Wireless @ Home

Wireless @ Home

Не е лошо да си в бизнеса. Днес покрай разни други неща, които Стоян обеща да донесе, домъкна и една торба с изречението „нося ти Интернет“. Интернет в торба не е особено изненадваща технология, нито пък това, че именно Стоян ти я връчва в ръцете. В торбата имаше AP, което в момента е на терасата ми и е насочено къмто кулата на върха на Джендем тепе, която освен че излъчва кошмарното радио Веселина над града и околността, върши и някоя и друга полезна работа като тази… Като интернет в торба, чрез AP в кутия…

Аз не че се възпротивих особено много… само смотолевих, че съм смятал да си почивам от интернет няколко дни, но Стоян имаше един категоричен аргумент, срещу който не се сещам и до момента какво мога да противопоставя: „Аз понеже знам, че без Интернет няма да можеш добре да си починеш“.

Йовко Ламбрев

Йовко Ламбрев

ИТ архитект, блогър и (все по-рядко) фотограф. Либерал. Все още вярва, че можем да направим света по-добър.
Пловдив, България