Топлина

Топлина

Топлина струи от меката ти кожа.
Приятно е, а чувствам се изгубен.
Не знам какво, кога да кажа
на топлината, в която съм влюбен.

6 февруари 1994
Пловдив