„Защо не пишеш?“

Защото
предпочитам
да съм.

С теб!