на работническата класа против това гнусно предателство и умраза към тия жалки оръдия на Англо-американските империалисти.
Събранието изразява своята голяма благодарност към Ц.К. на партията за разсриване на тази банда, като с отстраняването й от държавното управление открива пътя за правилно развитие на социализма в нашата страна.
Единодушно всички работници декларират пред Ц.К. на Б.К.П., че ще изострят още повече бдителноста си и няма да позволят на враговете да си разиграват конете из нашата родина и на 18 Декември 1949 год. ще дадът заслужен отговор на реакцията, чрез избирателната бюлетина, като гласуват за единната листа на спасителния Отечествен фронт, за укрепване още по здраво вечната дружба с С.С.С.Р. и страните с народна демокрация за тържеството на социализма и комунизма в света и у нас.
Смърт на предателите, измениците и шпионите на народа и работническата класа, като настояваме за най-тежкото им наказание.

          За събранието:

Председател: Секретар:


435 РЕЗОЛЮЦИЯ

Днес 30 Ноемврия 1949 година гр.Бяла -Слатина членовете на профорганизация “Прислуга Прехрана” свикани на събрание, след като изслушаха доклада на др.Стойчовски в връска с предстоящите избори на 18Декемврий т.г. за Народни представители и окръжни съветници и в връска с изясняване предателската и шпионска дейност на Трайчо Костов и неговата банда, взе следната резолюция:

1.Ние работниците от профорганизацията “Прислуга Прехрана” напълно удобряваме единодушно политиката и платформата на Народно
Демократичното ни Правителство в връска с предстоящите избори за народни представители и окръжни съветници.

2.На 18 Декемврий т.г. всички до един ще гласуваме за листата на О.Ф. с което ще манифестираме нашето единство и сплотеност под знамето на Отечественият фронт и под мъдрото ръководство на Б.К.П.

3.Присъединяваме нашите усилия към усилията на целия трудещ се български народ за изпълнение заветите и клетвата която дадохме пред нашия непрежалим вожд и учител ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, за по-скорошното построяване на социализма в нашата Родина.

4.Погнусени от предателската, шпионска дейност на Трайчо Костов и неговата мракобесническа клика, които са искали да хвърлят нашия народ отново в робство а именно като ни откъснат от великият Съветски съюз и държавите с народна демокрация и ни хвърлят в лапите на бесният и кървав империализъм посредством предателя изверг – Тито, искаме техното най-строго наказание – СМЪРТ.

5.Ще засилим нашата бдителност по места и прледприятия, като навреме скриваме и ликвидираме каквато и да било продажна, предателска и шпионска дейност, която цели да попречи и саботира Народното ни Стопанство и поставя под опасност Държавният ни Суверинитет.

6.Присъидиняваме се към общо подетата борба в световното работничество и прогресивният свят в борбата му за траен мир в света и против подпалвачите на нова война.

 1. В чест 70-годишнината на вселюбимият защитник и водач на цялото прогресивно човечество др.СТАЛИН, да изпълним предсрочно производствените си планове, с което ще ускорим предсрочното изпълнение на 5-годишният Народостопански план за поскорошното възстановяване и процъвтяване на Народното ни Стопанство и Индустрия. Да живее славният ОРТС – обидиняващ всички трудещи се в нашата страна които неуморно работят в полето на мира и демокрацията.

Вечна слава на нашият непражалим вожд и учител покойния Г.Димитров.

Да живее и пребъде героичната и славна Б.К.П.водачи и ръководитер на нашият народ.

Да живее великият водач и стратег на СССР, любимият вожд и учител на народите борещи се за мир и демокрация, на окйто на 21 Декемврий т.г. ще чествуваме 70-годишната на др.ИОСИФ ВИСАРИОНОВИЧ – СТАЛИН.

Напред към изборна победа с листата на О.Ф. на 18 Декември!

      За събранието:

132 16.ХІІ.49

14.ХІІ.1949 г.
гр.Хасково Другарю Прокурор,

Ние учениците от ІV-те класове при М.Г. гр.Хасково събрани на дружествено събрание, след като разгледахме двуличната, предателска и шпионска дейност на бандата на Трайчо Костов и на самия него, ги порицаваме и искаме най-строго наказание на него на бандата му - смърт.

        От събранието
      Председател на ІV-те класове при Х.М.Г.

/Георги Иванов Георгиев/

162 17.ХІІ.49

КУЛТУРНО ПРОСВ. ОРГАНИЗАЦИЯ
НА
ЦИГАНСКИТЕ МАЛЦИНСТВА
ГР.ВРАЦА

    ДО ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА Б.К.П. КОПИЕ
    НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ
    ФРОНТ
    ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА Н.Р.Б.

  РЕЗОЛЮЦИЯ

На 4 декември 1949 год. култ. Просветната организация на циганските малцинства в гр.Враца свикаха събрание на членовете си в връска с претстоящите избори за народни представители и окръжни съвети. Присъстваха всички членове на брой 100 члена. Др.Параскева Димитрова Асенова представителка на циганското малцинство в гратския народен съвет - Враца и изнесе обстоен доклад, за всенародното и вътрешно положение на страната, Разобличи докрайност Трайчо Костовщината в нашата страна като изслушахме докрай доклада с внимание ние одобряваме водената от нашето народно правителство политика. Ние порицаваме шпионската и предателска дейност на Трайчо Костов и неговата банда които с помоща на фашиския главорез Тито изказа визически да унищожат нашия вожд и учител др. Димитров, щото да върнат в страната ни позорното минало. Ние добре помним нашето минало и затова ще се борим с всички средства против шпионите и чуждите агенти от родът на Трайчо Костовци и Петко Кунинци в нашата страна.
Да живее славния изпитан в борбата Ц.К. на Б.К.П.
Да живее О.Ф. и народното правителство възглавявано от др.В.Коларов.
Да живее вождът и учителят на целото прогресивно човечество др.Сталин.
Напред към 100% победа в изборите на 18 декември.

      За събранието:

/Д.Асенов/

102 19.ХІІ.49

    ДРАГИ ДРУГАРИ,

Ние младежите, членове на Д.С.Н.М. село Козирог Габровско, днес на 10.12.1949 година на събрание изслушахме доклада за деянията на Трайчо Костов и неговата банда за спъване развитието на нашата страна и откъсването и от Съветския Съюз от страните с народни Демокрации и с това от лагера на мира. Ние чухме, че Трайчо Костов още след 9.9.1944 година се заема с организирането на заговор, който да свали народното правителство и го замени с престъпното под ръководството на Трайчо Костов вярно на англоамериканците и техния лакей Тито.
Тая заговорническа група начело с Трайчо Костов е въвела редица вражески прояви в народното единство с цел да се подрони иканамиката на нашата страна. Ето как сега нашето стопанство се намира в ръцете на народа и се нуждае от здрава организация за произвеждане на блага, за задоволяване нуждите на трудещите се, тия народни врагове са внасяли дезорганизация в работата на народното стопанство.
И сега когато за построяването на социализма в нашата страна ни е тъй необходим Съветския Съюз, неговата братска помощ, Трайчо Костов е искал да ни откъсне както от него така както е откъсната Титова Югославия ни поставят под зависимост на англоамериканския империализъм.
С знанието на англоамериканското разузнаване Трайчо Костов се свързва с предателите на Югославския народ и се спуразумели с присаиденяването на България с Югославия и преди всичко на Пиринския край към Югославска Македония. Виждайки силата и решително поетия път на нашия народ, пътя на мирното строителство, на социализма, на все по-тъсна дружба с Съветския Съюз и привържениците на лагера на мира сплотени под знамето на могъщия Отечествен фронт и ръководството на Б.К.П. вдъхновявани от своя вожд другаря Димитров.
Трайчо Костов и неговата банда стигнаха до там да унистожат физически нашия учител и вожд др.Георги Димитров затова че той и българския народ не разрешиха присъединяването на България към Титова Югославия и че не позволи на Тито да си играе с правата на нашия народ.
Ние се възмущаваме пред мисълта на Трайчо Костов и неговата банда за физическото унистожение на нашия любим учител и вожд другаря Димитров за лишаването на нашия народ от националната независимост и откъсването ни от лагера на мира начело с Съветския Съюз.

ИСКАМЕ НАЙ-СТРОГО НАКАЗАНИЕ ТАКОВА КЪКВОТО ЗАСЛУЖАВЪТ ПРЕДАТЕЛИТЕ И ИЗМЕННИЦИТЕ НА СВОЯ НАРОД КАТО БАНДАТА НА ТРАЙЧО КОСТОВ.

20 7.ХІІ.49

Днес събрани на махленско заседание І-ви блок ІІ тройка 22 район. Като изслушахме обвинителния акт на Главния прокурор за извършените престъпления от шпеонина? На Тито и предателя Трайчо Ксотов и кликата му, която сега е на подсадимата скамейка. Съвещанието биде зълбоко възмутено от делата на предателите, за което иска най-строго наказание да приложи съда.

/три подписа/

344 5.ХІІ.49

  РЕЗОЛЮЦИЯ

Днес 30 ноември гр.В.Търново служителите при В.Търновския затвор при В.Търновския затвор на извънредно събрание след като прочетохме обвинителния акт против Трайчо Костов и неговите съзаклятници за провежданата от същите противонародна продажническа и шпионска дейност гласувахме следната резолюция:

1.Порицаваме престъпната антинародна дейност на народните врагове Трайчо Костов и неговата шайка.
2.Одобряваме решението на Народното правителство за съдене на Трайчо Костов и съзаклятниците му.
3.Искаме да се наложи на същите смъртно наказание.
4.Обещаваме, че винаги ще бъдем на поста си в издирване и унищожаване на народните врагове.

          НА СЪБРАНИЕТО,

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                /Ив.П.Иванов/
            СЕКРЕТАР:

/А.Живков/

295 София
Върховният Народен съд
Копие:Редакцията на в.”Раб.дело”

Работниците и служащите при Държавен Спиртен Монопол Неврокоп след като изслушахме обвинителният акт за изваршеното предателство от наемниците на капитализма Трайчо Костов и компания ние сме съгласни с така изнесеният обвинителен акт и настояваме за смъртно наказание на предателите на Македонският и българския народ.
Обещаваме, че ще заострим още повече бдителноста си и нека да не позволим на нашата южна съседка врагът да сее омраза сред нашият народ. Обещаваме, че на 18 декември в денят на изборине ще нанесем на врага такъв удар, че да не посмее вече да пуска своята отрова всред българският и македонски народи.

            От събранието

Тодор Папалезав

121
Профорганизация на продоволствените
работници и служители
при ДСМ клон 70
№35
Силистра, 17.ХІІ.1949 год.
До Върховниясъд на Н.Р.България
София
До Околийския Синдикален съвет
Т у к

Другари,
Приложена изпращаме Ви резолюцията на Профорганизацията на продоволствените работници и служители при Държавния спиртен монопол клон 70 Силистра, взета в заседанието й на 17 декемврий т.г. в връзка с одобрение на справедливите присъди над предателската, шпионска и саботьорска банда на Трайчо Костов, произнесени от Върховния съд на Н.Р.България на 14.ХІІ. т.г.
Приложение: Една резолюция.
          Председател:
              /Иван Градинаров/
          Секретар:
              /Любен Златаров/

––––––––––––––––––––––––––––––––– РЕ ЗО Л Ю Ц И Я

Днес 1.ХІІ.1949 год. работницине и служителите при Държавния спиртен монопол гр.Силистра, събрани на общо събрание след като изслушахме информацията за присъдата над предателската, шпионската и саботьорска банда на Трайчо Костов, произнисима от Върховния Съд на Н.Р.България на 14.ХІІ т.г.
Решихме:
1.Напълно одобряваме изпълнената присъда над ръководителя на бандита, шпионина и предателя на Българския народ Т.Костов.
2.Одобряваме произнесените присъди над останалите шпиони, предатели, саботьори от бандата на Т.Костов.
3.Обещаваме да водим непримирима борба срещу враговете, шпионите и предателите на българския народ.
4.Ще бъдем верни на Съветския Съюз и др.Сталин така както ни беше учил? Др.Георги Димитров.
5.Ще гласуваме всички до един с листата на О.Ф. с което ще смажем вътрешната и външната реакция.

6.Под ръководството на Б.К.П. и знамето на О.Ф.напред към пълна изборна победа на 18 декемврий т.г.
Да живее Б.К.П. и нейния Димитровски Ц.Комитет.
Да крепне дружбата ни с Великия Съветски Съюз и страните с народна демокрация.
Да живее нашият учител и вожд, учителят и вожда на цялото прогресивно човечество др.СТАЛИН.

    Профорганизация на продоволствените         работници и служители при
    Държавния спиртен монопол - Силистра.  

––––––––––––––––––––––––––––––148 14.ХІІ.49

    Резолюция

Днес на 7 Декемврий 949 г., служителите при Седмична детска градина “Ани Вентура” свикани на Общо събрание, след като изслушахме доклада на секретаря на Софийското проф.д-во на Здравните хигиенич. Р-ци за предателската противонародна дейност на Трайчо Костов и неговата клика, решихме:
1/Отвращавайки се от продажничеството на Трайчокостовци, ние ги заклиняваме и искаме от Народното правосъдие, техното справедлино, но сурово наказание.
2/Ние благодарим на Ц.К.Б.П. и народното правителство на О.Ф. за проявенато от техна страна голема бдителност с което спасиха националната ни независимост.
3/Обещаваме да се грижиме за децата на трудящите се така, че да осигурим спокойното отдаване на родителите им на творчески и градивен труд.
Да живее Димитровския Ц.К.Б.К.П.
Да живее народното правителство на О.Ф. начело с продължителя на делото на Димитров др.Васил Коларов.
Да живее дружбата между всички народно-демократически страни начело на великия Съветски Съюз.

София, 7.ХІІ.46 /грешна година/ Секретар:


108 19.ХІІ.49

        До Централния Комитет на Б.К.П.
        Националния Съвет на О.Ф.
        Министър Председателя - д-ря Васил
        Коларов и до Върховния Съд.
          София

  Драги Другари,

Жителите на селата: Пет-могили, Никола Козлево, Цани Гинчево, Каравелово, Красен-дол, Векилски, Червенц и Радан -войвода събрани на Сталинов предизборен митинг на който говори Кандидата член на Ц.К. на Б.К.П. и прославения партиен командир и Генерал Другаря СЛАВЧО ТРЪНСКИ, Ви изпращам сърдечни и борчески привети, като изказваме благодарност на Вашето мъдро ръководство по пътя на социалицма.
Ние които през 1923 година с оръжие в ръка се вдигахме и се бихме с шпик-командите на цанковата банда и които сме стояли на борчески позиции пазейки ревулиционните ……ции на нашия народ, сега от дъното на душата си се възмущаваме от предателското дяло на Трайчо Костовата банда. Настояваме за смъртно наказание за Трайчо Костовата банда.
И сега когато се касае за бъдещето на нашата страна в чест на 70 годишнината на най-Великия човек на земята, нашия вожд и учител Другаря СТАЛИН, ние обещаваме да се явим единни в изборите на 18 Декември и гласуваме за нашата национална независимост за МИР И СОЦИАЛИЗЪМ.

От митинга

84 ДО
ВЪРХОВНИЯТ СЪД НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

        СОФИЯ  

Трудящите се селяни, седянки, младежи и девойки на село Хайредин събрани на Общоселски предизборен митинг, след като изслушаха дълбоко поучителното слово на Народният Генерал Др.Фердинанд Козовски, за предателското дело на шпионската банда на Трайчо Костовци Заявяваме:
1/ние сме дълбоко възмунети от гнусното предателство на Трайчо-Костовци чиито коварни планове целят да откъснат нашата страна от Великото семейство на мира и социализма от Братският С.С.С.Р. който ни освободи и закриля - Да предадът на българският народ под робство на Англо-Американските Империалисти и техните Титовски агенти.
2/Сплотяваме се още по-крепко под знамето на О.Ф. с твърди стъпки по ръководството на героичната Б.К.П. 
Неуклонно ще следваме пътя който ни посочи Др.Г.Димитров за изграждане на социализма в нашата страна.
На 18.ХІІ.1949 г. с единодушната подкрепа на О.Ф. и Б.К.П. Ние ще нанесем нов мощен удар на международната и вътрешна реакция.
3/Ние настояваме пред върховният съд на Републиката да бъде суров и безпощаден към Народните предатели и Англо-Американските шпиони които подготвяха ново робство на нашият народ! Ние искаме СМЪРТ на презрените шпионски предатели.

За митинга: Божин Ив.Джурджов


380 5.ХІІ.49

До Главния прокурор на републиката - София

копие:До Националния съвет на О.Ф. – София
копие:Централния Комитет на Б.К.П.
копие:До Редакцията на в.Работнически дело
копие:До Редакцията на в.Отечествен фронт
копие:До Околийския комитет на О.Ф. гр.Г.Оряховица

    РЕЗОЛЮЦИЯ

Днес 2.Декемврий 1949 год., ние комунистите от първичната низова организация с.Калтинец,Г.Оряховско сесъбрахме и разгледахме шпионската и вредителска дейност на Трайчо Костов и кликата му.
С чувство на дълбока погнуса и презрение, ние наказваме нашето безгранично възмущение от пъклените замисли и дела на тази банда от ръководни постове в нашата партия и от там да съботира провежданата от правителството политика на разгромяване на реакцията и за построяване на социализма в нашата страна. Сега, когато целия български трудящ се народ е запретнал ръкави и с пот на челото стри своето слънчево бъдаще намериха се подли предатели, които намериха за най-удобно да свият змийското си гнездо в сърдцето на нашата партия от там да извършват своята подривна дейност. Тия изверги не се поколебаха да станат оръдия на вътрешната и международна реакция и да подадат ръка на Бялградските палачи: Тито, Кардел, Ранкович и Джилас, с които подло са подготвяли покушение срещу живота на нашия любим учител и вожд - др. Димитров, и откъсването на Пиринска Македония с оглед присъединаването и към щурмовия отряд на империализма - фашистка Югославия.
Дълбоко ни радва факта, че нашия димитровски ЦК, съумя навреме да разкрие пъклените замисли на предателската трайчокостовска шайка и с това нанесе погром върху плановете на вътрешната и международна реакция. Тази наша победа е толкова по-ценна, защото тя укрепва още повече световния лагер на мира и демокрация.
Разкритията, които се направиха в връзка с това подло предателство идват тъкмо на време за дани покажат, как хитро и замаскирано действа врага, как умело се промъкна в партията ни и от там върши невъобразими предателства и саботаж.
Ние комунистите от с.Калтинец, Г.Оряховско, заявяваме, че вземаме поука от това, и обещаваме да засилим нашите редове чисти от вражески и кариеристични елементи и да не позвалим на врага дори и опит да направи за вредителство и заговор особено сега в периода до предстоящите избори.
ИСКАМЕ от нашата партия и правосъдие да бъдат безпощадни към народните предатели и да приложат върху тях най-сурово действащите в страната закони.
Удобряваме решенията на Коминформ бюро, които са предназначени да спомогнат за масовизиране и активизиране борбата на трудящите се от цял свят против подпалвачите на нова световна война, за установявяне на траен мир.

За събранието:

4
До Другаря
Председател на Върховния съд
на Републиката
София

На младежко събрание състояло се на 11 декември т.г. в село Ново село околия Котелска бе изнесен обвинителният акт на презрения предател на родината Трайчо Костов и неговата банда Обвинителният акт бе изслушан с голямо внимание от присъствуващите членове, които възмутени от предателската постъпка на тая шпионска банда заявиха:”Презирайки от дъното на сърцето си предателите на родината, ние не можем да не констатираме, че шпионите въпреки че бяха в редовете на работническата класа - те действително произхождат от нея. Какъв комунист ще бъде шпионина Стефанов на който родителите му са притежавали 4000 дка земя и той през целия си живот не е почувствувал нужда от нищо, а е живял в охолство. Такива хора като него не могат да бъдат истински комунисти и за тях няма и не може да има място в редовете на партията.
Мразим и презираме Т.Костов и неговата предателска банда и ще се борим за пълното унищожаване на предателите и шпионите.
Ние виждаме още залога за построяване на социализма у нас и нашето свободно съществуване в ненарушимата ни дружба с Съветския съюз, затова искаме най-строга присъда на презряната шпионска банда начело с Трайчо Костов, като обещаваме, че ще сплотим още по тясно в редовете на нашия любим Димитровски съюз, че всички до един ще гласуваме на 18-ти декемврий с бюлетена…..
Днес на 2.ХІІ.1949 год. портиерските лаботници от град София свикани на общо събрание изслушахме доклада за подлата и предателско дейност на изменика и полицейския провокатор Трайчо Костов и неговата банда и с голямо възмущение и желание, той и съмишлениците му да получат сурово и дправедливо наказание.
Няма вина по -голяма от тая да потъпчеш кръвта на хилядите убити от фашистките пабачи герои за свободата на нашия народ и през неговото желание да построи за себе си щастлив живот в социалистичедска България, да подадеш ръка на кървавата от пресна човешка кръв ръце на подпалвачите на нова война.
Тази гнесна банда, която си беше поставила за цел да унищожи физически ръководителите на нашия народ и преди всичко нашият покоен и незабравим вожд и учител другаря ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, да откъсне нашия народ от дружбата с великия СЪВЕТСКИ СЪЮЗ и страните с народна демокрация и да ги присъидини към лагера на империализма.
Такова престъпление заслужава най-голямото наказание и ние искаме то да им се наложи.
Ние изказваме нашата голяма благодарност към нашия славен ДИМИТРОВСКИ Ц.К. на Б.К.П. който проявява голяма бдителност и зорко пази народната свобода от хищтната националицтическа ръка.

Ние портиерските работници обещаваме, че ще засилим още по вече нашата бдителност и не ще допуснем нито един враг между нашите редове.

136 16.ХІІ.49

    Другари

Ние членовете на С.Б.П.Ф. при шивашката кооперация гр.Толбухин посрещаме с дълбоко възмущение делата на Трайчо Костов и неговите сподвижници, които са се продали изцяло на Англо-Американския капитализам и целейки с това да преварнат България в колония на фашизма и пречат в изграждането на социализма в нашата страна. Съм такива предатели ние сме и ще бъдем безпощадни като искаме смъртно наказание.
Ние стоим здраво зад Отечествения фронт като обещаваме, че ще затегнем още повече нашите редици и ще бдим и биеме врага от кадето и да идва той.

13.ХІІ.1949 от С.Б.П.Ф. при шивашката кооперация гр.Толбухин

147 16.ХІІ.49
До др.Главния Прокурор
на Народна Република България
и др.Председателя на Върх.Съд

  Другари,

Днес 14.ХІІ. 1949 год. село Драгоман на организационното събрание на местната ни партийна организация на Б.К.П. След като се изслуша доклада на др.секретара на партийната ни организация на правителствената политика от шпионина и предателя на Българския народ и независимоста на Народната ни Р.България - Трайчо Костов и неговата банда.
Единодушно се взе следната резолюция: членовете вземайки предвид огромните престъпления на Трайчо Костов и неговата банда извършени срещу Българския народ и замислите за сваляне Народното правителство възоглавявано от непрежалимия учител и вожд на Българския Народ др.Георги Димитров и за предаване народа и независимостта ни на агента на империализма предателя Тито.
Събранието ни настоява, че смърта ще бъде малко наказание на такива предатели.

За събранието:
      Председател:

Секретар:

137 16.ХІІ.49

          До Главният Прокурор
          на Народната република
          България

Първичн. парт.организация Б.К.П. с.Лозен, околия Старозагорска на събранието си станало на 9.ХІІ.49 год.узна с погнуса и неизразимо отвръщение за подлото предателство на Трайчокостовската банда, която е целяла да онищожи свободата и независимостта на нашата родина, да ни отнеме слънцето и въздуха - нашата братска дружба с великият Съветски съюз, да разруши у нас великото дело на др.Г.Димитров, да почерни нашето щастие и светло бъдаще прие следната

      Резолюция
1/Обещаваме да проведем широка разяснителна работа за разобличаване гнусните стремежи на предателите - Трайчокостовци и за изкореняване и унищожаване на змийското им гнездо.
2/В чест на 70 годишнината на Др.Сталин и изборите, ще вземем най-голямо участие във всички обществени инициативи и мероприятия.
3/Обещаваме да бъдем бдителни и осигурим победата в изборите.
4/Ние ще изпълним заветите на нашият незабравим учител и вожд Др.Г.Димитров.
5/Ние заставаме на фронта мира, начело с първия борец великият Сталин - наш вожд и учител.
6/ Ше държим високо знамето на безгранична обич и признателност към великият братски Съветски съюз
7/Като изказваме своето презрение към шпионите и предателите, настояваме за сурова и безпощадна присъда над тях!

          От събранието:

…………………………………………………………………………………………

156 14.ХІІ.49

      РЕЗОЛЮЦИЯ

Ние, работниците и служителите от МТС “ГЕНЕРАЛИСИМУС СТАЛИН” гр.Каварна, днес 8 декември 1949 год.събрани на протестно събрание против шпионско-предателската банда Трайчо Костовци, след кано изслушахме доклада за обвинителния акт, единодушно гласуваме следната резолюция:
1/Искаме строга и безжалостна присъда за народните врагове от шпионската банда на Трайчо Костовци, които са готвели откъсването на нашата страна от лагера на мира и демокрацията и предаването и на англоамериканските империалисти в лицето на Тито.
2/Заявяваме пред ЦК на БКП и НС на ОФ, че стоим здраво на позициите за вечна дружба с могъщия Съветски съюз и страните с народна демокрация.
3/Обещаваме в чест на 70 годишнината на нашия патрон, великия Сталин, да преизпълним производствения план, и да работим с всички сили сплотени под знамето на ОФ и ръководството на БКП на пълна всенародна победа в изборите на 18 Декември т.г.

      От събранието

Председател:Димитър Панайотов Михайлов

1 11.ХІІ.1949 год. с.Маточина ок.Свиленградска

    Резолюция

Днес на 10.ХІІ.1949 год. ДСНМ с.Маточина провеждайки своето редовно сабрание се занима с разглеждане на обвинителния акт срещу предателя на Българския народ Трайчо Костов. След разглеждане на обвинителния акт сабранието бе възмотено от предателската и шпионска дейност на Трайчо Костов и неговите съратници и реши:
Тъй като Трайчо Костов с своята шпионска дейност е пречил на нашто бригадирско движение без което е немислимо възходат ни към социализъм. Така също той е пречил на дружбата ни с СССР без която дружба е немислим нашият прогрес.
Сабранието бе възмотено от зверското отношение на Трайчо Костов с замисленоста му за убийството на нашия вожд и учител др.Димитров.
Имайки предвид политиката на Трайчо Костовсабранието еска най-безпощадно наказание на предателя а имено смърт. Защото между нас няма място за предатели и шпиони.

Съобразявайки се с шпионската дейност на Трайчо Костов ний няма да позволим врагът да се шири а ще се борим с всички сиб(ли за нашата свобода и независимост, за окрепване на нашата дружба с великият Съветски съюз, за…..фронта на мира, демокрацията и социализма начело с великият Сталин.

27 15.ХІІ.49
До
Върховния Съд
София

    Телеграма

Днес 4.ХІІ.1949 год. жителите на с.Маточина на общо селски събрание с възмущение изслушаха обвинителния ак на Трайчо Костов, кйто е искал да тласне Българския народ в лагера на империализма и го върне към мрачното минало. Ние жителите на с.Маточина искаме смърт на такива предатели.

          Председател:

          Секретар:

Член:

352 5.Х–.49

  Радиограма

        До 
      Главния Прокурор на Република България

Ние, служителите при /ДС/ Пловдив свикани на събрание по повод обвинитилния акт срещу предателя, шпионина и вредителя Трайчо Костов и неговата банда, след изслушване на доклада изнесен от др.Началник Илчев, изразяваме нашето презрение и погнуса от пъклените планове и искаме най-настоятелно смърт за агентите на англо-американците Трайчо Костовци.
Заявяваме, че ще работим неуморно за повишаването нашата бдителност и квалификация за да може по-лесно и навреме да откриваме и унищожаваме трайчокостовци и др.врагове на нашия народ и нашата партия, ще бдим за чистотата на нашата партия, стоим здраво зад нашата Благоево-Димитровска партиа и нашия Ц.К.
Ще браним единството на нашия народ, съюза с народните демокрации начело с великия Съветски съюз.
Да живее нашия и на цялото прогресивно човечество вожд и учител др.Сталин.

            За събранието: Трайчев

Пловдив

155 14.ХІІ.49

    Резолюция

Днес на 5-й декемврий 1949 год. ние земеделските стопани и стопански събрани на общо редовно събрание след като изслушахме доклада за изборите вътрешното и външно положение на нашата стпана от др. сек. на М.З.П.З. Ние земеделските стопани и стопанки обещаваме, че както изпълнихме посевния план 100 на 100 така също обещаваме че ще доизпълним есената дълбока оран и ще гласуваме 100 на 100 с листата на О.Ф. в пристоящите избори с което ще помогнем за по-бързото построяване на социализма в нашата страна.
Ние земеделските стопани и стопанки искаме най-строго наказание на предателя Трайчо Костов.

От събранието.

22 13.ХІІ.49
Околийско д-во “Инвалид”
На пострадалите от войните и фашизма
гр.Кюстендил До Ц.К. на Б.К.П.
Копие: Н.С. на О.Ф.
Копие: Ц.С. на постр. От войните
и борбата против ф-ма
Копие: Ц.С. на Трудовите инвалиди
Копие: Върховния съд на Н.Р.Б.
София

Днес 11.ХІІ.1949 год. пострадалите от войните и в борбата против фашизма съвместно с пострадалите на трудовия фронт, събрани на очщо предизборно събрание след като изслушахме изчерпателния доклад на др.Асен Бояджиев член на Ц.С. на О.Р.П.С. на тема “ Изборите на 18.ХІІ.т.г.външно и вътрешно положение, Тито и Трайчо Костов - предатели на работническото движение,
      ЗАЯВЯВАМЕ
1.Изпитали най-добре ужасите от войната и имайки предвид че О.Ф. е решително на фронта на мира и демокрацията, всички до един ще дадем гласа си за О.Ф.
2.Ще гласуваме за О.Ф. защото правителството на О.Ф. е в тясно сътрудничество с С.С.С.Р. - единствения пазител на мира и демокрацията и страните с народна демокрация и стои на страж на мира.
3.Порицаваме предателската дейност на Трайчо Костов и настояваме за най-строга и справедлива присъда подобаваща за шпионите, предателите и вредителите на народа си.
- Да живее великия миротворец пазител на човешките праве и свободи др.Сталин.
- Привет на Ц.К. на Б.К.П.
- Да живее О.Ф. - да живее Българския народ и пострадалите от войните и в борбата против фашизма.
Напред към пълна изборна победа на 18.ХІІ.т.г. с листата на О.Ф.

За събранието: Павел Грозданов

133 16.ХІІ.49
До Ц.К. на Б.К.П.
До Н.С. на О.Ф.
До Главния Прокурор на Републиката
До Ц.Р. на ОЗПС – Цар Калоян 21
Копие:До Редакцията на В.Земеделска Защита
-ул.”Цар Освободител” 20
София

    РЕЗОЛЮЦИЯ

Днес на 5.ХІІ.1949 год в с.Лясково - Девинско членовете на Местното Земеделско Професионално Сдружение събрани на предизборно събрание на което бе изнесен доклад. Какво донесе О.Ф. на селяните и бе разяснен въпроса с Трайчо Костов и неговата банда, в връзка с тяхната подла и предателска роля която са играли в нашия политически и стопански живот.
По този случай изказваме нашето възмущение и презрение към шпионите и предателите.
Заявяваме че стоим здраво зад гранитния Ц.К. на калената в борбите и славна Б.К.П. и ще следваме неутклоно нейната генерална линия начертана от покойния наш учител и вожд др.Г.Димитров.
Удобряваме водената от нашето правителство външна и вътрешна политика и ще работим неуморно за нейното осъществяване, за пълното построяване на социализъма в нашата страна.
Ще работим неуморно за още по-голямо укрепване на Българо-Съветска дружба и ще подемем с още по-голям жар борбата за мир срещу подпалвачите на нова война - англо-американските империалисти.
Обещаваме, че в чест на 70-годишнината на др.Сталин, ще се явим до един да гласуваме с листата на О.Ф. с което ще нанесем окончателен удар на нашите врагове и зашеветяващ удар на международната реакция.
Обещаваме да засилим още повече бдителността и ще пазим южната ни граница от посегателствата на гръцките монархо-фашисти.
Събранието презира Трайчо Костов и неговата банда, като врагове и предатели на нашия народ, с което са целели да откъснат нашата страна от лагера на демокрацията и социализма начело с Великия Съватски съюз и да ни направят роби на англо-американските империалисти.
Ние настояваме щото шпионите и предателите да бъдат най-тежко и справедливо наказани, за да възтържествува правдата на социализма.

За събранието:

286 Служители по горите – гр.Неврокоп

    РЕЗОЛЮЦИЯ

Днес на 30 ноември 1949 год., горските служители в гр.Неврокоп, събрани по случай процеса на предателската Троцкистко-шпионска груха на ТРАЙЧО КОСТОВ, агенти на Американския империализъм, взе следната
    РЕЗОЛЮЦИЯ
1/Англо Американските имприалисти в стремежа си да запазят своето световно господство включително и в България, особено след провала на техната политика след втората световна война отпочнаха отрано да вербуват техни агенти в това отношение в всички Демократични страни; 
2/Като верно тяхно оръдие в това отношение се явиха:Тито в Югославия, Лаз-Лорайк в Унгария, в нас Трайчо Костовци - предатели на интересите на собствения си народ срещу Американското злато.
3/Трайчо Костовци не се спряха през нищо в своята предателска политика и с различни саботажни мерки и действия целяха да хвърлят наново в престъпните лапи на Англо-Американците нашия народ.
4/Титовци се явиха като най-послушното оръдие на Англо-Американските империалисти за постигане пъклените им цели на Балканския полуостров, като спекулираха най-коварно с Македонския въпрос - присъединяването на Пиринска Македония към Югославия.
5/Нашия народ от Пиринска Македония и населението от Неврокопска околия дълбоко се възмущава от предателската и шпионска дейност на Тито и Трайчо Костов и заявява, че ще следва неотклонно начертания ни правилен път от безсмъртния вожд другаря Георги Димитров.
6/Целия наш народ в лицето на Централния Комитет на Б.К.П. държи високо знамето на вечна дружба с великия Съветски Съюз и страните с Народна Демокрация и ще брани с всички сили независимостта на нашата родина.
7_В настоящите избори, ние горските служители ще употребим всички усилия за пълната победа на Отечествения фронт, за нанасяне на още по-голям съкрошителен удар на Англо-Американските империалисти и ще докажиме, че ведно с целия Български народ ще стоиме здраво на страната на Анти-империалистическия блок ръководен от великия Съветски съюз начело с гениалния учител и вожд на цялото прогресивно човечество другаря Сталин.
Позор и презрение на Трайчо Костовци и настояваме за тяхното смъртно наказание, като върли предатели и врагове на нашия народ.

За събранието:

299 5.ХІІ.49
Поверително
Екз. №

София - Гл.Прокурор на НР България

Приложена изпраща Ви се резолюция приета на облщо -полкови митинг.
Приложение: резолюцията.
№21/2 декември 1949 год - Плевен

      Секретар БКП при Поделение 9120

Поручик: /Филипов/

298 РЕЗОЛЮЦИЯ

Днес 1 декември 1949 година в 17.00 часа, по случай публикуването на обвинителния акт на предателите начело с Трайчо Костов в поделение 9120 в Плевен се състоя общо-полкови митинг.
След изслушване на кратко слово по предателската дейност на Костов и неговите съучастници, чиновете от поделението приеха следната резолюция:
1.Заклеймяваме предателската дейност на Трайчо Костовата банда.
2.Изказваме нашата голяма благодарност на Димитровския Ц.К. на Б.К.П. за проявената бдителност.
3.Обещаваме, че ще увеличим нашата бдителност по отношение на враговете.
4.Обещаваме, че в предстоящите избори ще гласуваме до едни за листата на О.Ф.
5.Ще укрепваме и разширяваме дружбата с Великия СССР.
6.Обещаваме, че ще се подготвим в нашата военна наука, като отлични бойци и командири и ще бъдем в боева готовност всяко време да защитим независимостта на нашата социалистическа Родина.
7.Искаме смъртна присъда на предателите, начело с Трайчо Костов
  Да живее Ц.К. на Б.К.П.!
  Да живее Ц.К. на В.К.П./б/!
  Да живее вожда и учителя на трудящите се от целия свят другаря Сталин!

1 декември 1949 год. - Плевен 

          За митинга: /Филипов/

––––––––––––––––––––––––––––––––––277
Резолюция

На 6.ХІІ.1949 жителите от квартал №2 се събраха на махлянско съвещание като изслушахма доклада на кварталния отговорник и разбрахме за гнусните дела на Трайчо Костов и неговата банда.

    Решихме:
Искаме вечна и неразделима дружба с великия Съветски съюз начело с др.Сталин. Искаме смъртна присъда на Трайчо Костов и неговите съюзници и на всички които протягат ръка против народната ни власт.
Заявяваме, че ще дадем гласовете си 100% за народната О.Ф. власт.
Обещаваме, че ще изпълним 5 год. народостопаски план с 100%.
Обещаваме, че ще крепим и пазим единството на О.Ф.
  Смърт на предателите,
    свобода на народа.

За събранието:

6.ХІІ.1949 год.

276 До ОК.Б.К.П. гр.Карнобат
копие: Ц.К. Б.К.П.
Министерския съвет
Главния прокурор на Н.Р.Б.
гр.София

  Резолюция

Днес 7.ХІІ.1949 год. , членовете на низовата партийна организация Б.К.П. с.Глумче, се събраха на извънредно организационно събрание. Другарят секретар Лозю     стов, изнесе доклад за изнесеното обвинение на Трайчо Костов и неговата банда. След като изслушахме доклада по извършените престъпления на Трайчо Костов и цялата предателска клика, спрямо Българския трудящ се народ, предизвика всред всички партийни членове на организацията дълбоко възмущение и гласувахме единодушно следната резолюция с която искаме най-строгото и сурово наказание на предателите и шпионите Трайчо Костовци от Българския народен съд. Единодушно одобряваме ……….на Ц.К. на Б.К.П. и народната власт Отечествения фронт, за подвеждането им под отговорност Трайчо Костов.
Ние всички заявяваме, че ще работим още повичи за укрепване на мира, и задълбочаване връзките с братския Съветски съюз, който бди като верен страж на мира. Поетите обещания в чест на изборите на 18.ХІІ.за народни представители и окр…………………………………………..

330 РЕЗОЛЮЦИЯ

Днес 1-ви декември 1949 г. всички войници, подофицери , офицери, чиновници и работници от летищния гарнизон Ст.Загора, събрани на протестен митинг срещу престъпната и шпионска дейност на Трайчо Костов и неговата банда след като изслушахме доклада на др.поручик Младенов напълно удобряваме и безрезервно подкрепяме обвинителния акт на главния прокурор на НРБ. С голямо възмущение и едва сдържан гняв ние порицаваме и осъждаме предателя и шпионина Трайчо Костов и неговата банда и искаме по-скорошното техно най-тежко наказание.
Затова че Трайчо Костов още през 1942 год- е бил свързн с полицията и е издал ЦК на БКП и неговите членове за борба против фашизма. Трайчо Костов, Иван Стефанов и Никола Павлов са организирали нелегален център и организация срещу народната власт и БКП с цел дза ги унищожат и заграбят властта в свои ръце.
Трайчо Костов, Павлов, Стефанов, Начев и тяхната банда са извършили вражеско действие в народната стопанство на България с цел, да подкопаят икономическите устои на народната власт.
Трайчо Костов и неговата банда са влезли в тайни престъпни връзки с фашистката клика на Тито с цел, да се отнеме свободата и независимостта на България и се присъедини към Титовата клика.
Трайчо Костов и неговата шпионска банда с помощта на кликата на Тито са замисляли физическото унищожение на вожда и учителя на българския народ др.Димитров.
Трайчо Костов и неговата предателска банда са работели за откъсването на НРБ от СССР с цел да я хвърлят в ръцете на империализма. Затова, че те са станали жалки пионки в ръцете на американския империализъм и предатели на своя собствен арод и неговата свобода,ние искаме тяхното най-тежко, най-голямо наказание, искаме смъртна присъда.
Няма място в нашата страна на предателите шпиони и враговете на народа дори и в затворите.
Другари, искайки смъртната присъда на Трайчо Костов и неговата банда ние Ви заявяваме и обещаваме, че още по-здраво, още по-крепко ще се сплотим около нашия болшевишки ЦК, не ще допуснем никакво раздвоение и разцепление всред партията и народа и още по-смело, още по-решително ще водиме борбата срещу враговете на народа външни и вътрешни.
Ние първи ще срещнем със стоманените си гърди всеки който се опита да наруши спокойния и мирен труд на нашия свободолюбив народ и да отнеме неговата свещена свобода.
Ние ще водим борбата против всички подпалвачи на нова война докато напълно ги унищожим за да изградим здрав и траен мир за народите в света.
В предстоящите избори ще дадем своя глас за листата на ОФ, ще избелем истинско народно събрание което ще води нашия народ напред към построяването на социализма в нашта страна.

За нас дружбата със Съветския съюз е най-светото нещо, защото тя ни е необходима както са ни необходими слънцето и въздуха затова ние ще я пазим като зеницата на собствното си око.

259 10.ХІІ.49

    ТЕЛЕГРАМА

          ДО ДРУГАРЯ ПРОКУРОР НА
            ВЪРХОВНИЯ СЪД
                софия

7.ХІІ.49 год

Членовете на Б.К.П. с.В.Левски - Търговишко, след като разгледахме делата на бандита Костов, искаме назабавно смъртната му присъда.

Б.К.П.

384 9.ХІІ.49
ДО ГЛАВНАТА ПРОКУРАТУРА
СОФИЯ

Околийския Комитет на С.Б.П.Ф.- Димитрово, като презира бандата предатели начело с Трайчо Костов, които с свойте подли и предателски деяния увредили на развитието на нашата Народна Република, подготвяли ….да хвърлят нашия народ в лапите на хищните империалисти, работили за връщането на черното фашистко минало и на мракобесието, НИЕ заявяваме: стоим здраво зад изпитания Димитровски Ц.К. на Б.К.П., Народното Правителство на О.Ф. начело с др.Васил Коларов за вечна и нерушима дружба с Великия Съветски Съюз под мъдрото ръководство на В.К.П./б/ и др. Сталин.
Ние искаме най-строго но справедливо наказание за бандитите и шпионите, които са демаскирани и изправени да отговарят пред Върховния съд на Републиката за тяхните коварни и предателски деяния.
Те ще получат всенародно презрение и на 18.ХІІ. в изборите за Народни Представители и Окръжни Съветници ще сразим и последните фашиски останки с бюлетината на Отечествения Фронт.
СМЪРТ НА ФАШИЗМАЫ СМЪРТ НА ПОДПАЛВАЧИТЕ НА НОВИ ВОЙНИ, 
СВОБОДА, МИР И ЩАСТИЕ НА НАРОДИТЕ!

            Секретар:

/Ив.Кирилов/

430 9.ХІІ.1949 г.

    Резолюция

Махленското събрание на ул.”Цар Петър” №16 на 20 ОФ район, ръководено от агитационата тройка Георги Казанджиев, Недка Тръпкова, Софийка Пеева, след разглеждане на обвинителния акт срещу агент-провокатора на англо-американския империализъм Трайчо Костов и неговата предателска клика, изказва своето дълбоко възмущение и негодувание против същите и иска смъртното им наказание.

ХІІ.1949 г. агитатор: помощници:

Ямбол


339 13.ХІІ.49

    Другарю Прокурор

Дружеството на Съюза на бойците против фашизма с.Яна ок.Новоселска, иска най-строго наказание на Трайчо Костов и неговата банда от шпиони и предатели на българския трудещ се народ.

9.ХІІ.1949 год. Смърт на фашизма
с.Яна Свобода на народа

            1.Секретар:

2.Председател:


390 Телеграма

            До Главния
            Прокурор на Република
            България
              София

Населението на с. Катраница Девинско, възмутено от престъпната дейност на Трайчо Костовската банда, настоява да се наложи най-тежкото наказание на същата, каквато заслужават шпиони и предатели - смърт.

          За събранието бе избрано бюро:
          1.Председател: Саврис Сараков
           2.Секретар: Стоян Ст.Калоянов
           3.Член: Селим Осм.Кехайов

/подписи/

395 5.ХІІ.49
Отечествен фронт До Главния Прокурор на
село Полатово, Пловдивско Народна Република България

  Днес 1 декември 49 г. жителите на с.Полатово свикаха на общоселско събрание за изслушване доклад за подривната дейност на Трайчо Костовци, настояваме пред Вас, пазителя на националния ни и държавен сувуренитет, да им дадете заслуженото наказание - СМЪРТ.

За събранието: Стефан Петров

172 5.ХІІ.49

    РЕЗОЛЮЦИЯ

Вземата на 1.ХІІ.1949 год. с.Дъбравино Провадийско на състоялото се общоселско събрание по повод разкритата българска троцкиска банда на Трайчо Костов и сие.
След изслушване на доклада по обвинителния Акт на Трайчо Костов от около 150 души взехме следната резолюция:
1.Подкрепяме заведеното дело срещу бандита Трайчо Костов
2.Настояваме Народния Съд да даде най-строги и сурови наказания на бандитите Трайчо Костов , Иван Стефанов и Сие.
3.Ние жителите на борческото село Дъбравино Провадийско ще продалжим заветите оставени ни от безсмъртния учител и вожд др.Георги Димитров и до един ще гласумваме за листата на О.Ф.
4.Обещаваме да стоим твърдо на позоциите на О.Ф. в подкрепа на мира и демокрацията с великия С.С.С.Р. и славния му вожд ИОСИФ ВИСАРИОНОВИЧ СТАЛИН.

За събранието: Ив.Богданов

165 5.ХІІ.49

    РЕЗОЛЮЦИЯ

Населението на с.Православен ок. Първомайска събрано на общоселско събрание на което др.Добри Делчев разясни предателската и шпионска дейност на Трайчо Костов и неговата клика, изказва своето дълбоко възмущение към предателите на народа Трайчо Костовци.
Изказваме своето признаниие към Димитровския Ц.К. на Б.К.П. за разкриването на тая шпионска мрежа, подготвяща заробването на страната ни.
Изказваме още по-голяма готовност за участие в изборите за народни представители и окръжни нар. съветници на 18 декември т.г. , готовност за изграждане на социализма в нашата страна и заякчаването на връзките с Великия Съветски Съюз.
Искаме най-сурово наказание за шпионите и предателите - врагове на народа и националната ни независимост.

За събранието:

171 5.ХІІ.49
ДО ГЛАВНАТА
ПРОКУРАТУРА НА Н.Р.
БЪЛГАРИЯ
СОФИЯ

    ТЕЛЕГРАМА

След като разгледахме на публично събрание престъпленията на Трайчокостовци, ние жителите на с.Мартиново Михайловградско, намираме, че няма и не е имало по.подли престъпници в наща история, искаме най-строгото им наказание - СМЪРТ ЧРЕЗ ОБЕСВАНЕ с което ще се удовлетвори желанието на нашия народ да се бори за построяването на социализма в наща страна.

От събранието.

166 РЕЗОЛЮЦИЯ

Работниците и служащите при Машино тракторска станция гр.Пловдив събрани на общо извънредно събрание на 30 ноември 1949 година в 12.30 след като изслушаха доклада на председателя на проф.организацията Георги Петров Георгиев по обвинителния акт на продажника Трайчо Костов и неговата банда, взема следната резолюция:
С нетърпение очаквахме денът в който ще бъдат поставени на съд гнусните дела на Трайчо Костовските бандити.
Изказваме възмущение за гнусната и продажна политика на Трайчо Костов и неговата банда.
Същевременно изказваме голямата си радост на ЦК на БКП в връзка с разкритието, което направи на Трайчо Костовската банда.
Засилваме още повече бдителноста и ще положим повече усилия за изобличаване вражеските елементи в нашата страна, като ще работим с всички усилия за изпълнение на есенната дълбока оран 100% и изпълнение годишния план и за бляскавата победа на 18 декември 1949 година в изборите за народни представители и окръжни съветници.
Обещаваме, че ще работим за още по-здрави дружелюбни връзки с великия Съветскси съюз.
Искаме за най-сурово наказание за продажника Трайчо Костов и неговата банда, които са работили за откъсването на нашия народ от Съветския съюз и присъединяване към лагера на империалистите.

СМЪРТ НА ВРАГОВЕТЕ НА НАРОДА!

            ЗА СЪБРАНИЕТО:

–––––––––––––––––––––––––––––––––173 До Главния Прокурор по обвинителния процес срещу Трайчо Костов
София

               Копие: Редакция “Работническо дело”

        Копие: Политбюро на Ц.К. на Б.К.П.
            София
        Копие: Редакция “Отечествен глас”
            Пловдив

Жителите на с.Дебър Първомайска околия събрани на многолюдно общоселско събрание след изслушване обяснениета на другаря Канев представител на О.К. на Б.К.П. гр.Първомай по обвинителния акт срещу Трайчо Костов, изказваме дълбоко своето възмущение от предателско-шпионската дейност на тоя върл Народен враг и неговите сподвижници.
Язвата се лекува с нож и ние искаме премахването на тая обществена язва без остатък.
Същевмременно изказваме сърдечни благодарности на Ц.К. на В.К.П./б/ и Ц.К.Б.К.П. за проявената от тях бдителност поради което Българския народ не изпадна в положението на Титова Югославия и монархофашистка Гърция.
Застанало безрезервно зад правителството на Отечествения фронт начело с Б.К.П. прогресивното гражданство на село Дебър ще покажем още един път на 18.ХІІ. на Трайчо Костовщината в наща страна, че място за виреене за нея тука няма.
Смърт, на предателите на народа.
Да живее Димитровския Ц.К. на Б.К.П.
Да живее вечно ненарушимата дружба със С.С.С.Р.
Да живее великия Сталин.

За събранието: М.Запрянов

…………………………………………………………………………………………

Българска Комунистическа партия До Главната прокуратура на
Околийски комитет Народна Република България
гр.Дряново София

      РЕЗОЛЮЦИЯ

Днес 30 ноември 1949 година ние работниците и служителите от жп. Работилница Дряново, на общо събрание - митинг след като изслушахме кратката информация изнесена от парт. Секретар др.Гитев по обвинителния акт за шпионската и предателска дейност на групата Трайчо Костов и тяхната пъклена замисъл за убийство на любимия наш вожд и учител др.Г.димитров.
Възмутени ние остро порицаваме тия изметнници на работническата класа, слуги на англоамериканските милиардели, предатели на българския трудов народ и искаме най-строгото им наказание.
Същевременно ние още по-плътно сгъстяваме нашите редици около Б.К.П. начело с Димитровския Ц.К. Изпълниме годишния производствен план за 11 месеца обещаваме, че ще изпълним до край заветите на др.Димитров. В изборите на 18 декември с пълната победа на ОФ ще заклеймим продажниците на нашия трудов народ. Ръководени от съветите на нашия вожд и учител, вожда и учителя на цялото прогресивно човечество ще построиме социализма-комунизма въпреки съпротивата на капиталистическите остатъци у нас и апетитите на империалистите от вън.

            За събранието: 

/Демирев/

391 5.ХІІ.49

      Телеграма

До Главната прокуратура на Народна република България.

Днес на 1.ХІІ.1949 год. жителите на с.Китен, Проводийско събрани на обща селско събрание, след като изслушахме доклада на др. Демир Добрев председател на сел.съвета, в връзка с обвинителния акт на Англо-Американските лакеи, оглавявани от изменика Трайчо Костов. До един се отвращаваме от тяхната вражеска противонародна политика и искаме тяхното най-строго наказание.

Като заявяваме, че ние още по-твърдо заставаме под знамето на О.Ф. и ще работим с всички сили за бляскавата изборна побида на 18 декември 49 год.
За събранието:
––––––––––––––––––––––––––––––400 5.ХІІ.49

  РЕЗОЛЮЦИЯ

Днес 1 декември 1949 година, селяните на село Говежда околия Михайловградска на общо селско събрание свикано за разглеждане обвинителния акт против предателите на нашата родина Трайчо Костов и компания, след като изслушаха доклада на другаря Стоян Папурков , агитпропчик при О.К. на Б.К.П. Михайловград, гласуваха следната резолюция:
1.Искат най-тежко наказание - смърт на шпионите и предателите на нащо отечество.
2.Заклеймяват предателската клика на Тито и декларират че ще помагат за нейното унищожение и за освобождаване на братския наш югославски народ.
3.Ще работят още по-неуморно за изпълнението на пет годишния стопански план, респективно стопроцентово изпълнение на наряда по дърводобива.
4.В изборите за народно събрание и окръжни съвети на 18 декември ще гласуват до един с бюлетината на Отечествения фронт, която ще е принос зазапазване на мира , националната независимост на българския народ.
5.Като граничен край на югославската граница заявяват, че ще утроят наща революционна бдителност за обезпечаване на каквито и да било диверсионни актове от страна на титовци и неговите агенти в България.
6.Изказват дълбока и искрена благодарност на приятелския Съветски съюз и братската В.К.П.Б. за оказаното ни съдействие при залавяне бандата на Трайчо Костов.
Смърт на предателите на българския народ!
Да живее Българската комунистическа партия и нейния Димитровски централен комитет.
Да живее народното правителство на България начело с другаря Васил Коларов.
Да живее вечната ни дружба с Съветския съюз.
Да живее вожда на С.С.С.Р. и всички честни хора в света другаря Йосиф Висарионович СТАЛИН.

От събранието

358 5.ХІІ.49

            До
          Ц.К. на Б.К.П.
        Копие:ГЛ.ПРОКУРАТУРА
          СОФИЯ

    РЕЗОЛЮЦИЯ

  Днес 1.Хіі.1949 год. - Враца.
Служителите и милиционерите при Окол.У-ние МВР, след като разгледаха обвинителния акт против предателите и шпионите на българския народ в служба на англо-американските империалисти - ТРАЙЧО КОСТОВ и неговите агенти, реши следното:
1.Осъждаме предателската им дейност и искаме тяхното НАЙ-СТРОГО наказание предвидено в нашите закони - СМЪРТ.
2.Никаква пощада на диверсантите и агенти на империализма.
3.Всяка вдигната ръка против Великия СССР - страж на мира и демокрацията да бъде пречупена.
4.Ние заявяваме, че ще изпълним клетвата дадена пред безсмъртния учител и вожд др.Димитров, че ще служим честно и вярно на Работническата класа и целия български народ, че ще водим борба с нацизма, ще укрепваме и провеждаме пролетарската диктатура в България в съюз със селяните под ръководството на БКП, вожда и учителя на СССР и всички демократични и свободолюбиви народи - др.СТАЛИН.

За събранието: Ц.Ганев

372 5.ХІІ.49
ДО
ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БКП
СОФИЯ

    КОПИЕ: ГЛ.ПРОКУРАТУРА НА НАР.РЕПУБЛИКА
              СОФИЯ

    КОПИЕ: ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА БКП
            ГР. МАРЕК

На 30.ХІ.1949 год. на състоялото се общо събрание на Електроработниците, инженерите и техниците от ЕЛЕКТР.ЦЕНТРАЛИ “ГРУПА РИЛА” с.Рила-Марекско, след като разгледа обвинителния акт на ГЛ. Прокуратура срещу престъпната банда на Трайчо Костов гласува единодушно следната

        РЕЗОЛЮЦИЯ

1.Заклеймяваме шпионите предатели на Българския народ и искаме техното най-строго наказание.
2.Заставаме твърдо и единно зад железния ДИМИТРОВСКИ Ц.К. на Б.К.П. , като заявяваме че сме за още по голямото укрепване на дружбата ни с ВЕЛИКИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ начело с ВОЖДА И УЧИТЕЛЯ НА ЦЕЛОТО ПРОГРЕСИВНО ЧОВЕЧЕСТВО др.СТАЛИН.
3.Настояваме за бързото и ефикасно прочистване на Държавния и ръководния партиен апарат от ТРАЙЧОКОСТОВЩИНАТА.
4.Ние ЕЛЕКТРОРАБОТНИЦИТЕ заявяваме че в отговор на мерзкото предателство ще отговорим с още по-големи и твърди ТРУДОВИ ПОБЕДИ.

          За събранието:

/Сл.Савов/

77 7.ХІІ.49

    РЕЗОЛЮЦИЯ

Днес 3.ХІІ.1949 год. чиновете при поделение “МЕСТА” , свикани на общо събрание, след като изслушахме доклада по обвинителния акт срещу троцкистко предателската и шпионска банда на Трайчо Костов в нашата страна, осъждаме с отвръщение пъклената замисъл на тая банда, за откъсване страната ни от лагера на социализма, мира и демокрацията, начело с С.С.С.Р., и превръщането й в сателит на Англо-американския империализъм, за ликвидирането на учителя и вожда на нашия народ, славата и гордоста на нашата страна - безсмъртния Димитров, ИСКАМЕ най-строгото и сурово наказание: - СМЪРТ НА ТАЗИ ПРЕДАТЕЛСКА, ШПИОНСКА И ИЗМЕННИЧЕСКА БАНДА!
Ние, граничарите стоим твърдо зад славния Димитровски Ц.К. на Б.К.П., зад народното правителство, начело с верния съратник и другар на великия Димитров - другаря В.Коларов, за укрепване на народната власт, запазване суверенитета, и не зависимост на нашата страна и по-бързото и мирно изграждане социализма у нас.
Денонощно ще бдим по южната граница на нашата прекрасна Народна Република, като не ще допуснем нито един враг, било отвън или отвътре, да наруши безнаказано нейната неприкосновеност.
На 18 Декемврий да подкрепяим политиката на Ц.К. на Б.К.П. и на правителството за вечна дружба с великия С.С.С.Р. и всички демократични страни под вещото ръководство на В.К.П./б/ начело с др.СТАЛИН, като гласуваме единодушно с листата на О.Ф. 
Да живее Ц.К. на Б.К.П.
Да живее народното правителство.
Да живее гениалния вожд на световния пролетариат великия СТАЛИН.
Смърт на предателите, шпионите и изменниците!

        СОФИЯ - Ц.К. на Б.К.П.
             Главния прокурор
             вестник “Народна войска”
              Щ.Г. Войски - Политотдела

Представяме Ви резолюция, приета на общото събрание на чиновете при поделение “Места” , по обвинителния акт на троцкистко-предателската и шпионска банда на Трайчо Костов.
Приложение: една резолюция

3.ХІІ.1949 год.с.Факия

    Поручик: З.К.П.Ч. поделение “МЕСТА”

/Димитров/

4.ХІІ.49
РЕЗОЛЮЦИЯ

  Взета на общото събрание на ръководствата и актива на масовите и политически организациии съвместно с целия низов - агитационен апарат на 3.ХІІ.1949 година с.Генерал Тошево, Ямболско.
  След ислушаните доклади обвинителния акт срещу Трайчо Костов и съучастниците му и доклада по изхранване на нашия народ събранието единодушно,

      РЕШИ:
1.Узнавайки от обвинителния акт престъпните действие на бандата на Трайчо Костов ние жителите на борческо Генерал-Тошево посрещаме с дълбоко възмущение и погнуса шпионската и предателска дейност на Трайчо Костов и неговите съучастници, ние искаме най-строгото им наказание - смърт за предателите от типа на Тито Трайчо Костовците.
2.Ние обещаваме, че още повече ще затегнем нашите редици под знамето на О.Ф. ръководен от славната и героична Компартия и нейния Димитровски Централен Комитет, ще положем всички усилия за изпълнение на поставените ни от правителството ни задачи.
3. Ще направим всичко възможно за откриване организиран фронт за провеждане борбата за икономия на хляба.
4.Ще напрегнем всички сили за срочно изпълнение на плана за есенната дълбока оран.
5.Ние уверяваме Нашито народно правителство начело с Др.Васил Коларов, че на 18.ХІІ.1949 година ще нанесем съкрушителен удар върху шпионите и предателите на нашия анрод, като до един ще гласуваме за Отечествения фронт, за “МИР, ЩАСТИЕ И БЛАГОДЕНСТВИЕ” на нашия народ, за изграждане СОЦИАЛИЗМА в прекрасната ни родина.
Да живее дружбата ни с нашия двоен освободител и покровител великия Съветски Съюз.
Да живее любимия вожд и учител на прогресивното човечество и нас ВЕЛИКИЯ СТАЛИН.
Да живее и крепне борческата и героична партия на БЛАГОЕВ, ДИМИТРОВ И НЕЙНИЯ Ц.К.
Да живее Е.Н.О.П. организация О.Ф.

        За събранието:
            /Господин Александров/ 

––––––––––––––––––––––––––––––––––114 12.ХІІ.49

          До главната прокуратура на 
          Народна Република България     
        копие:Ц.К. на БКП - София
        копие:УС на БНЖС - София
        копие:НС на ОФ  - София

    РЕЗОЛЮЦИЯ

Днес 8.ХІІ.жените от с.Крушете, Г.Оряховско, събрани на общоселска седянка след като изслушахме доклада, за предателската дейност на Трайчо Костов и неговата ланда, единодушно решихме:
1.Одобряваме взетите мерки от ЦК на БКП и правителството за провеждане под отговорност, пред народния съд подлите предатели на българския народ.
2.Дълбоко сме възмутени от коварното предателство на Трайчокостовата банда, която се е включила в шпионската агентура на англоамериканския лакей - Тито и под булото на южнославянска федерация, да бъдем откъснати от най-верния си брат и защитник Великия Съв.Съюз и предадени на кървавия империализъм.
Затова, че са готвили погром за българския народ и погазване на националната ни чест.
Ние жените които дължим нашето политическо и духовно освобождение на Великия Съв.Съюз, обещаваме: Да укрепваме все повече дружбата си с Великия Съв.съюз, да възпитаваме поколенията в дух на все по-голяма любов към съветските народи. Да се включим за изпълнението на всички стопански и политически задачи и на 18.ХІІ. с листата на О.Ф., да нанесем най-съкрушителен удар навъншните и вътрешни врагове.
Смърт на народните предатели.

За събранието: Козлева

56 2.ХІІ.49
ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    КОПИЕ: НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА О.Ф.
        ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА О.З.П.С

    РЕЗОЛЮЦИЯ

Днес 2.ХІІ.1949 година членовете на Местното Земеделско Професионално Сдружение - Девин, събрани на предизборно събрание с доклад какво ни донесе отечественофронтовското правителство след 9.ІХ.1944 година на земеделските стопани, и разясняване делата на Трайчо Костов и Титовата банда. След като бе ислушан доклодо събранието единодушно одобри водената политика от отечествения фронт начело с ЦК на БКП и пожелаха все така да ни водите към щастие и благоденствие. Неразривна дружба с Съветския съюз начело с Др.Сталин.
Събранието енергично порица Продажническата политика на Трайчо Костов и неговите съмишленици като настоява по-бързото ликвидиране на ЛЕВОСЕКТАНЩИНАТА И ТРОЦКИЗМА В БЪЛГАРИЯ. Събранието отправи апел да се разобличи измената политика на Титовата банда всред трудещите се в цял свят.
Единодушно декларираха, че ние земеделските стопани от гр.Девин стоим здраво зад Отечествения фронт и мощен страж на южната ни граница. Всеки глас за О.Ф.власт.

За СЪБРАНИЕТО:Джамал Мехмедов

72 РЕЗОЛЮЦИЯ

Днес на 1 Декември 1949 година ние селяните от с.Превала околия Михайловградска събрани на общоселско събрание, след като изслушахме доклада за шпионската изменическа и предателска дейност на Трайчо Костов и неговата банда приехме единодушно следната резолюция.
1.Осъждаме предателската изменическа и шпионска дейност на Трайчо Костов и бандата му и настояваме пред съда на републиката да се накажат най-сурово противодържавните заговорници и агенти на Англо-Американския империализъм.
2.Декларираме, че ще стоим неотклоно за политиката на О.Ф. ръководена от изпитаната в борбата българска комунистическа парртия начело с Димитровския централен комитет.
3.Обещаваме, че ще укрепваме с всички сили дружбата ни с великия и непобедим Съветски съюз с генералния му вожд, вожда и учителя на трудещите се в света другаря СТАЛИН.
Смърт на предателите -шпионите и измениците да пребъде делото на народа.

От събранието

103 7.ХІІ.49
ДО ЦК на БКП
ЦК на ОРПС и
Главния Прокурор
София

      РЕЗОЛЮЦИЯ

Днес 3 декември работниците от ДАП - карусерийна работилница Ботевград събрани на общо събрание, накрая единодушно гласуваха следната резолюция:
Презираме предателите на българския трудов народ и враговете на мира и демокрацията - Трайчо Костов и компания и искаме най-тежкото им наказание - смърт. Тези Юди които предаваха родината ни за 30 сребърника, а за много повече на подпалвачите на нови войни, не заслужават и не бива да дишат родния въздух.
Ние стоим здраво зад Димитровския ЦК на БКП и Правителството на Отечествения фронт. Обещаваме да поднесем в дар за 70 годишнината на другаря Сталин преизпълнен производствен план в 100% ОФ бюлетини за народните избраници на 18 декември.

              Тодор Арбов

за събранието:

63 7.ХІІ.49

    Резолюция
        До главния прокурор на Н.Р.България
          гр.София
      копие:Ц.К. Б.К.П.
        Националния съвет на О.Ф.
        и в-к “Работническо дело”

Днес 1.ХІІ.1949 г. трудящите се на с.Горно Изворово Казанлъшко, събрани на общо селско събрание с възмущение се научаваме за предателската, шпионска саботажническа дейност на Трайчо Костов и доверените му лица.
С неизразимо негодувание се научихме, какво, че Трайчо Костов и сие са искали “физическото унищожение” на обичния роден Димитров.
Ние апелираме и искаме от нашата народно-демократична законост с най-голяма строгост да наложи революционо наказание на тези изменици, вредители и шпиони начело с Трайчо Костов.
Ние обещаваме, че ще продължим с още по-голяма бдителност, да чистим редовете си от вражески и троцкиски елементи укрепвайки редиците на нашата славна Димитровска Б.К.П. единството на работническата класа и трудещите се селяни под знамето на О.Ф.

Ние заявяваме, че едини сплотени , изпълнявайки свещените завети на непрежалимия учител и вожд на нашия народ др.Димитров, ще гласуваме………

87 7.ХІІ.49

              До Главната
            Прокуратура на Народната
            Република България

        Копие: вестник “Работническо дело”
                                   В СОФИЯ

Кооператорите ог гара Пирин, Санданска околия, събрани на извънредно годишно кооп.събрание по свеждане юнските решения на Централния Кооперативен съюз и Р.К.С. след станалите разисквания и взетите решения по отношение нередностите в кооперацията. Изслушвайки изнесения доклад по резолюцията на Информбюро и обвинителният акт на предателя Трайчо Костов и значението на предстоящите избори единодушно гласувахме следната 
      РЕЗОЛЮЦИЯ:

Порицаваме престъпната шпионска и предателска дейност на Трайчо Костов и неговата шайка, като искаме най-суровото им наказание от народното ни правосъдие.
Ние обещавайки, че намираме се на две фашистки граници зорко ще бдим против нарушаване националният ни суверинитет и против провокациите на фашистката клика на Тито и монархофашистка Гърция, които чрез техните шпиони искат да нарушават спокойствието ни.

Обещаваме се, че за изборите ни до един ще гласуваме с листата на О.Ф.

За събранието:

102 7.ХІІ.49

      Резолюция

Днес на 4.ХІІ.1949 год. 140 жени организирани в БНЖС с. Писарево, Горнооряховско, събрани на общоселска седянка след като изслушахме доклада за предателската и шпионска дейност на Трайчо Костов, Никола Павлов, Иван Стефанов и компания предатели на българския народ решиха:
1.Одобряваме решенията и мерките, които са взети от правителството за изправянето на предателите пред народния съд. Дълбоко сме възмутени от подлата предателска и шпионска дейност на Трайчо Костов, Иван Стефанов, Никола Павлов и компанията предатели за тяхното включване в империалистическата агентура, които са мислили да унищожат физически др.Георги Димитров и изправят българския народ пред национална катастрофа.
Никаква милост и пощада за предателите на българския народ и заклетите врагове на СССР, които са искали да откъснат нашата страна от демократическия лагер и предадат в лапите на империализма.
Ние организираните жени от с.Писарево заявяваме, че …на Отечествения фронт под ръководството на изпитаната П., която бди за нашите права и свобода и обещаваме:да укрепваме все повече дружбата с великия Съветски съюз, да възпитаваме нашите деца в безгранична любов към Съветска Русия и Великия Сталин.
Да включим всички жени в борбата за мир, демокрация, щастливо бъдеще на децата ни - социализма.

Смърт на предателите!

80 7.ХІІ.49

    Телеграма
София - Централния комитет на българската комунистическа партия                        До Националния съвет на О.Ф.
    До правителствоно на Нар.Репуб.България
    До Главния прокурор на Нар.Репуб. България
Днес 4.ХІІ.1949 година населението на с.Осиково, Девинско събрани на общо селско събрание, след като изслушахме обвинителния акт срещу Трайчо Костов и неговата банда от шпиони, които са си поставили за задача да изпълняват пъклени противонародни планове и договор да откъснат нашата страна от най-необходимия за нас Великия Съветски съюз и Народните демокрации т.е. от лагера на мира и демокрацията и да я предадът в лапите на империалистите, в лапите на най-големия изверг и бандит Тито и да направят от нашата страна нова касапница, единодушно, с пълна увереност. Настояваме да се наложи най-тежкото и справедливо наказание на гореказаната предателска банда, като изказваме безаветна преданност и благодарност към великия Сталин, който на времето ни помогна за разкриването й, като същевременно обещаваме, че ние тук на границата ще бъдем още по-бдителни от тоя момент нататък,за опазване на нашата страна от подобни шпиони.

За събранието:

95 7.ХІІ.49

            ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР на РЕПУБЛИКАТА           СОФИЯ

    КОПИЕ: ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА БКП
        СОФИЯ

        ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА БКП
        гр.ПАВЛИКЕНИ

Другари,
Приложено Ви представяме резолюция вземата на общо партийно събрание на ВСП в с.Върбовка Павликенска околия на 2 декември 1949 година.
Приложение: една резолюция

            Секретар:

      Резолюция

Днес 2 декември 1949 година 1949 година комунистите от с. Върбовка, Павликенска околия, след като разгледахме на общо партийно събрание обвинителният акт по делото на троцкиста, шпионина и предателя на българския народ Трайчо Костов и неговата банда гласувахме следната 

      Резолюция

1.Поздравяваме органите на държавна сигорност за бдителност проявена по разкриване шпионската и предателска банда начело с Трайчо Костов.
2.Одобряваме подвеждането на тия шпиони и предатели под съд.
3.Настояваме забезпощадно и сурово наказание.
4.Стоим твърдо зад ЦК на БКП начело с изпитания Димитровец другаря Васил коларов.
Да живее ЦК на БКП.
Да живее СССР начело с вожда и учителя на цялото прогресивно човечество - другаря СТАЛИН.

СМЪРТ НА ПРЕДАТЕЛИТЕ НА НАШИЯ НАРОД.

        За събранието:

        Председател:
            /Минчо Димитров Желязков

Секретар: Хр.Колев Петров

              19.ХІІ.49

  Другарю Главен Прокурор,

Следях с голям интерес, в вестник “Работническо дело”, процеса на предателската и шпионска банда на Трайчо Костов. Научих, че в нея е участвувал и бившия Гл.Директор на Б.Д.Ж. Васил Марков и не мога да не донеса до Вашето знание за неговите саботажни действия в Б.Д.Ж. През 1946 год. същия по свой почин е взел от авоарите на БДЖ при Б.Н.Банка 600, 000 шведски крони и е капарирал една ТЕЦ централа от Швеция, която в последствие е била закупена от БНБ.
Тази централа сега се монтира на гара Горна Оряховица, обаче не може да бъде пусната в действие, защото е негодна. Същата е била закупена чрез посредничеството на приятеля на Васил Марков - инж. Левтеров, а е била приета от инж.Николчев от БДЖ , който първоначално е отказал да я приеме, понеже същата е била негодна, но в последствие под натиска на Марков - Николчев е бил принуден да я приеме. Инж.Николчев един честен и добросъвестен служител по БДЖ и ако бъде разпитан ще каже истината как е бил заставен от Марков да приеме една негодна ТЕЦ централо.
Въпросните 600,000 шведски крони, които Марков е взел за капарирането на тая централа можеха да се употребят за закупването от Швеция на много ценни за стопанството ни материали: стомана “ВИД….?”, съчмени лагери и др.
Инженер Левтеров пък ще каже каква комисиона е взел Марков за сделката.
Напоследък, след арестуванието на Марков се говори, че същия е предал др. Лиляна Димитрова.

София, 17.ХІІ.1949 год. ЖЕЛЕЗНИЧАР

597
Резолюция

  до главния прокурор за тежките присъди - гр.София

Гласувана на махленското съвещание на ул.Александровска, гр.Ямбол.

След като разгледахме обвинителният акт срещу Трайчо Костов и неговата банда, поздравяваме Ц.К. на Б.К.П., който можа навреме да открие змийското гнездо в своята пазва и да го изправи на подсадимата скамейка пред очите на народа. Ние изказваме своето възмущение за това, че са искали:
1.Да изменят нашата външна политика и да ни присъединят към англоамериканците - подпалвачи на нови войни.
2.Че заедно с Тито са се готвели да унищожат нашата национална независимост, народната ни власт и дори да убият др.Георги Димитров.
3.Че са били предатели и шпиони на англоамериканците и искаха да ни откъснат от братския Съв.съюз и страните с нар. демокрации.
4.Че по троцкиски пътеке разрушаваха народното ни стопанство и се мъчиха да разбият съюза между работниците и селяните.

За тази им дейност ние искаме………..

596 8.ХІІ.1949

          До Главния Прокурор
                за най-тежки наказания
           в Народна Република България

    Резолюция
Днес 4 декемврий 1949 г. избирателите на 16 ОФ район ул.Цар Симеон събрани в домът на Господин Недялков Ганчев в връзка с обвинителния акт на ТрайчоКостов и неговата банда взехме следната резолюция:
1.Да се наложи най-строго наказание на Трайчо Костов и неговата банда.
2.Да се заостри бдителността и да се ликвидира с всяка проява на Трайчо Костов.

            За събранието:

Ж.Коен

321 12.ХІІ.49

      Резолюция

Ние, жителите на с.Безмер, Ямболско събрани на квартално съвещание изслушахме доклада на другарката  Д.Тенекеджиева и разбрахме за гнусните престъйпления на Трайчо Костов и неговата банда, искаме:
1.Шпионите-предатели да бъдат строго наказани.
2.срещу Титовщината на Трайчо Костов и неговата банда, която води отечествоно към ново робство!`
3.Всички зад твърдия като стомана Централен комитет на БКП заявяваме, че ще работим за укрепване на дружбата ни с Великия Съв.съюз.
Одобряваме обвинителния акт на Трайчо Костов и неговата банда.

Всички ще работим за 100% -тово изпълнение на петгодишния стопански план.

469 До Главния
Националниа съвет Прокурор на Народната
О.Фр. София Република България
Ц.К.на БКП Димитър Георгиев
София София

Днес 4.ХІІ.1949 год. в 10 часа преди обяд с.Малко Ботево Хасковско се състоя учителска педагогическа конференция. На коята беше изнесен доклад на др.Тончо Петров за национализъм, интернационализъм и космополитизъм. На конференцията отсътвува и ІІ ок.уч.инспектор др.Делчо Лосков. След изслушване на доклада се зададоха въпроси по доклада и бяха добре разбрани от всички учители - също се разгледа и въпроса с пристъпната дейност на продажника Трайчо Костов и неговите съучастници - провокатори. След завършване на конференцията се взема следното решение:
Изказваме най-голямо възмущение от подлите народни агенти на англоамериканските империалисти. Искаме най-строго и справедливо наказание на тия предатели, шпиони и конспиратори.
   В връзка с изборите ще извършим най-широка и самостоятелна работа и на 18.ХІІ ще демонстрираме …..ално-политическото единство на народа за делото на ОФ и изграждане на социализма в нашата страно.

––––––––––––––––––––––––––––––––––410 9.ХІІ.49

    Резолюция

Днес, 4.ХІІ.1949 г. с.Широка поляна, Хасковско се състоя общоселско събрание, на което изнесе доклад др.Димитрия Аврамова, представителка на Окол.комитет та О.Ф. на тема: “Разяснение обвинителният акт на групата предатели начело с Трайчо Костов и вътрешното и международното положение”.
Събранието след като изслуша блестящият и изчерпателен доклад др.Дим.Аврамова, от който на всички сатна ясно: 1. Разложението докарвано от Тр.Костов и групата около него; 2.Техните предателски заговори против българския народ, като агент на време
      Реши:
1.Искаме най-строга присъда на Трайчо Костов и Сие.
2.Изразяваме нашата любов и вечна признателност към СССР
  Да живее великият СССР - пазител на мира
  Да живее О.Ф. начело със славната БКП.

Председател: Секретар:

278 12.ХІІ.49

      До Правителството на Народната Република
       Копие: Национален Съвет на О.Фронто
       Копие: Главния Прокурор

          София

    Резолюция

Днес 1.ХІІ.1949 год. 11 О.Ф. организация Свиленград на която присъствуваха около …0 души взема следната резолюция.
1.С най-голямо отвръщение порицаваме придателската и шпионска дейност на Трайчо Костов и неговата шпионска група и искаме от Върховния съд на публиката най-строго наказание.
2.Изказваме горещи благодарности на Ц.К. на Б.К.П. затова, че тя можа да разкрие на време шпионската дейност на Трайчо Костов и спаси страната от присъединяване към лагера на империалистите и подпалвачите на война.
3.Дружбата ни с Великия Съветски съюз с страните на народните демокрации гаранция за построяване социализма в България.
4.Обещаваме да организираме всички сили за спечелване изборите на 18% т.г. и със това да заздравим още повече нашата народна Демократична власт.
5.Порицаваме заговорническата дейност срещу нашата родина на предателите:
Тито, Кардел, Джилас, Ранкович, които предадоха Югославския народ на империалистите и се помъчиха чрез заговор с Трайчо Костов да съборят съществуващо правителство и да ни присъединят към 7-ма република на фашиста Тито и неговата клика. Единни в О.Ф. под ръководството на Б.К.П. ще вървим ……..напред всичко гнило, което се изпречи на пътя ни ще бъде сметено.
Да живее Отечествения Фронт.
Да живее славната Б.К.П. и нейния Централен комитет.
Да живее непобедимия Съветския съюз и вожда на целото прогресивно човечество начело с др.СТАЛИН.

За събранието:

330
Резюлуция

Днес на 6.ХІІ.1949 год. Местния комитет на Първичната Партия БКП с.Голебина, Силистренско свиква събрание на членовете си в помещението на училището на следния дневен ред:
1/за четене и обсъждание обвинителния акт на Трайчо Костовци и неговите агенти.
 След като чете и на широко обесни обвинителния акт на Трайчо Костов и неговите привърженици, от Другаря Сали Салимов Юсеинов представител на ок.комитет на БКП град Силистра се вземаха следната резюлуция:
Да се наказват най-строго чрез обесването привърженици и предатели на Трайчо Костов начело с него, за извършеното деяние и….за нашата млада и красива Демократична България също и на Великия Съветски Съюз, нашия народ остава верен и обещава че ще изпълни заветите на Др.Г.Димитров учител и строител на социализма и верен си на Работническа класа в света, да укрепим съюз, Дружба между непобедима Съветския Съюз и строител на социализма също дружба между Демократични страни начело с най-верен съратник на Др.Ленин и учител и защитник на мира Др.Сталин.
Да живее и да крепне Съюз между Демократични страни начело с Великия Съветския Съюз.
Да живее Др.Сталин строител на Социализма и защитник на мира и права в света.

      За събранието: 1.
                      2.

3.

443
До Главният
Прокурор
София

    Резолюция

Днес 1 декември 1949 год. селяните и селянките от с.Динк , ок.Пловдивска, събрани на общоселско събрание по почин на Е.О.П.О. и Б.К.П. , изслушахме разясненията по обвинителния акт на народният предател Трайчо Костов Джунев и другите негови съочастници.
Погнусени от предателската дейност на тези англо-американски лакеи и Титови последователи, ние жителите на с.Диник, настояваме за тяхното най-строго наказание.
Така прочистена страната ни от подобни лакеи ще остане мирна и спокойна и ръководена от мъдрия вожд др.Васил Коларов, ще следваме пътя на братския С.съюз - Да строим социализъм в България.

1.ХІІ.1949 год.

с.Динк

351 Резолюция

Днес 2.ХІІ.1949 год. жителите на с. Горно Озирово, Берковска околия събрани на общоселско събрание, след изслушване доклада по обвинителния акт за престъпната и шпионска дейност на предателя Трайчо Костов и неговата банда предали се на англо-американските империалисти прие с възмущение следната резолюция.
1/ Заклеймяваме шпионите - предатели на българския народ за тяхната подривна и предателска дейност, целяща да ни откъсне от семейството на демократичните народи, начело на които стои великият Съветски съюз.
2/ Заставаме единни и сплотени зад правителството на Отечествения фронт, ръководено от др.Васил Коларов - верния съратник и другар на покойния вожд и учител др.Димитров.
3/ Сплотяваме се още по здраво около Ц.К. на Б.К.П. и заявяваме, че още по-зорко ще бдим и разкриваме шпионите-предатели и всички агенти на Титовци и Трайчо Костовци в нашата страна - служи на международната реакция.
4/ Заявяваме, че ще работим с още по-големи усилия за укрепване съюза ни с Великия Съветски съюз начело с вожда и учителя на цялото прогресивно човечество др. Сталин, който ни помогна да разкривме шпионската агентура у нас.
5/ Искаме смъртно наказание за предателите и шпионите на българския народ Трайчо Костов и неговата банда.
6/ Декларираме, че стоим здраво на фронта на мира и демокрацията, начело със Съветския съюз, против подпалвачите на нова световна война.

328

      Резюлуция

Днес на 6.ХІІ. 949 год. с.Толебина Силистринско местния комитет на Е.О.О.Ф. свиква общо селско събрание в в помещенията на училището на следния дневен ред:
Обсъждането и четене обвинителния акт на Трайчо Костов и неговите привърженици.
След като чете обвинителния акт на Трайчо Костовци от др. Сами Салимов Юсеинов представител на ок. к-тет на БКП град Силистра, се вземаха следната резолюция:
Общо селско събрание с болшинство иска най-строго наказание на предателите на Трайчо Костов и неговите привърженици за тяхното извършената шпионска и предателска дейност против непобедимия Съветски Съюз и нейния авангард Болшевишка партия.
Нашия народ Отечествено Фронтовци остовот верни на нашата Отечествена фронтовска България и неговия строител Г.Димитров, обещаваме, че ние ще вървим и ще изпълним заветите на Др.Г.Димитров и чертани планове от него.
Исками и да крепним Дружбата между Демократичните страни начело с Съветския Съюз строител и защитник на права и мира в Света с нейния учител др.Сталин.
Да живее О.Ф. Власт.
Да живее Др.Сталин.
Да живее Непобедима Червена Армия двойна освободителка на народа.

За събранието

353 ТОПЛИВО 5.ХІІ.49

               РЕЗОЛЮЦИЯ

Ние, служителите при Д.А.С.П.”Топливо” - клон Пловдив събрани на 29 ноември 1949 г. на обко събрание по повод известяването на обвинителния акт срещу шпионското и предателска банда на Трайчо Костов, изказваме нашето възмущение и погнуса от пъклените им планове.

1.За обезглавяване на ръководството на Б.К.П. начело с др.Георги Димитров, да предадат нашата Родина на империалистическите разбойници да ни откъснат от С.С.С.Р. и народните демокрации и ликвидират нашата национална независимост.

2.Тези престъпни планове на предателя Трайчо Костов представляват най-голямото предателство към нашия народ и международното движение за МИР, ДЕМОКРАЦИЯ и СОЦИАЛИЗЪМ.

3. Изказваме нашата признателност към Ц.К. на Б.К.П., който навреме разкри змийското гнездо в нашите редове и с това бранят нашата национална независимост и укрепват нерушимата дружба с Великия СЪВЕТСКИ СЪЮЗ - гаранция на строежа на социализма в нашата страна.

4. Ние заявяваме, че ще увеличим нашата бдителвност и ще ликвидираме Трайчокостовщината, като удвоим нашата енергия за предсрочно изпълнение на производствения ни план.

5. На 15 декември ние всички ще гласуваме с единната листа на О.Ф. с това ще покажем на международната реакция, че ние твърдо стоим зад нашето народно правителство - за изграждане………

…………………………………………………………………………………………..
94 7.ХІІ.49

    РЕЗОЛЮЦИЯ


Членовете от поделение 8390 - К.събрани на митинг, след прочитане обвинителния акт срещу коварните изменници на Марксизма-Ленинизма и предатели на българския народ, порицаваме тяхната дейност като агент-провокатори и шпиони и се присъединяваме към всенародното възмущение и презрение, не само на българския народ, но и на всички прогресивни и честно мислещи хора.
В продължение на няколко години, българския народ беше лъган и заблуждаван от предателската група на Трайчо Костов и С-и е, които замазваха своето троцкиско и тъмно минало с гръмки фрази, а в същност под тяхната маска се криеха най-опасните врагове на народа, целещи откъсването ви от лагера на демокрацията и Съветския Съюз и преминаването към лагера на империализма.
Сега ролята на Трайчо Костов, като най-гнусно оръдие на империализма и подпалвач на нова война е разкрита до дъно. Той се съгласи, че главната спънка за изпълнение на неговия престъпен план е др.Г.Димитров. И тоя приемник на империализма се договаря да премахне нашия любим учител и вожд върху живота съм.
Изказвайки дълбоко отвращение и погнуса от престъпните дела и замисли на Трайчо Костов и неговите съучастници, с кървавия полицейски палач Гешев, с англо-американските разузнавателни служби с главната империалистическа агентура на Балканите и лицето на старите шпиони и провокатори - Тито-Ранкович-Джилас и компания, ние искаме да се даде справедливо и сурово наказание на предателите и продажниците на българския народ, на комунистическите партии, като обещаваме:
Да стоим с болшевишка твърдост на линията провеждана от БКП и нейния ЦК.
Да следваме неотклонно пътя, който ни начерта нашия любим вожд и учител др.Георги Димитров.
Да бъдем безпощадни към враговете на народа и народната власт, към чуждите агенти и шпиони.
Да изпълним клетвата на ЦК на БКП дадена пред тленните останки на др.Георги Димитров.
Да браним нашата национална независимост с всички сили и средства от вътрешни предатели и врагове и от външни посегателства, като овладяваме до майсторство Сталинското военно изкуство.
Да бъдем верни на Марксизма-Ленинизма на великия Съветски съюз и на гениалния вожд и учител на цялото прогресивно човечество Йосиф Виссарионович Сталин.
Смърт на предателите!

От членовете на поделение 8380 – К

Йовко Ламбрев

Йовко Ламбрев

ИТ архитект, блогър и (все по-рядко) фотограф. Либерал. Все още вярва, че можем да направим света по-добър.
Пловдив, България