Идният вторник (24 април) Европейският парламент ще гласува IPRED2 или така наречената Second Intellectual Property Enforcement Directive. Рисковете, които този документ може да донесе е с лека ръка хиляди невинни граждани на ЕС, сред които вече сме и ние, включително и различни технологични бизнес-начинания, да бъдат определяни занапред като престъпления.

Музикалната и филмовата индустрия вече обяви проекти като YouTube, P2P-технологиите и дори доставчиците на Интернет като груба заплаха за техния бизнес. А основната идея на IPRED2 е да пресира европейските държави да използват парите на данъкоплатците за да защитават тяхната клиширана представа за опазване на интелектуалната собственост и ретроградната система за авторски права. Ако IPRED2 бъде приета в този си вид въпросните компании дори ще имат право на официална роля в съвместни с полицията разследващи формирования за борба с „пиратството“!!

Твърде много от текстовете в IPRED2 не са прецизни или не са добре дефинирани, включително „търговската употреба“, което би позволило и алтернативни тълкувания. Поради тези причини европейския клон на Фондация „Електронна граница“ заедно с много отделни активисти се опитва да поправи IPRED2 преди да бъде гласувана в Брюксел в неподходящ вид. Създаден е специален сайт http://www.copycrime.eu/, където опасенията са описани и е отворена петиция, която можете да подпишете http://www.copycrime.eu/petition ако за вас е важно мрежата да продължи да съществува свободна от остарели концепции и неадекватни на реалността законотворчески напъни. И за да не ни наричат престъпници!

P. S. Нели Огнянова е публикувала разяснения по темата в своя блог.

P. S. S. И още нещо важно