Унес

Унес

устните ми
се разплетоха
на влажни нишки
и попиха
в мекотата
на бедрата ти

езикът ми
потъна
между тях,
трептейки
и се разтвори
в малки капчици

дъхът ми
се задъха
по врата ти

ръцете ми
се разтопиха
по гърдите ти

изтекох в теб

разпаднах се
на атоми
космичен прах,
завихрен
в нежната ти орбита

останах
част от теб,
подкожен белег

а ти се питаш

тумор ли съм
или украшение