За правата ни

За правата ни

Не си падам по mass-постовете с копирано съдържание, но в случая нещото е важно да бъде препечатано и да го има на много места. Авторът се е подписал като Иван Иванов, а и това са неща, които все се надяваме да не ни трябват, но е добре да ги знаем, още повече в тъжна държава като нашата в момента, когато трябва сами да се пазим и от престъпниците по улицата и от полицията.

Оригиналният URL е: http://forum.uni-sofia.bg/forum/viewtopic.php?t=7441

 1. Научете изрядно правата Ви според българската Конституция и според конвенциите за присъединяването на България към Съвета на Европа и към Европейския съюз с превес над българските закони.

 2. Разучете как точно трябва да изглежда и какво точно трябва да включва според Наказателно-процесуалния кодекс призовка за явяване при всяка от безбройните „силови“ власти – прокуратура, следствени, полиция, ГДБОП и други. При непълна призовка изпращайте до съответната власт с препоръчано писмо с обратна разписка, че не ще се явите поради незаконосъобразно призоваване.

 3. Никога не се явявайте пред безбройните „силови“ власти – прокуратура, следствени, полиция, ГДБОП и други без подходящ защитник според чл. 56 от Конституцията – той не Ви е необходим само за защита, а и за свидетел какво правят или не правят служители на съответната власт при явяването Ви пред нея.

 4. При целесъобразност и обществена значимост известявайте предварително подходящи правозащитни организации и журналисти за предстоящо Ви явяване пред пред някоя от безбройните „силови“ власти – прокуратура, следствени, полиция, ГДБОП и други.

 5. Никога не приемайте да разговаряте с който и да е служител на безбройните „силови“ власти – прокуратура, следствени, полиция, ГДБОП и други без той предварително да се е легитимирал пред Вас със служебна легитимация със снимка и без Вие предварително да сте записал точното му и пълно име и длъжност според легитимацията му.

 6. Никога не приемайте провеждане на среща с безбройните „силови“ власти – прокуратура, следствени, полиция, ГДБОП и други без водене на протокол с копие и за Вас – в случай на отказ възложете на Вашия защитник да води протокол и водете разговора така, че той да има възможност да записва всичко.

 7. Никога не приемайте устни изисквания или покани за Ваши действия, като например подписване на предупредителен протокол, а изисквайте да бъдете поканен писмено с посочване на законното основание и с името, длъжността и подписа на изискващия.

 8. На всяко отправено към Вас твърдение или изискване от страна на служители на безбройните „силови“ власти – прокуратура, следствени, полиция, ГДБОП и други винаги изисквайте точно посочване на законните им основания според чл. 4, ал. 1 от Конституцията за твърдяното или изискваното – име на конвенция, закон, член, алинея, точка и цитиране на приложимия им текст.

 9. Имайте винаги предвид, че според чл. 5, ал. 1, 2 и 4 Конституцията автоматично отменя (без да е необходимо решение на Конституционния съд) всеки противоречащ й обикновен български закон или разпоредба и че ратифицирана от България международна конвенция автоматично отменя всеки противоречащ й български закон, включително и Конституцията и че че властите според чл. 58, ал. 1 от Конституцията са задължени да спазват тези конституционни правила.

 10. Отказвайте да подписвате каквито и да са документи, ако не получите предварително Ваше копие от тях.

 11. Изисквайте предоставянето на копие от всеки засягащ Ви документ у съответната власт, който не е обявен по законния ред за държавна тайна.

 12. Не се плашете на безбройните „силови“ власти – прокуратура, следствени, полиция, ГДБОП и други – те са под същите закони и отговорност, под които сте и Вие.

 13. Поддържайте винаги стриктна официална формална дистанция спрямо служителите на безбройните „силови“ власти – прокуратура, следствени, полиция, ГДБОП и други и не се поддавайте към разговори „Да си поговорим от сърце и по мъжки …“.

Йовко Ламбрев

Йовко Ламбрев

ИТ архитект, блогър и (все по-рядко) фотограф. Либерал. Все още вярва, че можем да направим света по-добър.
Пловдив, България